Stiri din campania pentru alegeri locale

Inteviu cu Maia Sandu

miercuri, 6 martie 2013

Aveti grija de adolescentii si tinerii vostri! Pot deveni victime ale sectei Moon, adica ii puteti pierde pentru intotdeauna!... CARP actioneaza deja in Bucuresti."Biserica Unificarii"
Republica Moldova, „ţară de origine creştină”, unde 93% de cetăţeni se declară creştini ortodocşi, este inundată de diferite grupări şi mişcări religioase sau parareligioase cu caracter totalitar. Modul de activitate a acestor organizaţii uneori dă de bănuit. Printre aceste mişcări religioase se numără şi aşa-numita „Biserica Unificării”, cunoscută şi ca secta lui Moon. Deja de 14 ani, biserica autoproclamatului „mesia” coreean Sung Myung Moon face prozeliţi în Republica Moldova. Cei care cad în plasa acestei organizaţii sunt tineri cu viziuni idealiste sau romantice, dar fără discernământ, care se încred orbeşte în „Părinţii Adevăraţi” şi ajung să-i respingă pe cei din a căror dragoste s-au născut, alegând să trăiască în „matrix”-ul moonist – o lume bizară a înşe­lăciunilor şi iluziilor diavoleşti, în care guvernează dinastia pretinsului mesia şi în care aceşti tineri amăgiţi sunt foarte mulţumiţi să cerşească, să postească, să iubească şi, în definitiv, să trăiască – „în numele Părinţilor Adevăraţi”. Potrivit teologului român Bogdan Mateiciuc, Sung Myung Moon s-a născut în 1920 într-o provincie din actuala Coree de Nord. Când avea 10 ani, familia lui s-a convertit la o formă penticostală de prezbiterianism, care încuraja vedeniile şi alte practici atribuite Duhului Sfânt. Penticostalii l-au exclus din rândurile lor pentru purtarea amorală. În 1936, la vârsta de 16 ani, Moon a pretins că a avut o vedenie în care Iisus Hristos Însuşi l-a anumţat că a fost ales de Dumnezeu pentru a duce la capăt res­taurarea Împărăţiei lui Dumnezeu pe pământ. Între 1948 şi 1950 a fost întemniţat de către comuniştii nord-coreeni. În 1954, în perioada de sărăcie şi instabilitate politică şi economică de după Războiul Coreii (1950-1953), Moon înfiinţează Biserica Unificrii, cunoscută oficial ca „Asociaţia Sfântului Duh pentru Unificarea Creştinismului Mondial”. Moon a dezvoltat o învăţătură cu totul originală, afirmând că rostul venirii Fiului lui Dumnezeu pe pământ ar fi fost întemeierea unei familii model, însă ar fi fost împiedicat să facă aceasta de către cei care L-au răstignit. Acum îi revenea lui Moon misiunea de a duce la bun sfârşit ceea ce începuse Mântuitorul. În acest sens, Iisus din Nazaret era Mesia Noului Testament, iar Moon ar fi Mesia „Testa­mentului (Legământului) Veşnic”. Secta, care numără astăzi câteva milioane de adepţi, îl proclamă deschis pe Moon ca succesor al lui Iisus Hristos. Asociaţia obştească „ICHTHYS-Moldova”, organizaţia tinerilor ortodocşi din Republica Moldova, ce are ca scop şi apărarea creştinilor de influenţa negativă a grupărilor pseudoreligioase, enumeră câţiva membri care au părăsit secta Moon. Ei au organizat mai multe conferinţe, încercând să demonstreze impactul negativ al sectelor totalitare asupra psihologiei tânărului. În interviul ce urmează, aceşti tineri doresc să avertizeze toţi creştinii să fie precauţi la toate ofertele „religioase” ce li se propun pe la serviciu sau chiar la domiciliu.
– Ce v-a făcut de aţi ajuns în sectă şi de ce aţi părăsit-o, revenind la Biserica Ortodoxă?
Igor Pânzaru: – „Moon reuşeşte să amăgească mii de tineri, îndrumându-i să cerşească şi să lucreze pentru el. Îi ameţeşte cu invenţii şi poveşti religioase pe care cu greu le-ar crede copiii. Vă aduc ca argument un fragment din capitolul „Ispăşirea prin donaţii băneşti şi restaurarea a trei copii” a discursului lui Moon „Restaurarea şi Binecuvântarea”: „Iisus a venit ca Părinele Adevărat sau ca Tatăl Adevărat, dar Iuda L-a vândut. Fapta lui simbolzează trădarea întregii omeniri. În cosecinţă, toţi oamenii, ca urmaşi ai trădătorilor, i-au trădat pe Părinţii Adevă­raţi. Şi noi trebuie să contribuim pentru a ispăşi „vânzarea” Părinţilor Adevăraţi (Moon se referă la el şi la soţia lui, Hak Ia Han, care s-au autoproclamat Părinţi Adevăraţi ai întregii omeniri). Pentru 30 de arginţi un om l-a izgonit pe Părintele Adevărat de pe pământ şi a stricat cu totul providenţa dumnezeiască de 1000 de ani. În momentul de faţă, Satana a triumfat asupra întregii lumi. Pentru a ne ispăşi, noi trebuie să aducem lui Dumnezeu donaţii băneşti anuale timp de 4 ani. Suma donaţiei fiind exprimată prin numărul 3, simbolizează preţul pentru vânzarea trădătoare a Părintelui Adevărat. Perioada de 4 ani simbolizează Estul şi Vestul, Nordul şi Sudul”. Am muncit pentru Moon mai bine de patru ani. Am părăsit secta fiindcă mi-am dat seama că are un caracter totalitar, propagă un mod de viaţă foarte riguros, chiar cu nişte principii de armată, şi mai mult ca atât, nu mi-am găsit liniştea sufletească.
– De ce mulţi tineri cad pradă sectelor, care este motivul nemulţumirii lor faţă de Ortodoxie?
– Nu cred că nu ne sunt mulţumiţi de Ortodoxie sau, chiar dacă sunt, apoi cred că nu cunosc Ortodoxia autentică, o cunosc, să zic eu, pe cea „băbească”, care, de multe ori, vine în contradicţie cu învăţătura lui Hristos. Tinerii cad pradă acestei secte mai des din următoarele motive: 1. Nu cunosc noţiunile elementare de credinţă; 2. Starea dezastruoasă a economiei Moldovei (sectanţii sunt asiguraţi cu hrană, gazdă şi lucru); 3. Perspectiva căsătoriilor internaţionale, dorinţa de a se căsători cu o persoană înstărită din altă ţară. Aici cred că ar trebui să se implice mai serios Biserica Ortodoxă. Îmi vine să întreb: La câte parohii sunt organizate şcoli duminicale, întâlniri cu tinerii? Câţi din credincioşii noştri se interesează de situaţia materială, chiar şi morală a semenilor lor? Eu şi colegii mei ne-am întors la Ortodoxie, când frecventam cursurile de Catehizare, susţinute de dl Nicolae Fuştei, acestea organizate de organizaţia IHTIS. Într-adevăr, sectanţii se folosesc de unele tehnici de manipulare pentru a con­verti pe cineva. Unii dintre ei şi-au încheiat activitatea „istorică” de pregătire a Republicii Moldova şi a omenirii pentru acceptarea lui Moon ca al doilea Iisus Hristos la spitalele de psihatrie. Ca să vă daţi seama de proporţiile manipulării la care sunt supuşi aceşti tineri, vă propun să citiţi textul jurământului candidaţilor la „cununia” moonistă: “Eu înaintez cererea de cununie, pentru a contribui la realizarea erei Testamentului încheiat şi a construi împărăţia lui Dumnezeu pe pământ, slujind reverendului Sung Myung Moon şi dnei Hak Ia Han Moon ca unor Părinţi Adevăraţi ai omenirii. Eu accept căsătoria internaţională şi alegerea cuplurilor în baza fotografiilor. Eu promit păstrarea unui devotament veşnic şi absolut soţului, respectarea fidelităţii conjugale şi a unei atitudini sfinte faţă de sexualitate. Eu promit să nu divorţez niciodată. Eu voi lua parte la ceremonia de trei zile doar după ce voi obţine o permisiune specială şi voi îndeplini misiunea încredinţată”. Aş vrea ca Biserica Ortodoxă să se implice mai serios în activităţile sale misionare şi sociale.
– Ce urmează după racolare? Spuneaţi mai înainte că aţi văzut la moonişti lucruri fanatice şi amuzante chiar.
Vladimir Griţcu: – „După ce tinerii sunt racolaţi, aceştia au dreptul să se căsătorească numai cu membrii sectei, deoarece au un „sânge comun”, ceilalţi oameni au alt sânge, considerat satanic. Alegerea viitorilor soţi şi soţii este făcută de către „tăticul” Moon, deoarece numai el poate vedea 7 generaţii înainte. Fapt amuzant pentru noi, creştinii, este că la moonişti căsătoria se poate face numai prin intermediul fotografiilor, ba mai mult ca atât: căsătorii pot fi făcute şi cu sufletele celor decedaţi. La moonişti, căsătoria se permite de câte ori este nevoie. În 1997, în lume au avut loc 3600000 de căsătorii. Autorităţile Republicii Moldova au încercat să pună capăt acestei „inchiziţii psihologice” realizate asupra cetăţenilor ei prin numeroşii misionari moonişti, dar s-au poticnit de trei probleme majore: prima – RM nu are jurişti şi specialişti care ar putea să demonstreze prejudiciul manipulării psihologice mooniste, a doua – moonismul s-a infiltrat prea adânc în sistemul învăţământului de stat, şi a treia – prea multă lume s-a hrănit şi se mai hrăneşte din „onorariile” generoase ale milionarului coreean. Biserica moonistă, interzisă de ceva vreme în Franţa pe motiv că cei racolaţi erau impuşi de lideri să-şi doneze averea adunării, se ascunde şi acţionează în Republica Moldova, sub acoperirea a cinci asociaţii obşteşti: Organizaţia Ti­neretului Studenţesc „CARP”, preşedinte Mihai Calestru; Federaţia Familiilor pentru Unificare şi Pace în lume din R. Moldova, cu sediul pe strada Vârnav, 13, preşedinte Sabina Gorceac; Federaţia Femeilor pentru Pace în Lume, preşedinte Ludmila Bolboceanu, tot ea fiind şefa Direcţiei pentru Educaţie şi Promovarea Cadrelor din cadrul Ministerului Educaţiei, Asociaţia Internaţională pentru Edu­caţie, lider Valerian Grâu; şi ultima, înregistrată recent: „Serviciul pentru Pace”, preşedinte Valeriu Bujac. – Cum aţi ajuns în secta Moon? Aliona Panuş: – „M-au oprit în stradă câţiva tineri care s-au prezentat drept membri CARP. Mi-au vorbit despre lipsa de principii morale în societate şi m-au invitat la o lecţie despre fericire. Aceşti oameni au produs asupra mea o impresie bună. M-am împrietenit cu ei şi mi-au propus să trăiesc în apartamentul lor, îm­preună cu alte fete din organizaţie. În fiecare zi ascultam lecţii despre principiile religioase ale moonismului. Aveam un regim foarte aspru: la 5.30 – deşteptarea, la 6.00 – rugăciunea de dimineaţă. După prânz mergeam pe străzi şi invitam oameni la lecţii în „CARP”. Iar seara trebuia să vindem în baruri şi restaurante la preţuri de trei ori mai mari trandafiri cumpăraţi de la piaţă. Noaptea – citirea obligatorie a textelor din cartea lui Moon „Principiul Divin”. Mi s-a explicat că Moon şi soţia lui sunt părinţii noştri adevăraţi şi, de aceea, eu trebuie să le slujesc lor cu smerenie. Mi-au mai spus că foştii mei părinţi şi prieteni sunt posedaţi de diavol şi eu trebuie să mă îndepărtez de ei. Supraoboseala fizică şi emoţională permanentă nu-mi permiteau să-mi apreciez corect faptele. „Fraţii şi surorile” din „CARP” învăţau limba coreeană. Lectorii moonişti afirmau că anume coreeana va deveni în viitor limbă de comunicare internaţională şi că limba română nu are viitor. Secta promovează obedienţa absolută faţă de Moon. Membrii sectei trebuie să se supună directivelor venite de sus până în cele mai mărunte detalii ale vieţii personale, cum ar fi cele legate de alimentaţie sau de petrecerea timpului liber. De regulă, membrii sunt determinaţi să rupă legăturile cu familia, rudele fiind considerate „neluminate”. Ocazional apar în mass-media relatări despre cununii în masă efectuate de „reverendul” Moon pe stadioane, în cadrul unor ceremonii fastuoase, în care el „cunună” simultan sute de cupluri. Cu toate că statisticile oficiale ale mooniştilor afirmă că au divorţat doar 2%, în realitate, cifra este cu mult mai mare, deoarece cele mai multe căsătorii nu erau reuşite. – Care este metoda căsătoriei în cultul Moon? – Şi bărbaţii, şi femeile depun cereri pentru blesing (ceremonia căsătoriilor). Fiecare completează ancheta la care anexează două fotografii 8×10 cm sau 20×25 cm şi trimite dosarul Reverendului Moon. Acesta, fiind „inspirat” de Dumnezeu, alege şi formează perechi ideale. Vreo 15 ani în urmă, Moon făcea cunoştinţă personal cu candidaţii la „blasing” – intră într-o încăpere plină cu tineri şi, conducându-se de „directive şi indicaţii de sus”, cupla perechi care, mai târziu, deveneau soţ şi soţie. Dar după câteva „dereglări” ale „mecanismului divin” (întâmplător a căsătorit fraţi cu surorile lor de sânge), Moon a trecut la sistemul de anchete: în aceste documente sunt indicate toate datele pretendenţilor şi este imposibil să greşeşti. În ultima vreme – pentru a economisi timpul – Moon încredinţează alegerea „perechilor ideale” colaboratorilor săi din oficiile locale ale sectei. Anterior, până la „blesing”, tinerii erau obligaţi să lucreze în beneficiul sectei de la trei la şapte ani, fără a avea relaţii sexuale în acest răstimp, şi să postească şapte zile doar cu apă. La fel trebuie să facem donaţii anuale de 3000 won (aproximatov 2543 dolari SUA, potrivit cursului din mai 2004) timp de 4 ani (adică în total 10.172 de dolari SUA). „Aceşti bani trebuie să fie câştigaţi cu larimi şi sudoare. Lucrând ca să obţineţi această sumă, trebuie să vă gândiţi la voia lui Dumnezeu mai mult decât la propria viaţă şi atunci obţii fericirea”, aşa învaţă Moon. Este nevoie de vigilenţă atunci când suntem acostaţi de persoane întâmplă­toare cu diferite oferte exotice, care urmăresc captivarea noastră în plase sectare, meşteşugit plasate, prin care urmăresc ruperea noastră de la Biserica Adevărată şi pierderea sufletească.
material de Pr. Viorel COJOCARU


Funcţionari de stat, “acoliţi” ai mooniştilor? 
În timp ce occidentul s-a pronunţat pentru excluderea Sectei Moon din societate, în R. Moldova “apostolii” coreeanului Sun Myung Moon, fondatorul Bisericii Unificării, activează nestingherit cu susţinerea directă a persoanelor sus-puse din organele de stat.  
În dosarele CIA unii “asasini programaţi”, care au făcut zeci de victime în SUA, se numărau printre membrii Sectei Moon – organizaţie pentru care “brainwashing”-ul (spălarea creierului) şi re-programarea personalităţii este un lucru obişnuit. În unele state din lume activitatea sectei Moon este interzisă prin lege, organizaţia fiind catalogată drept teroristă. În acelaşi timp, sursele financiare colectate din întreaga lume de către slujitorii zombaţi ai lui Moon sunt alocate şi pentru susţinerea logistică a gherilelor teroriste care încearcă să instaureze “o ordine nouă în întreaga lume”.
Până în prezent, adepţii lui Moon au înregistrat la Chişinău patru organizaţii mooniste: Organizaţia Tineretului Studenţesc “CARP”, Federaţia Familiilor pentru Unificare şi Pace în Lume, Federaţia Femeilor pentru Pace în Lume şi Asociaţia Internaţională pentru Educaţie. În viitorul apropiat ideologii coreeni intenţionează să deschidă câteva noi organizaţii.
Deja un an durează procesele judiciare prin care Ministerul Justiţiei cere lichidarea forţată a Organizaţiei Tineretului Studenţesc “CARP” şi a Federaţiei Familiilor pentru Unificare şi Pace în Lume din Moldova. Cu toate acestea, tineri zombaţi, care s-au lăsat de părinţi şi prieteni, continuă să racoleze pe străzile capitalei noi “soldaţi” pentru armata lui Moon. Cine stă în spatele organizaţiilor mooniste şi ce urmăresc acoliţii “părintelui adevărat” în R. Moldova? 
“Chef” la Palatul Republicii 
În 1995, ideologii moonişti printre care şi Djesualdi Djuseppe şi Ivan Bugrii, cei mai influenţi misionari la acel moment, sunt primiţi de către preşedintele R. Moldova, Mircea Snegur. Ce s-a discutat la întrevedere putem numai ghici, însă este cert că la puţin timp după aceasta au fost înregistrare la Ministerul Justiţiei primele organizaţii mooniste. Membrii ei pe parcursul a trei ani au tot încercat să atragă noi şi noi membri, distribuind în Chişinău invitaţii la lecţii despre fericire şi pace. Numărul nenorociţilor care au căzut în plasa “antihriştilor” era nesemnificativ, ceea ce nu putea să-i bucure pe “patronii religioşi”. Din această cauză, în 1998, se pune în practică o altă tactică de racolare a ucenicilor lui Moon – infiltrarea doctrinei mooniste în instituţiile de învăţămînt. Pentru a implementa obiectivul în cauză era nevoie de acordul persoanelor cu funcţii de răspundere din Ministerul Învăţămîntului.
În 1999 şi 2000, la Chişinău vine “Noua Eva”, soţia lui Sun Myung Moon, care ţine predici despre principiile morale la circa 600 oameni, printre care şefi şi şefi-adjuncţi din cadrul Direcţiilor judeţene de învăţământ şi directori de şcoli şi licee din republică. Seminarele au avut loc la Palatul Republicii din capitală. Edificiul guvernamental se închiriază numai cu acordul direct al şefului Cancelariei de Stat. Seminarul i-a costat pe organizatori, după datele oficiale, circa 150 mii de lei, invitaţii de onoare fiind cazaţi în hotelul “Codru” (costul unei camere – 49 de dolari). De fapt, mooniştii “au uitat” să achite cîteva zeci de mii de lei pentru serviciile acordate de către Cancelaria de Stat, care şi-a întors banii abia în primăvara 2002, în urma unui proces judiciar. 
Apoi, pe parcursul anului 2001, în majoritatea judeţelor RM, inclusiv în municipiul Chişinău, Asociaţia Internaţională pentru Educaţie desfăşoară seminare pentru şefi de Direcţii, directori de şcoli şi cadre didactice. Participanţii nici nu bănuiau că involuntar au căzut victime ale unor aşi în spălarea creierului. Sabina Gorceac, preşedintele Federaţiei Familiilor pentru Unificare şi Pace în Lume, într-o lămurire oferită Ministerului Justiţiei declara că organizarea seminarelor judeţene a fost posibilă graţie acordului direct al ex-ministrul Învăţămîntului, Ilie Vancea, actualmente ambasador extraordinar al R. Moldova în Belarus, care a pus semnătura sa pe documentele în cauză. 
Cartea lui Moon, declarată la Orhei drept  „ghid îndrumător în activitatea de toate zilele”   
În urma unui asemenea seminar, într-o scrisoare oficială, adresată fondatorilor sectei Sun Myng Moon, Nichifor Ioncu, fost şef al Direcţiei Judeţene de Învăţământ Orhei, scrie: “Prezenta carte ”Dragostea, viaţa, familia” le va servi drept ghid îndrumător în activitatea de toate zilele, pedagogilor, diriginţilor, părinţilor şi adolescenţilor. Ne exprimăm gratitudinea faţă de autorii cărţii, faţă de colaboratorii Centrului Internaţional de Educaţie, dl Ronald Koonce, dna Sabina Gorceac, dl. Mihai Calistru pentru donaţia de carte şi pentru calitatea valoroasă a setului de materiale şi a lecţiilor prezentate în faţa participanţilor la seminarele de la 24.04.2001 la Teleneşti şi 3 mai la gimnaziul M. Eminescu, mun. Orhei.
După şedinţa acestor seminare şi studierea cărţii donate totodată a volumelor “Universul meu”, “Înălţimea”, “Dragostea, viaţa, familia” o parte din directorii adjuncţi şi diriginţi implementează în activitatea lor aceste materiale, care sunt foarte utile pentru discuţii, convorbiri, dezbateri la ore…”
Acelaşi Nichifor Ioncu în iulie 2002, dă lumină verde pentru organizarea unei şcoli de vară de către Asociaţia Internaţională pentru Educaţie. Aşa încât, timp de cinci zile 60 de copiii din republică au fost “făcuţi dobă” de principii spicuite din scăierile lui Moon. Oficial “afacerea” a costat circa 7000 lei.
În vara anului curent Nichifor Ioncu şi Ion Untură, şeful Direcţiei Învăţămînt Superior din cadrul Ministerului lui Gheorghe Sima, au avut o deplasare de serviciu în SUA. Potrivit surselor noastre, “excursia” în patria lui George Bush, unde se află statul major al “părintelui adevărat Moon”, ar fi fost “pusă la cale” de către organizaţiile mooniste.
Într-o seară, chercheliţi peste măsură, moldovenii l-au acostat pe unul din angajaţii hotelului în care erau cazaţi. Tânărul, scăpat cu greu din mâinile iubitorilor de frumuseţe masculină din cadrul Ministerului Educaţiei, a mers direct la poliţie unde a depus o plângere pe numele funcţionarilor. Aceştia au fost “nevoiţi” să părăsească SUA, fiind expulzaţi din ţară.
Dublu “agent”?
Un alt personaj, dar nu ultimul, din cadrul organele de stat care involuntar a făcut jocul mooniştilor este şi Ludmila Bolboceanu, şeful Direcţiei promovare şi perfecţionare a cadrelor din cadrul Ministerului Educaţiei. Dna Boldoceanu ani buni a fost prorector la Academia Teologică din Chişinău, apoi fiind avansată în post, a ajuns la Ministerul Educaţiei. Atât d-nei cât şi mulţi alţi funcţionari publici au participat la conferinţe internaţionale, finanţate de către organizaţiile în cauză şi organizate peste hotarele ţării.
Solicitată de reporterul JURNALULUI, dna Bolboceanu ne-a declarat că când i-a fost propus postul de preşedinte al organizaţiei nici nu bănuia că este vorba despre o instituţie finanţată de moonişti. “Am participat la seminarele lor la care au fost invitate personalităţi de vază din parlament, din anturajul preşedintelui şi ministere unde se vorbea frumos despre etică şi morală. Vă asigur că nimeni nu a încercat să ne convertească la o altă confesiune şi chiar dacă ar fi făcut-o nu aş fi acceptat nici măcar în ruptul capului. Chiar dacă cadrele didactice au luat parte la manifestările acestor organizaţii, sunt convinsă că nimeni nu bănuia că este vorba despre nişte sectanţi”, ne-a mai spus Ludmila Bolboceanu.

Potrivit juriştilor, deşi Legea Cultelor condamnă prozelitismul abuziv, totuşi, nu este prevăzut un mecanism eficient prin care organizaţiile de teapa Sectei Moon ar putea fi lichidate sau interzise, iar prozelitiştii să fie traşi la răspundere administrativă.
În urma verificărilor efectuate de către colaboratorii Inspectoratului Fiscal de Stat în actele contabile ale Federaţiei Familiilor pentru Unificare şi Pace în Lume s-a stabilit că ONG-ul are pe cont 1.500.000 de lei, care potrivit Sabinei Gorceac sunt “donaţii din exterior”. Nu este exclus că banii în cauză sunt destinaţi pentru mituirea funcţionarilor de stat şi pentru formarea gherilelor înarmate de terorişti zombaţi pe teritoriul Republicii Moldova. Juriştii spun că atâta timp cât nu va exista o bază legală pentru lichidarea organizaţiilor sectare, secta Moon cu succes poate activa şi racola noi şi noi oameni rătăciţi.
Mooniştii  în  proces de judecată cu Ministerul Justiţiei 
La judecătoria sectorului Centru continuă procesul intentat de către Ministerul Justiţiei organizaţiei mooniste CARP. Până acum au fost audiaţi şase martori din partea Ministerului Justiţiei şi trei ai sectei mooniste CARP. Avocatul mooniştilor Vitalie Caldîba a tras cât a putut de timp pentru a împiedica desfăşurarea şedinţelor procesului, obţinând de vre-o opt ori amânarea procesului, din diferite motive. Pe parcursul procesului, el „s-a îmbolnăvit” grav de tot şi „s-a tratat” cam  treizeci de zile. Mai apoi liderul moonist Mihai Calistru, care ia parte la proces a fost muşcat de un câine şi iarăşi procesul a fost amânat.
La primele şedinţe ale procesului avocatul mooniştilor încerca să combată chiar şi cele mai evidente fapte prezentate de martorii Ministerului Justiţiei. Vitalie Caldîba conta pe faptul că nu se vor găsi probe care să demonstreze, de exemplu, că martorii au activat anume în cadrul CARP-ului şi nu în altă organizaţie, că Asociaţia CARP este un ONG moonist, că  Principiul Divin este o învăţătură religioasă etc. În cursul procesului s-a dovedit că Vitalie Caldîba este nepregătit, el nu cunoştea nici lucruri elementare despre cei pe care se angajase să-i apere. De exemplu el s-a schimbat la faţă şi a rămas fără replică, atunci când martorul Ministerului Justiţiei, Serghei Kirsanov „l-a developat” pe Mihai Calistru, unul din liderii moonişti prezenţi la proces. Kirsanov a relatat că Mihai Kalistru a participat la un ritual moonist de cununie, în cadrul căruia şi-a lovit viitoarea soţie de trei ori cu o bâtă la fund. Potrivit tradiţiei mooniste, acest ritual tâmpit ar avea puterea magică de a „şterge” păcatul originar, fiind totodată şi o garanţie că soţii nu vor mai ridica niciodată mâna unul asupra altuia.
Când a realizat ineficienţa strategiei sale, Caldîba şi-a îndreptat eforturile spre a demonstra că de fapt CARP-ul, chiar dacă este o organizaţie moonistă, se ocupă totuşi de activităţi nobile cum ar fi educaţia şi învăţământul. Drept dovadă ne pot servi depoziţiile celor trei martori ai CARP-ului care au fost interogaţi până acum. Cetăţeanul Ion Dubenco din Chişinău, care este părinte a patru copii dintre care doi sunt membri ai CARP-ului a relatat instanţei, că ştie de la copiii săi că Moon este fondatorul organizaţiei şi că ei studiază „acolo” Principiul Divin, o învăţătură religioasă bazată pe Biblie. Potrivit lui, în CARP totul este bine şi frumos. Remarcăm că cei doi copii moonişti ai lui Ion Dubenco sunt studenţi şi locuiesc la cămin, chiar dacă ar fi firesc să trăiască împreună cu părinţii lor.
 Alt martor, Natalia Croitoru, mama studentei Veronica Croitoru de la  Universitatea Pedagogică „Ion Creangă” s-a arătat şi ea mulţumită de activitatea CARP-ului. Potrivit dumneaei, Veronica care este membru  CARP  din 1995 se află actualmente în Coreia. Dna Croitoru a avut ocazia s-o asculte pe soţia lui Moon la inaugurarea Federaţiei Familiilor pentru Pace în Lume, care a avut loc la Palatul Republicii din Chişinău şi şi-a făcut o impresie bună despre această femeie. Ea a mai declarat instanţei că Veronica, chiar dacă nu are studii pedagogice a predat lecţii despre învăţătura moonistă la şcoala nr.57 din Chişinău. „N-am avut probleme prea mari cu Veronica, de când ea merge la CARP, chiar dacă ea petrece cea mai mare parte a timpului său acolo” – a mai spus Natalia Croitoru.
Cel de-al treilea martor ascultat până acum, Svetlana Leaşcenco a făcut şi ea jocul avocatului CARP. Dna Leaşcenco a declarat ca i se pare „normal” faptul că fiica ei care este studentă cerşeşte pentru a mări bugetul CARP-ului, pentru că „o organizaţie trebuie să existe din ceva”. Dumneaei a mai spus că „doctorul Moon” a scris Principiul Divin care este o învăţătură obligatorie pentru toţi membrii CARP, dar această învăţătură nu este religioasă. „Principiul divin este o simplă interpretare a Bibliei, iar eu cred că fiecare are dreptul să interpreteze Biblia aşa cum vede el” – a opinat ea.
Dumitru Lazur 
"Lichidarea creştinismului este scopul principal al mooniştilor"

Declaraţiile martorilor făcute la proces

Aliona Panuş: „M-au oprit în stradă cîţiva tineri care s-au prezentat drept membri CARP. Mi-au vorbit despre lipsa de principii morale în societate şi m-au invitat la o lecţie despre fericire. Aceşti oameni au produs asupra mea o impresie bună. M-am împrietenit cu ei şi mi-au propus să trăiesc în apartamentul lor, împreună cu alte fete din organizaţie. În fiecare zi ascultam lecţii despre principiile religioase ale moonismului.
Aveam un regim foarte aspru: la 5.30 - deşteptarea, la 6.00 - rugăciunea de dimineaţă în apartamentul din stradela Teatrală. După prînz mergeam pe străzi şi invitam oameni la lecţii în „CARP". Iar seara trebuia să vindem în baruri şi restaurante la preţuri de trei ori mai mari trandafiri cumpăraţi la piaţă. Noaptea - citirea obligatorie a textelor din cartea lui Moon „Principiul Divin".
Mi s-a explicat că Moon şi soţia lui sunt părinţii noştri adevăraţi şi, deaceea eu trebuie să le slujesc lor cu smerenie. Mi-au mai spus că foştii mei părinţi şi prietenii sunt posedaţi de diavol şi eu trebuie să mă îndepărtez de ei. Supraoboseala fizică şi emoţională permanentă nu-mi permiteau să-mi apreciez corect faptele. Fraţii şi surorile din „CARP" învăţau limba coreeană. Lectorii moonişti afirmau că anume coreeana va deveni în viitor limbă de comunicare internaţională şi că limba moldovenească nu are viitor."

Serghei Kirsanov: „Dormeam doar 4 ore în sutcă. Cînd întrebam, de ce aşa de puţin, ni se răspundea că „părintele nostru adevărat" Sun Myung Moon doarme şi mai puţin - doar două ore - şi că noi trebuie să tindem către acest ideal. Noaptea o consacram citirii „Principiului Divin". Mi s-a explicat că toate bunurile materiale de pe pămînt se află în mîinile Satanei, iar noi trebuie să le strîngem şi să le transmitem lui Moon.
Toţi banii pe care reuşeam să-i cîştigăm cerşind şi vînzînd la preţuri exagerate trebuia să-i oferim idolului Moon, respectînd un ritual special: făceam trei închinăciuni, ne rugam şi puneam banii lîngă fotografia Reverendului Moon."
Serghei Kirsanov a relatat instanţei judecătoreşti că în îndatoririle lui ca membru al CARP-ului intra acumularea informaţiilor despre politicienii şi conducătorii moldoveni. Toate informaţiile stocate erau transmise prin filiala moscovită a sectei în Coreea.
Kirsanov a dezvăluit la judecată şi despre vizita la Chişinău a soţiei lui Moon - Han Ja Han. Potrivit lui, la şedinţa secretă a filialei chişinăuene a sectei „Mama Adevărată a omenirii" a declarat că creştinismul este o religie greşită şi el trebuie lichidat. În viziunea acesteia, „Lichidarea creştinismului este scopul principal al mooniştilor".
Cu toate acestea, Judecătoria sectorului Centru a suspendat pe o perioadă nedeterminată procesul intentat de Ministerul Justiţiei sectei mooniste CARP. Judecătorul Angela Prunici a decis că instanţa nu are suficiente probe pentru demonstra culpabilitatea mooniştilor. Procesul a durat mai mult de un an, iar în dercursul lui acuzaţii au recunoscut în faţa reprezentantului Ministerului Justiţiei că unii dintre membri CARP-ului au practicat cultul religios moonist.
Mooniştii au declarat că liderii CARP-ului sunt gata să se detaşeze de orice activitate religioasă şi să se ocupe în continuare "de promovarea valorilor sănătoase şi combaterea viciile sociale", dacă Ministerul Justiţiei ar accepta să le permită să activeze mai departe. În timp ce organele de stat dibuiesc probe suplimentare mooniştii continuă propaganda.
Dacă cineva şi-ar face timp să analizeze minuţios depoziţiile martorilor de la proces şi activitatea curentă a prozeliţilor moonişti ar găsi dovezi suficiente pentru a demonstra caracterul profund distructiv şi antinaţional al practicilor mooniste care ţintesc nu doar în creştinismul ortodox dar şi în securitatea cetăţenilor şi a statului Republica Moldova. Dar cum am mai spus, prea mulţi se hrănesc sau călătoresc din onorariile autoproclamatului Mesia.
Istoria unui fost moonist - Sergiu Kirsanov
"Am ales să mă fac monist deşi eram un ateu convins şi am rămas necredincios tot timpul cît am fost în sectă. M-a atras puritatea unor oameni din biserica moonistă şi faptul că acolo se adunau tineri cu valori morale înalte. A mai fost un motiv important pentru a intra în Biserica unificării: totdeauna am fost nemulţumit de criza spirituală a societăţii.
Mooniştii mi-au declarat ferm că împreună putem construe o societate armonioasă şi eu am înghiţit nada. Am lăsat facultatea şi m-am dus la Moscova să string fonduri pentru sectă. În metropola rusă am văzut adevărata faţă a mooniştilor. Am înşeles că liderii moonişti mint, mai ales cînd se află în joc bani.
La Moscova cea mai mare parte a timpului cerşeam sau vindeam tablouri prin hoteluri de lux, pe străzi sau în metro. Mulţi dintre noi erau reţinuţi la miliţie şi deseori dormeau la sector, fiindcă nu puteau achita amenda. Mooniştii ne citeau instrucţiuni exacte pentru astfel de situaţii. Ne spuneau că a da aceşti bani forţelor de ordine este ca şi cum i-ai da aceşti bani lui Satan.

"Moon cerea să-mi bat viitoarea soţie cu bîta"
Mai tîrziu am fost căsătorit cu o domnişoară din Minsk, Nataşa. Mooniştii numesc acest lucru "binecuvîntare". Pînă a o cunoaşte am completat o anchetă şi le-am trimis la Moscova. Sectarii spuneau că însuşi Moon allege viitoarele perechi folosindu-şi capacităţile paranormale. Eu însă ştiam că datele noastre sunt analizate de computer şi tot compiuterul ne alege soţiile, pentru că răspunsurile la anchete se întorceau prea repede înapoi. Şi apoi era imposibil ca Moon să se fi aflat la Moscova în acea perioadă.
După cum am mai spus mie mi-a revenit Nataşa. A urmat ceremonia de binecuvîntare. Ne-au dat să bem un vin despre care ni se spunea că este sfinţit, fiindcă a fost făcut după o metodă specială, care I s-a descoperit lui Moon printr-o revelaţie divină. Ne mai spuneau că Moon se roagă zi şi noapte asupra vinului şi că după aceste rugăciuni vinul capătă puterea de a şterge păcatul originar. După gust însă am constatat că vinul despre care ne-au povestit atîtea era unul obinuit - cabernet ordinar.
Mi-am amintit mai apoi că, în ajun, liderii noştri moonişti cumpărase vin la piaşa Centrală. După ce "ne-am curăţat de păcatul originar cu vin sfinţit" am fost nevoiţi să trecem printr-o procedură şi mai stupidă. Fiecare dintre soţi trebuia să-şi croască partenerul cu o bîtă la fund. Trebuia să loveşti de trei ori din toată puterea, altfel "instrumentul" trecea în mîinile unui lider monist care lovea din răsputeri fără jale. N-am prea înţeles rostul acestor bătăi. Probabil, Moon vroia să-I demonstrăm supunere dobitocească prin această ceremonie prostească.

"Ne-am despărţit pentru că n-am consimţit să rezolvăm împreună problemele omenirii"
La început relaţia mea cu Nataşa era susţinută de o euforie mistică. Eram curios să văd cu ce fel de om m-a legat moon. Mai apoi au apărut probleme din cauză că nu ne cunoşteam deloc. Nataşa mi s-a destăinuit din start că este foarte bucuroasă că, cel puţin nu sunt invalid şi nu am alt handicap. Cînd am început să ne vedem mai des, între noi a apărut un sentiment de antipatie. Nu simţeam nimic unul pentru altul, în plus Nataşa obişnuia să mă cicălească cu fraze goale învăţate de la moonişti.
Mă impuneam s-o înţeleg dar relaţia noastră devenea imposibilă. Cînd i-am spus că sunt decis s-o rup cu biserica moonistă ea mi-a răspuns că trebuie să hotărîm problemele omenirii mai întîi, iar mai apoi să ne gîndim la cele personale. Am întrebat-o care sunt problemele globale ale omenirii şi n-a fost în stare să răspundă. Asta fiindcă o bună parte din membri sectei operează cu fraze stereotip, de o nobleţe exagerată, care le sunt implantate la seminare sau în discuţiile particulare cu liderii moonişti.
Pînă la urmă Nataşa mi-a spus că, dacă plec din biserică, ea va merge la binecuvîntare a doua oară, pentru a se căsători cu altcineva dintre membri. I-au dorit succes şi ne-am despărţit."
Alex Osipov

Anexa 1
Textul jurămîntului de "cununie":

Anexa 2
Condiţiile de participare la « cununia » moonistă :
- Cotizaţia pentru « cununie » constituie 300 $ pentru membrii din CSI, Ţările Baltice şi Mongolia ;
- Cotizaţia minimă pentru cetăţenii Moldovei, Cîrgîzstan, Tadjichistan etc constituie 40$;
- Taxa «de ispăşire» constituie 10 $ pentru o persoană;
- Candidaţii trebuie să îndeplinească obligatoriu «condiţia postului de 7 zile» pînă la «cununie» sau după.

Anexa 3
Textul Reînnoirii Jurămîntului Fidelităţii Conjugale, prin citirea căruia mooniştii «reedifică» căsătoriile

Anexa 4
Textul Jurămîntului Familiei, citit de mooniştii dimineaţa şi seara

Anexa 5
«Manualul Moi mir i Ea», introdus de moonişti ca disciplină opţională în şcolile din RM
«Manualul Moi mir i Ea», introdus de moonisti ca disciplina optionala in scolile din RM

Anexa 6
Cununii mooniste

Anexa 7
Cununii mooniste

Anexa 8
Ministrul Educaţiei Ilie Vancea «binecuvîntează» prin semnatura cererea Asociaţiei Internaţionale pentru Educaţie de a desfăşura un seminar de două zile în mun. BălţiListe des associations contrôlées par La secte Moon
(Lista asociatiilor si organizatiilor controlate de secta Moon)
http://www.prevensectes.com/linerain.gif
 D'autres listes sont hébergées sur les sites d'Ingo Michehl et de Steven Hassan.
 (voir aussi
Réalisations concrètes du Révérend Sun Myung Moon, par Jean-Philippe Odent, mooniste)


En France :
 • AUCM. Association pour l'Unification du Christianisme Mondial. 76350 Grand-Couronne.
 • Foyers de vie. (Aide à domicile).
 • Association Chrétienne Supra Confessionnelle.
 • Association d'Aide bénévole.
 • Académie des Professeurs pour la Paix Mondiale. Paris.
 • Association La Référence. Paris.
 • Club Anniversaire.
 • Conférence internationale des arts.
 • Conférence mondiale des médias.
 • Croisade Internationale pour un monde uni.
 • Eveil de l'Ile de France, Auvers-Saint-Georges (91).
 • FMSA. Fondation mondiale de secours et d'amitié. Section Francaise de l'IRFF (Internationale Relix Friendship Fondation).
 • Projet " Home Church " pour la Renaissance du 13ème (arrondissement).
 • Association pour la promotion des valeurs morales et spirituelles.
 • Mouvement universitaire pour la recherche des Valeurs absolues.
 • Pionniers du Nouvel Age.
 • RUC. Rassemblement pour l'Unité des Chrétiens. Paris.
 • SOS-Droits de l'homme.
 • New Era (New oeucunomical Research Association). Paris.
 • Communication et Coopération. Cachan (94).
 • Chrétiens du Monde en faveur de l'Unité et de l'Action Sociale.
 • Eveil de l'Ile de France. Auvers-Saint-Georges (91).
 • Projet Home Church pour le renaissance du XIIIè arrondissement.
A l'étranger :
 • CARP: " Collegiate Association for the Research on Principles ". En France, a remplacé l'appellation de MURS (Mouvement Universitaire pour la Recherche Spirituelle) et se traduit : Comités Académiques pour la Recherche des Principes. En fait, c'est le nom de l'organisation pour recruter en milieu universitaire.
 • RYS : Religious Youth Movement (Mouvement Religieux de la Jeunesse). Financé et dirigé par les moonistes, organise des chantiers internationaux pour restaurer ou construire des bâtiments religieux ou humanitaires. Sert à approcher, sans nommer Moon, des religieux et responsables sociaux et s'en faire des amis.
 • AUCM : Nom sous lequel l'organisation a été d'abord connue en France (Association pour l'Unification du Christianisme Mondial). N'apparaît presque plus.
 • FORUM ost: Nom sous lequel les moonistes organisent rencontres et séminaires de recrutement dans les pays de l'Est européen.
 • Groupe News World Communications (USA) :
  • The Washington Times
  • The New York City Tribune
  • Noticias del Mundo
  • Unltimas Noticias
  • The Middle East Times
 • Le Sekkai Nippo (Japon)
 • The Segye Times (Corée du Sud)
 • Insight
 • World & I
 • Tiempos del Mundo
 • Minority Alliance Inc. (USA)
 • Forum Ost (Allemagne). But annoncé: la solution du conflit Est-Ouest.
 • Croisade Internationale pour un monde vrai.
 • Alliance Internationale des artistes (filiale de Artists Association International), Paris.
 • American Freedom Coalition, Global Image Associates (USA).
 • Solamerica.
 • " Artist Association International ". Nouvelle organisation mooniste
 • Fondation Mondiale de Secours et d'Amitié.
Politique:
 • AULA. Association pour l'Unité Latino-Américaine. Très voisin dans ses objectifs, ses activités.
 • CAUSA. Confédérations des Associations pour l'Unification des Sociétés Américaines. La plus ouvertement politique des associations moonistes.
 • International Security Council : Création mooniste qui réunit d'anciens généraux pour des conférences, tous frais payés, discutant de questions militaires dans le cadre de la lutte contre le communisme. A ne pas confondre avec le très officiel "National Security Council" du gouvernement américain.
 • FFPM. Fédération des Femmes pour la Paix Mondiale.
 • FFPMU. Fédération de Familles pour la Paix dans le Monde et l'Unification.
 • Ligue Anticommuniste Mondiale.
 • Comité pour défendre la Constitution des États-Unis.
 • Club du Sommet
 • Fondation Religieuse Internationale
 • Conférence Mondiale des Médias
 • Conseil au Sommet pour la Paix Mondiale
 • Assemblée mondiale des religions
 • ICUS, International Congress on the Unity of the Sciences.
Entreprises :
 • Laboratoire Alpha-Omega (Commercialisation du Gin Seng). 94000 St Maur.
 • XXX XXXX. Atelier aux XXX. Commerce aux XXXX (XXXX et XXXX).
 • XXXX.
 • Presses de Normandie. 76530 Grand-Couronne.
 • Château de Bellinglise. 60157 Elincourt-Ste-Marguerite.
 • Château de Mauny.
 • Le Trianon-Palace.
 • Happy World (Japon).
 • Mahattan Video Production.
 • Wacom (Japon). Production de logiciel pour PC.
 • Saeilo (Corée du Sud). Fabrication d'armement.
 • Tong Il (Corée du Sud). Fabrication d'armement.
 • Société des Fleurs des Champs.
 • Wrist (Instiut de recherches expérimentales en électronique).
 • Atlantic Video.
 • Master Marines, construction navale.
 • International Oceanic Enterprises, flotte spécialisée dans la pêche au thon sur les côtes américaines.
 • les boissons Mc Col, distribuées sur le marché asiatique.
 • Il Hwa, produits à base de ginseng.
 • El Banco de Credito (Uruguay).
 • Thé coréen Guiseng.
 • SARL Agora, Châtenay-Malabry.
 • SA Laboratoire Deglande, Bagneux (92).

3 comentarii:

 1. Aceste secte functioneaza demult in toata lumea ,si isi aleg aderentii in statele sarace lipsite de civilizatie ,de cultura care atrag ca un magnet populatia saraca prin unele promisiuni , prin donarea de ajutoare sub forma de alimente imbracaminte etc.Acest fenomen este greu de controlat mai ales ca se intersecteaza cu alte secte care deja exista si functioneaza bine mersi pe teritoriul patriei noastre . Au multi provaduitori care impart brosuri ,diferite insemne cu credinta lor cum au tamaduit diferite persoane bolnave pentru a te atrage in secta .Cunosc cazuri cind diferite persoane ajutati de aceste secte au plecat definitiv din tara in Canada ,Australia , SUA si unde activeaza in rindul acestor secte .Da situatia tinerilor si adolescentilor va creea o problema din lipsa unor locuri de munca a unui viitor si de a adera la aceste secte .

  RăspundețiȘtergere
 2. Perfect adevarat, mai ales ca actiunea nu se desfasoara de ieri sau azi si implica interese incomensurabile la nivel national si global.

  Cu stima,

  RăspundețiȘtergere
 3. Mare atentie! Nu numai copiii din familiile sarace sunt in pericol ci si cei din familiile mai instarite. Toti adolescentii, aflati la varsta critica a protestului fata de parinti si fata de societate, la varsta marilor intrebari si clarificari, pot cadea in cursa acestor sectanti. Daca copilul dvs. intarzie de la scoala, daca incepe sa aiba note proaste, verificati pe unde isi petrece timpul liber. Nu lasati sa treaca timpul. "Spalarea" creierelor este o operatiune precisa, rapida si, va puteti trezi ca deja fiul sau fiica dvs. a abandonat scoala si va considera "fiinte murdare"...
  Col. Patrascu Dorin

  RăspundețiȘtergere