marți, 7 iulie 2020

Draft pentru Raportul de stare a naţiunii

Când instituțiile statului și clasa politică deraiază de pe linia apărării intereselor naționale, factorul intern, ca structură informală a conștiițelor patriotice , care veghează ca securitatea existențială a natiunii să nu fie periclitată, intră în alertă. Suma motivelor de alertă a atins pragul critic:

1. Nu suntem un popor liber și nu ne manifestăm, prin instituţiile reprezentative, ca naţiune suverană.
Politică externă a României din ultimul sfert de veac are drept constante râcâitul ușilor cancelariilor occidentale, conformismul la interesele altora, absența proiectelor regionale de bună vecinătate, imixtiunile brutale, repetate și nesancționate ale ambasadorilor marilor puteri în chestiuni de stricte afaceri interne. Prin situarea ei geografică, dimensiuni, populație și resurse, prin continuitatea locuirii neîntrerupe a teritoriului ei de peste opt milenii, prin receptivitatea oamenilor la cultură, prin vocații diplomatice de mare anvergură demostrate, România are toate capacitățile virtuale de important lider regional. Dar cei pe care i-am ales să ne exercite suveranitatea natională, în loc să vadă și să înțeleagă ce se întâmplă foarte aproape de noi și care sunt problemele ce reclamă aici rezolvări, ne-au legat la remorca intereselor altora prin pustietățile deșerturilor din Afganistan, Irak, prin primul stat al Mafiei, Kosovo și aiurea prin lume. Iată ce spune președintele ales al S.U.A. despre angajamentele asumate de administrația care pleacă și la care suntem parte: „Uitaţi-vă puţin la starea lumii de la ora actuală. E un o adevărat balamuc, asta ca să fiu politicos. Noi nu am mai trăit niciodată o perioadă aşa de periculoasă. Aşa-zişii specialişti din clasa conducătoare de la Washington sunt, cu siguranţă, cei care ne aruncă pe noi în rahat. Şi atunci, de ce ar trebui să continuăm să le dăm atenţie? Iată ce ştiu eu: Ceea ce facem noi, nu mai merge. Când vedeţi că vă înfundaţi tot mai mult într-o groapă, încetaţi să mai săpaţi”.

2. Suntem un popor de proletari.
Condiţia primară sine qua non a libertăţii este proprietatea. Nu există libertate fără proprietate. România și cetățenii români nu mai au în proprietate o parte însemnată din teritoriul național, fiind atacate fundamente constituționale ale existenței național-statale. Noi nu suntem liberi să decidem nici măcar preţul apei care ne este indispensabilă vieţii, fiindcă deciziile asupra acestei resurse, cauză a viitoarelor războaie, nu ne mai aparţin. Nu doar apa, dar şi aerul este gestionat la nivel global. Dependenţa economică anulează capacitatea de decizie. Nu faci ceea ce doreşti cu adevărat, ci ceea ce îţi poţi permite. La nivel de naţiune asta este o mare dramă existenţială. Dar la nivel planetar, căci lucrurile în această direcţie sunt scăpate de sunt controlul guvernelor ? Un guvern mondial încă nu există , există, însă, o periculoasă guvernare ocultă a lumii, de care trebuie să ne temem, fiindcă necunoscutul este un permanent potenţial de ameninţare.

3. Suntem cetățenii unei țări asasinate economic.
Mediul de afaceri românesc, care ar putea genera o conştiinţă economică naţională, ca suport decizional suveran, este permanent agresat de:
– legislaţie impredictibilă;
– suprataxare;
– constrângeri politice umilitoare;
– incompetenţa administraţiei suprapopulate și hiperbirocratizate;
– sabotaje din partea reţelelor de afaceri transnaţionale;
– presiunile inimaginabile ca proporţii şi metode din partea instituţiilor şi funcţionarilor contaminaţi de corupţie;
– discriminarea în raport cu companiile străine;
– serviciile publice privatizate exclusiv pentru stoarcerea de profit pe seama suprafacturării și a a prăbușirii infrastructurii acestor servicii;
– statul în stat al regiilor autonome le statului, unele foarte bogate, printre marii datornici ai bugetului public, dar nesecate surse ale finanțărilor politice ilegale și veniturilor clandestine ale unor rețele transpartinice;
– incompetența, pasivitatea , chiar obstrucția fățișă a misiunilor consulare chemate să promoveze interesele de afaceri … şi enumerarea poate continua.

4. Suntem un popor într-o accentuată criză demografică şi cu cea mai înaltă rată de emigrare după marile migraţii barbare din primul mileniu.
Circa 3,5 milioane de români sunt navetiști internaționali ori rezidenți de dată recentă în străinătate. Calculat pe unitate de timp s-ar putea să devansăm multe dintre popoarele migratoare din primul mileniu. Un număr comparabil de emigranți a generat cei cinci ani din război din Siria. Paradoxul este că la o scădere a numărului populației cu cca. 3 milioane , independent de migrație, în listele electorale sunt cu 2,7 milioane de alegători mai mulți decât în cetățenii cu drept de vot (A se vedea comunicatul Institutului Național de Statistică , din iunie a.c., comunicatul Ministerului Educației la deschiderea anului școlar, care referă asupra populației preuniversitare, și cel mai recent comunicat al Autorității Electorale Permanante. A se compara dinamica populației votante din 1990 până în 2016 cu dinamica demografică).

5. Suntem o națiune fără statul de drept funcţional
Puterile statului nu sunt în serviciul cetăţenilor. Ele au fost acaparate de clanuri transpartinice şi reţele infracţionale transnaţionale controlate de centre de putere externe. Unii ca ne guverneze, ceilalţi să ne desfiinţeze. Drepturile la sănătate, la educaţie, la justiţie şi multe altele sunt doar litere moarte în Constituţie. Constituţia nu este apărată, în primul rând prin neaplicare şi nerespectare!

6. Suntem un popor cu o clasă politică incapabilă a servi interesului public şi care nu face casă comună cu interesul naţional.
Fără excepţie, partidele nu cunosc nici măcar conceptul interesului naţional şi sediul acestuia în Constituţia României. După a noastră clasă politică interesul naţional ar fi să-i iubim pe americani şi să-i urâm pe ruşi. Asta ar însemna să fim un neam semănător de vrajbă şi să culegem roadele ei. Interesul naţional este să fim un popor liber, prosper, o naţiune suverană, demnă, respectată, cu teritoriul intangibil, statul indivizibil.

7. Suntem un popor cu elitele în agonie.
Elitele naţionale în care naţiunea îşi pune cu îndreptăţire speranţele au fost dezbinate şi antagonizate. Pe de o parte, o elită foarte vocală, dar esenţialmente distructivă şi foarte periculoasă, fiindcă nu-şi poate reprima predispoziţia la perpetuă trădare. Pe de altă parte,o elită mai modestă numeric, de foarte bună calitate, dar pusă la colţ, redusă la tăcere şi permanent atacată şi cu accesul la comunicare controlat şi scurtcircuitat.

8. Suntem o nație cu moralitatea civică agresată, deturnată și grav amenințată în fundamentele ei creștine.
Îndatorirea civică de a nu lăsa nesancţionat răul observat în actele, faptele şi gesturile puterii nu prea ne este cunoscută şi la îndemână. Lumea în care trăim nu este rea din cauza oamenilor răi, ori nepotriviţi locului în care i-am trimis să ne reprezinte, ci din cauza toleranţei faţă de cei care fac răul, dovedesc incompetenţă, rea voinţă, administrează fraudulos afacerile publice, ne propăvăduiesc religia demagogiei politice, intră în politică săraci, cu datorii, ca peste un an-doi să-şi trimită odraslele la studii în străinătate, la universităţi unde plătesc 75.000 -100.000 (euro sau dolari) de student. Sunt şi familii cu doi sau trei studenţi întreţinuţi la studii dintr-un salariu de deputat sau senator. Imunitatea la critică este o altă problemă, care ne arată că nesimţiţii odată cocoţaţi la putere nu mai este chip să se dea plecaţi, decât dacă sunt doborâţi cu forţa legii, ori alungaţi de vreo revoltă ameninţătoare .

9. Suntem o națiune cu percepția realităților politice externe atrofiate.
In plină eră informațională suntem printre popoarele cele mai strict izolate informațional. Suntem intoxicați letal cu o suprainformare reziduală, inutilă existențial, dar importantă pentru a ne destructura sistemul valorilor identitare și a ne ține departe de ce se petrece cu adevărat în lume. Lumea în care trăim nu este numai rea, dar a şi luat-o rău de tot la vale. Superputerea mondială nu cunoaşte , ori nu vrea să utilizeze frâna. Să sperăm la altceva cu viitorul președine al acestei superputeri ? Cei ameninţaţi de lipsa frânei ce să facă ? Sunt nevoiţi sâ pună sabotul pe şinele celor care se cred locomotiva istoriei, că doar nu or să se lase călcaţi.

10. Suntem un popor cu securitatea națională subminată
Cei trei preşedinţi posdecembrişti „…Escu”, fiecare în felul său au fost discipoli, apoi mentori ai unui sistem de poliţie politică prin care să-şi ţină adversarii, în primul rând cei personali, dar şi cei politici cât mai departe de putere. Din această realitate a decurs un cumul de consecinţe dăunătoare, care au împiedicat conceptualizarea domeniului securităţii naţionale pe baze constituţionale, în consens şi cu doctrinele postmoderniste ale securităţii, iar de reforma legislativă a activităţii serviciilor de informaţii nici nu poate fi vorba. Actualul președinte nu a demostrat în doi ani că ar fi capabil să-și țină cuvântul dat.
11. Suntem un popor cu partide fără ideologie
Partidele politice și parlamentele au devenit instituții decadente, cu mii de ani în urma progreselor tehnologice. În plan ideatic-politic, omenirea este prizoniera clasicilor Greciei Antice și a instituțiilor Dreptului roman. Sistemul democratic bazat pe valorile ideologice antice nu are capacitate de guvernare într-o lume supertehnologizată. Epoca post-modernă are drept caracteristică dictatura companiilor IT, care au devenit mai puternice decât guvernele. Dependența omenirii de rețeaua informatică globală este o altă formă totalitarism, cu atât mai periculos, cu cât nu-i vedem decât avantajele. Ideologia generată de rețeaua globală tinde reducerea la un numitor comun a tuturor activităților umane – cunoștințele, o proprietate virtuală și intangibilă, domeniu în care în România nu s-a întâmplat, încă, ceva notabil. Inteligențele românești în materie sunt un bun de export. Contra războiul nostru cibernetic nu pare a avea ca prioritate protecția mediului de afaceri, ci controlul total al populației. Deocamdată nu au reușit să ne convingă de contrariu.
Nota bene: Să reflectăm la cheltuielile imense pentru informatizare, dar și la lipsa ori calitatea rezultatelor („Microsoftgate”).

12. Suntem un popor cu opțiunile politice controlate de un sistem electoral militarizat
13. Suntem un popor guvernat prin minciună, incompetență și servilism
14. Suntem un popor ale cărui guverne sunt în incapacitate de a guverna în litera și spiritul Constituției, cercetând și valorificând bunele practicii ale guvernării înaintașilor care au rămas în istorie ca ctitori de țară. Nu-i mult de cercetat, că nu sunt prea multi, doar vreo trei-patru în istoria statalității moderne la români.

15. Chiar suntem un popor care iubim trădarea, tolerîndu-ne înalt trădătorii
„Dacă voi câștiga eu, vă pun totul la dispoziție. Adică țara și toate reursele ei. Dacă va câștiga contracandidatul meu, s-ar putea să aveți ceva probleme”. Cam aceștia au fost termenii în care niște candidați la Președinția României și-au exprimat disponibilitatea la crima de hiclenie. Unul la București, într-o ambasadă. Altul pe la ușile siloviki-lor din Administrația Kremlinului. Am fost solicitat, de un gazetar vâlcean, să propun un clasament al partidelor care au trădat interesele naționale.Toate sunt vinovate. Unele comitente, altele prin pasivitatea complice. Dar, să fim corecți, nu partidele in sine, nici cele chiar înființate la comenzi străine, ci mercenarii politici, unii chiar profesioniști ai trădării, care pun mâna pe conducerea partidelor pentru a le folosi în scopuri antinaționale . Nu au existat și nu există, din păcate, formațiuni politice care să nu aibă figuri marcante cu vulerabilități la trădare neobservate și rămase cumva nevalorificate. Motiv pentru care, extrapolarea unui bine cunoscut Manifest, din anul 1848, este cât se poate de actuală: „O stafie bântuie prin România. Stafia antipatriotismului deșănțat și a trădării naționale. Nimeni nu se unește într-o sfântă hăituială împotriva ei. Nici Prea Fericitul Patriarh, nici Laicul Președinte, nici ministrii celor șapte poliții secrete. Dacă vorbești de dragoste de Neam și credința datorată Patriei ești un retard comunist. Toți din elita puterilor laice și religiioase mimează interesul național, dar nici unul nu a făcut dovada cunoașterii acestui interes, adică faptul de a fi liberi și prosperi într-o țară nimănui închinată, cu depline drepturi, de popor suveran, asupra darurilor date de Dumnezeu pământului numit România. Români din toate zările lumii, uniți-vă !”

Autor: General Br. (r) Aurel I. Rogojan

joi, 2 iulie 2020

SCRISOARE DESCHISĂ A APICULTORILOR ROMÂNI CĂTRE EUROPARLAMENTARI!

În atenția: MEP Carmen Avram
Spre știință: MEP Daniel BUDA, Adrian-Dragoş BENEA, Dacian CIOLOŞ, Corina CREȚU, Dan-Ștefan MOTREANU, MADR
București, 01.07.2020
Stimată doamnă Europarlamentar Carmen Avram,
Semnatarii acestei scrisori au primit cu interes și preocupare afirmațiile dumneavoastră recente făcute în Comisia pentru Agricultură a Parlamentului European cu privire la strategiile Uniuinii Europene: Pactul Verde European (Green Deal) și Strategia De la Fermă la Furculiță (Farm to Fork). Din înregistrarea care circulă în spațiul virtual (https://youtu.be/bDyqPcTz4BI) distingem următoarele opinii pe care le-ați exprimat public:
1. Aceste strategii reprezintă o povară pe umerii fermierilor și ai consumatorilor. Afirmați că nu se vor mai putea trata culturile agricole cu nicio substanță activă, ceea ce va duce la pierderea producției de porumb de pe o suprafață de 1.000.000 ha în România.
2. Trecerea la agricultura ecologică ar duce la o scădere a producției și o scumpire a alimentelor.
De asemenea, vă exprimați interesul pentru posibilitatea ca unele State Membre (înțelegem deci că vă referiți în primul rând la România) să poată opta pentru tranziția la agricultura ecologică într-o proporție mai mică decât media europeană, lăsând alte State Membre să depășească procentul de 25% pentru a se ajunge la o medie a UE la acest nivel.
Întrucât sintagmele pe care le utilizați conduc și la ideea că strategia UE referitoare la mediu și siguranța alimentară ar fi contrare interesului general al României vă rugăm să luați în considerare reacția noastră referitor la cele de mai sus.
România, pe lângă marii fermieri, ale căror poziții sunt, în general, cele exprimate de dvs., are o populație rurală foarte numeroasă, în mare parte țărani practicanți ai unei agriculturi tradiționale și mulți alți mici producători de hrană locală, al cărui rol crucial a fost cel mai recent revelat în debutul pandemiei Coronavirus. Alături de aceștia, există un număr mare de cercetători și organizații preocupate de soarta mediului și, mai ales, un număr în creștere de consumatori responsabili și îngrijorați de calitatea hranei pe care o consumă, care privesc lucrurile în mod contrar celor afirmate de dvs.
În primul rând, am dori să fie citate sursele cifrelor menționate de dvs. Nu putem aproxima astfel de argumente, ci este necesar ca ele să fie bazate pe scenarii de utilizare a produselor sintetice, a căror utilizare se vrea redusă, modulate pe un orizont de 10 ani, nu doar pentru prezent. De asemenea, este necesară analiza de costuri a produselor sintetice de protecția plantelor la hectar versus produse ecologice de protecția plantelor la hectar, considerând și subvenția aferentă (în creștere pentru România!) pentru agricultura ecologică, premiumul de preț pentru produsele ecologice pe o piață europeană în creștere, precum și costurile de mediu (de pierdere a biodiversității și poluare a resurselor de apă și sol, vitale inclusiv pentru agricultură).
Acum, mai mult decât oricând, este nevoie să punem accentul de pildă pe rolul insectelor polenizatoare în asigurarea siguranței și suveranității alimentare pe termen lung.
Apocalipsa insectelor este un fenomen manifestat nu numai în alte țări din UE (exemple : Croația, Letonia sau Bulgaria), se simte din plin și în România datorită produselor de sinteză utilizate în agricultura convențională. Aceste fenomene antropice sunt posibil de evitat, deși încă se produc în UE și sunt catalogate local drept dezastre naturale.
Pentru cei pe care organizațiile noastre îi reprezintă, agricultura ecologică nu este o amenințare ci o direcție de viitor, o cale de ridicare a nivelului de trai al populației prin accesul la alimente mult mai sănătoase și prin protejarea mediului înconjurător. Prețul mic al alimentelor produse prin folosirea pesticidelor sintetice este o iluzie. Costurile care contează cu adevărat nu se văd în prețul de la raft, ele derivă din poluarea aerului pe care îl respirăm și a apei pe care o bem, din pierderea biodiversității dar și din prezența reziduurilor toxice în hrana pe care o mâncăm și care apar mai apoi în probleme de sănătate asociate cu calitatea alimentelor.
Schimbările climatice și degradarea accentuată a resurselor naturale, fenomenele meteorologice extreme soldate cu mari pierderi materiale și chiar de vieți omenești nu intră în alcătuirea prețului produselor agricole provenite din sistemul agricol practicat în prezent, dar sunt o consecință directă sau indirectă a acestuia. Pesticidele sintetice precum și hrana de calitate slabă au impact asupra sănătății populației, implică costuri sociale care nu se vor regăsi pe bonul de casă cu care se cumpără alimentele.
Obsesia fermelor mari pentru productivitate foarte ridicată obținută prin intensivizarea cu orice preț a agriculturii este în final păguboasă pentru întreaga societate. Odată cu produsele agricole ieftine, în mare parte exportate neprelucrate, exportăm și o parte din sănătatea mediului și a populației. România, care încă se bucură de un potențial valoros în domeniul agroecologiei nu poate să se plaseze nici împotriva conceptului Pactului Verde și Strategiei De la Fermă la Furculiță, nici nu poate căuta căi de a evita ducerea la îndeplinire a acestora în țara noastră care este parte dintr-o comunitate europeană. O asemenea atitudine ar afecta cu adevărat interesele României, implicit a milioanelor de producători mici și medii care depind inclusiv de sănătatea insectelor polenizatoare pentru munca și hrana lor.
Considerăm că limitarea drastică a folosirii pesticidelor sintetice este posibilă, având ca exemplu capacitatea de a produce ecologic și eficient a numeroși operatori din agricultura Românei, că astfel se vor produce beneficii în sistemul agricol actual și că este nevoie de sprijinirea consistentă a fermierilor în această tranziție prin Politica Agricolă Comună și noile inițiative legate de Pactul Verde, tranziție care trebuie făcută cu adevărat, nu evitată sau amânată. Rezistența țării noastre la conformarea agriculturii românești la strategiile UE din perioada următoare ar aduce prejudicii întregii țări atât pe plan european cât și național.
De asemenea vă împărtășim preocuparea noastră pentru o regândire de paradigmă la nivelul țării, în sensul în care nu trebuie să ne concentrăm atenția doar asupra producției, ci să luăm în calcul întregul lanț de distribuție a hranei, inclusiv gestionarea deșeurilor alimentare (de altfel o foarte mare problemă la nivel mondial, unde se pierde o treime din producția totală de alimente). De ce să creștem producția când nu lipsa producției duce la foamete sau malnutriție?
Scrisoare deschisă realizată și transmisă de:
Asociația Eco Ruralis – în sprijinul fermierilor ecologici și tradiționali (www.ecoruralis.ro)
Federaţia asociaţiilor apicole din România – ROMAPIS (www.romapis.ro)
Asociația pentru Susținerea Agriculturii Țărănești – ASAT (www.asatromania.ro)
WWF (www.wwf.ro)
Asociația Hosman Durabil (www.moara-veche.ro)
Slow Food Cluj Transilvania
Rural Development Research Platform (www.rdrp.ro)
Proiectul de cooperare Just Food
Fundația ADEPT (www.fundatia-adept.org)
Persoane de contact:
Ramona Duminicioiu – membră a Comitetului de Coordonare a Eco Ruralis, tel.: 0746.337.022, e-mail:
ramona@ecoruralis.ro, ecoruralis@gmail.com
Raluca Dan – secretariat Eco Ruralis, tel.: 0728.357.367, e-mail: raluca@ecoruralis.ro, ecoruralis@gmail.com
Constantin Dobrescu – vicepreședinte ROMAPIS, tel.: 0744.823.628, office.romapis@gmail.com

vineri, 19 iunie 2020


SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE
Sediul social: Bucuresti, str. Bogota,  nr. 6, Sector 1, Cod postal 013642
Cont: BRD, Agentia Carol, RO41BRDE441SV79262374410, Cod fiscal:26096263         
. ……

Nr. 285 din 18.06.2020                                                                                                 Ex.nr.___
Către,
AVOCATUL POPORULUI,
Doamna Renate WEBER
-          Bucuresti, Str. George VRACA nr.8, Sector 1 –

SESIZARE
Stimata doamna Avocat al Poporului,
Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate (SCMD), va sesizeaza prin prezenta, unele aspecte de neconstitutionalitate ale PLx nr.396/2019, votata ca lege pentru modificarea si completarea Legii 227/2015 privind Codul Fiscal, in Camera Deputatilor (for decizional), in data de 17.06.2020. Acestea privesc domeniul Sistemului National de Aparare, Ordine Publica si Securitate Nationala, venind in completarea celor sesizate recent de ICCJ, in sedinta comuna a Sectiilor Unite.
In fapt, va solicitam sa interveniti la CCR, reclamand verdictul de neconstitutionalitate pentru sus-zisa lege, deoarece:
 1. Include, in mod nejustificat si neconstitutional, prin prisma dreptului muncii, si rezervistii. Constitutional, ca in toate statele moderne, si in Romania exista doua tipuri de salariati, CIVILI si MILITARI, doua filozofii de salarizare diferite, CIVILA si MILITARA, doua tipuri de legislatie privind pensiile, CIVILE si MILITARE.
  1. Civilii sunt angajati prin CONTRACTE DE MUNCA NORMATA LA 8 ORE, in timp ce pentru militari, Constitutia interzice utilizarea cuvantului munca (Art.42, al.1), militarii si politistii  incheind CONTRACTE DE ACTIVITATE LA ORDIN, nenormata, 24h/24.
  2. Ce trece de norma, la civili este platit suplimentar, in timp ce militarii si politistii sunt platiti cu un salariu stabilit aleatoriu, pentru activitate de 24h/24 (nu cu 3 salarii pentru 3 norme de munca).   
  3. Activitatea militarilor si politistilor care redevin militari in rezerva, la pensie, continua si dupa pensionare. In plus, activitatea se desfasoara in baza unui JURAMANT MILITAR, care incumba renuntarea la drepturi civile si asumarea riscului pierderii vietii, pensia fiind, in fapt, la ei, solda de rezervist.
  4. Neindeplinirea atributiilor de serviciu la civili atrage desfacerea contractului de munca, in timp ce la militari atrage arestul pe timp de pace si glontul in situatia de razboi.
Va solicitam, prin urmare, sa aveti in vedere, pe viitor, excluderea militarilor si politistilor, in calitate de categorie socio-profesionala si juridica distincta, din orice act normativ adoptat pentru civili.
 1. Romania este membru NATO si partener strategic al SUA prin tratate de drept international, la care guvernele noastre s-au angajat sa respecte toate prevederile. Aceste tratate au caracter strict MILITAR (spre deosebire de Tratatul de aderare la UE), impunand alinierea noastra, din punct de vedere militar (dotare, inzestrare, efective, instruire, salarii si pensii), la standardele NATO. Este motivul pentru care au fost adoptate legile militare privind pensiile rezevistilor nr. 164/2001 si nr.179/2004. Acestea ne-au permis integrarea in NATO, dar au fost abrogate, prin frauda parlamentara, in 2010, cand regimnul Basescu a produs Legea nr. 263/2020, incluzand rezervistii, in mod abuziv (prin deposedarea de grade militare si tranformarea lor in asistati social, cf. Art.6 al Legii), in legea civila si aruncati pe Casa Nationala de Pensii.
 2. In 2005, tot regimul Basescu a introdus, pentru prima data in Romania, impozitarea pensiilor, desfiintandu-le caracterul de drept patrimonial dobandit si asimilandu-le, ilegal, veniturilor, deoarece pensiile provin din venituri salariale impozitate. S-a anuntat atunci ca toti pensionarii, civili sau militari, vor primi in plus banii necesari acoperirii impozitului, prevedere legislativa incalcata, deoarece s-a procedat, mascat, la o prima taiere a pensiilor. Situatia a fost agravata de masurile legislative din 2010, cand s-a incercat o noua taiere a tuturor pensiilor, dar s-a reusit doar distrugerea pensiilor militare de stat, taxate printr-o furibunda propaganda populista, drept „pensii nesimtite” si „pensii speciale”. SCMD a reusit, doar partial, recuperarea drepturilor legitime, in 2015, dar Legea noastra reparatorie nr. 223/2015 nu a mai fost aplicata datorita unor OUG-uri neconstitutionale in ceea ce ne priveste (OUG 57/2015, OUG 59/2017, OUG 114/2018 etc) care i-au anulat continutul,  au introdus, in cadrul sistemului militar, DISCRIMINAREA SI DUBLA IMPOZITARE. Or, PLx 396/2019 introduce, mascat, sub numele de taxa, UN AL TREILEA IMPOZIT.
 3. In baza Art.11 din Constitutia Romaniei, care prevede indeplinirea, „de indata si cu buna credinta”, de catre Romania, a obligatiilor asumate prin Trataul de aderare la NATO si Parteneriatul strategic cu SUA, includerea miitarilor si politistilor in PLx396/2019 este susceptibila de a atrage asupra celor responsabili de acest lucru, acuzele de inalta tradare, incalcarea prevederilor Tratatelor, deci tradarea aliatilor si descoperirea flancului de SUD-EST al NATO. SCMD va reclama acest lucru catre Secretariatul General NATO si catre Presedintele SUA.
 4. Referitor la motivatiile populiste ale includerii rezervistilor in respectiva lege, juridic atragem atentia ca propaganda teleastilor, politicienilor si analistilor politici, in acest sens, este contrara realitatii obiective constitutionale, situandu-se in sfera comunismului sau a bolsevismului de tip „stahanovist”, prin promovarea „egalitarismului burtii”:
  1. La proclamarea sfintei contributivitati drept unic criteriu de acordare a pensiilor, atragem atentia ca intreaga legislatie a pensiilor de dupa 2004 este neconstitutionala, nedefinind obiectul legilor – pensia (ca drept patrimonial dobandit in baza unor contracte de munca, integral sau partial indeplinite), asimiland-o veniturilor. Va prezentam, in atas, in acest sens, tabloul pensiilor din Romania, deoarece se incearca stergerea statutului juridic al pensiei si transformarea sa, din obligatie a statului, intr-un drept aleatoriu acordat in functie de disponibilitatile financiare. In plus, la rezevisti, pe langa anularea dreptului patrimonial dobandit, se abroga, retroactiv, Principiul sperantei legitime.
  2. In ceea ce priveste contributiile la pensie ale cetatenilor, fie civili, fie militari, acestea au fost retinute de bugetul de stat pana la 01.04.1991, la gradinite, scoli, uzine, unitati militare etc., venind doar fondul de salarii net. Cu legea 32/1991, s-a transferat retinerea contributiilor catre angajator, iar cu OUG 114/2018,  aceasta a cazut, teoretic, in sarcina angajatului, fapt ce a perturbat cu totul sistemul salarial si de pensii militare. Nu exista in intregul sistem, la conditii absolut egale, doua pensii identice. In schimb exista sute de pensii militare de stat (Anexa 2) mai mici decat ajutorul social, botezat, in mod ticalos, „pensie minima” Militarii au avut contributie proprie toata viata la bugetul de stat si contributie individuala la Fondul Privat de Pensii, din 1967 si pana in prezent, Pilonul II fiindu-ne desfiintat si banii confiscati prin OUG59/2017. Respingem, asadar, mitul necontributivitatii militarilor!
  3. La motivatia ca, prin taxarea pensiilor miitare, si asa mici, se vor obtine bani pentru altceva, va atragem atentia ca, din punct de vedere juridic, un leu nu poate fi transferat de la Sistemul de Aparare, obligat sa asigure totul, salarii, instruire, pensii, dotare etc. din cei 2% din PIB, impusi prin Tratatul de aderare la NATO. Militarii nu solicita si nu primesc nimic de la bugetul consolidat si nu au nicio legatura cu Casa Nationala de Pensii, avand propriile Case sectoriale de pensii.
  4. La solicitarea de adancire a discriminarii intre rezervisti, prin propunerea ca doar cei din tatrele de operatii sa beneficieze de pensii deosebite, raspunsul este ca structurile militare sunt unitare, avand doau componente inseparabile: cadrele in activitate si rezerva; ca noi nu avem misiuni de lupta in strainatate, ci doar de mentinere a pacii si ca Armata se intareste in interior, conform Constitutiei, in scopul APARARII si DESCURAJARII oricarui posibil agresor.
Pentru alte amanunte legate de legislatia specifica militara, de obligatiile militarilor si politistilor, care continua si dupa trecerea in rezerva, in vederea anihilarii, pe viitor, a oricaror proiecte legislative facute din nestiinta sau din interese meschine, politicianiste, de grup, vizand sifonarea banilor destinati Apararii, va rugam sa aveti amabilitatea de a accepta o intrevedere cu conducerea SCMD.
Cu deosebita stima,
Presedintele SCMD,
            Col.(r) dr. Mircea DOGARU
miercuri, 17 iunie 2020

INFORMARE CNSC

INFORMARE
- In atentia tuturor membrilor CNSC -

In ziua de 15 iunie a.c., concomitent cu demararea procedurilor juridice impotriva Guvernului Romaniei, SCMD a trimis urmatoarea scrisoare (text identic), spre sesizare si invitatie la dialog, Avocatului Poporului, Presedintelui Romaniei si presedintilor Senatului si Camerei Deputatilor.Nr. 265 din 15.06.2020                                                                                                 Ex.nr.___


Către,
PRESEDINTELE ROMANIEI,
Domnul Klaus Werner IOHANNIS
-          Palatul Cotroceni,  Bd. Geniului nr. 1-3., Sector 6, București, Cod poștal 060116  -
SESIZARE
Domnule Presedinte,
Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate (SCMD) va sesizeaza, prin prezenta, asupra noilor inechitati la care sunt supusi militarii in rezerva, prin OUG 75/2020, conform Plangerii prealabile administrative alaturata si inaintata Guvernului Romaniei, astazi, 15.06.2020.
In fapt, de 11 ani, de la promulgarea Legii 329/2009, rezervistii constituie obiectivul propagandistic si tinta predilecta a guvernelor, exprimabile prin proiecte legislative si OUG-uri cu caracter populist, care au in vedere drepturile legitime castigate de acestia si confirmate prin tratatele de aderare la NATO si UE: dreptul la solda de rezervist, calculata  printr-o lege specifica, (deoarece noua ne sunt interzise contractele de munca normata) in baza unor contracte de activitate la ordin, 24h/24, dreptul la munca dupa trecerea in rezerva etc. O suita succesiva de legi, proiecte legislative si OUG-uri (Legea 119/2020, Legea 263/2010, OUG 11/2011, OUG 95/2014, OUG nr.57/2015, OUG 59/2017, OUG 114/2018 etc.), culminand cu actuala OUG 75/2020, ne-au incalcat si ne incalca, sistematic, drepturile castigate in conditiile in care noi ne-am indeplinit, integral, partile ce ne-au revenit din contractele cu statul roman.
Va transmitem rugamintea de a analiza textul Plangerii noastre prealabile si a accepta un dialog cu conducerea SCMD, pe intreaga problematica privind legislatia adoptata pentru rezervisti si care este folosita, exclusiv in mod electoral, ca mijloc populist de a obtine simpatia electoratului, in conditiile in care aceasta problematica ridicata este absurda. Rezervistii au contribuit toata viata in propriul lor sistem, iar soldele de rezervist, numite pensii, se incadreaza, ca si salariile militarilor in activitate, in cei 2% din PIB atribuiti, prin Tratatul de Aderare la NATO, domeniului Apararii, banii respectivi neputand fi folositi in alte scopuri.
Cu deosebita stima,
Col.(r)dr. Mircea DOGARU,
Presedintele SCMD

luni, 15 iunie 2020

SCMD vs. Guvernul RomanieiSCMD vs. Guvernul Romaniei
-         In atentia tuturor membrilor SCMD –

Astazi, 15 iunie 2020, SCMD, in numele tuturor membrilor sai, indiferent de provenieinta (MApN, MAI, STS, SRI, SIE, SPP etc.) a demarat procedurile legale, necesare chemarii Guvernului in Justitie, pentru discriminare. Argumentat, SCMD demonstreaza ca, incalcand Constitutia, unicitatea Sistemului de Aparare, Ordine Publica si Securitate Nationala si prevederile Legii unitare 223/2015, Guvernul Romaniei ii discrimineaza, prin OUG 75/2020, pe majoritatea rezervistilor, foste cadre militare in activitate sau fosti functionari publici cu statut special, redeveniti militari prin trecerea in rezerva inainte de 01.02.2017, fata de functionarii publici cu statut special, putini la numar, pensionati intre 01.02.2017 – 21.05.2020.
SCMD solicita extinderea prevederilor OUG75/14 mai 2020 la toti rezervistii, fiind vorba de luarea in calcul a unor sporuri identice si a celorlalte elemente salariale prevazute de Legea 223/2015 pentru stabilirea cuantumului pensiilor tuturor rezervistilor.
In paralel, SCMD a trimis sesizari privind bataia de joc la care sunt supusi rezervistii, in scopuri populiste si electorale, prin legi, OUG-uri, proiecte legislative, de 11 ani, de la Legea 329/2009 la OUG 75/2020, Avocatului Poporului, Presedintelui Romaniei, Presedintelui Camerei Deputatilor si Presedintelui Senatului.
Din momentul declansarii procesului SCMD impotriva Guvernului, datele actiunii vor fi transmise, prin Nota Interna, domnilor presedinti de filiale. Va reamintim ca procesele SCMD impotriva ministerelor si ministrilor Apararii si Muncii au ajuns in faza finala, la ICCJ, acolo unde am dorit de la inceput, deoarece SCMD ii acuza pe parati de nerespectarea, in ceea ce ne priveste, a deciziilor obligatorii ale ICCJ si CCR. Toate aceste procese sunt sustinute din fondul central al SCMD.

Honor et Patria! Vae Victis!

Presedintele SCMD,
         Col.(r) dr. Mircea DOGARU

marți, 9 iunie 2020

Se închide românismul anywhere


Se închide românismul anywhere

Pe la noi p`aci dacă zici că ești român și dai înainte cu ăia care au apărat românismul ți-o iei în bot că ești „naționalist”. Și dacă sunt ce? Nu vreau să fac rău nimănui. Nu mă manifest decât cultural. Citesc românește, iubesc românește. Îmi plac nemții, englezii, americanii, rușii, citesc literatura lor, învăț din istoria lor, îmi plac sud-americanii pentru bogăția lor spirituală, îmi plac egiptenii, chinezii, mai ales japonezii, ce să mai, îmi plac toți oamenii. Africanii cu Ubuntu au urcat în topul aprecierilor mele interioare.
Toți își afirmă identitatea. Chiar și ungurii și-o afirmă, chiar dacă nu la ei acasă. Tre` să le-o spun că nu au dreptate cu Transilvania, chiar dacă au fost jupâni o perioadă pe zonă, niciun istoric nu le dă dreptate. Nu eu, eu sunt subiectiv, alții, de la case mai mari nu le dau dreptate. Dar ei luptă, trag cu dinții, afirmă, constată, încearcă, fac tot ce pot să fure o mică autonomie Har-Cov. Nu, fraților maghiari, nu aveți legătură cu secuii. Nu, creștinilor maghiari, nu ați fost voi primii. Mai citiți.
Oricum nu ăsta este subiectul. România este ceea ce ne interesează.
Am aflat că se închide un centru cultural românesc în Spania. Centro Cultural Romanati – Terra Tracia. De fapt, nici nu mă interesează cum îi zice. Mă aplec asupra faptului că se închide.
Maghiarii au nenumărate drepturi la noi. Minoritățile beneficiază de un statut aparte, ne e frică să mai zicem fanariot, țigan, bozgor că ne ia poliția corectitudinii din pat. Dar ce facem cu românii din străinătate? Când francezul ăla s-a milogit la o televiziune publică a libertății de exprimare și a întins mâna ca un cerșetor și a zis că e român, noi ne-am simțit ca un rahat pe marginea drumului, dar nimeni nu l-a luat de guler că a încălcat niște drepturi. Când am fost căpșunari în Spani, slugi pe la conți în Italia, sclavi în Anglia, nimeni, dar nimeni, nu ne-a compătimit. Ce să mai zic de sparangheliști în Germania…
Ne lingem rănile singuri. Statul român stă la șuete și vinde pe doi biștari orice român care nu mai are aer aici. Mulți pleacă, mulți urlă, foarte mulți renunță. România pierde populație cu o viteză uimitoare, ca la un concurs de dezrădăcinare.
Se închide un centru cultural românesc. Spania nu are bani pentru minorități, așa cum are statul român. România nu are bani pentru un centru românesc din Spania, așa cum are Ungaria pentru ungurii d`aci. Românii nu au bani pentru cultură și păstrarea identității naționale (ce-o fi aia?). Diaspora românească se transformă într-o masă de emigranți – individualiști care își urmăresc propriul interes. Se închide un centru românesc, se închide românismul.
Să căutăm vinovați? Nu. E prea ușor.
Să recurgem la introspecție și să aflăm cine suntem. Asta trebuie să facem. Dar nu știu dacă statul român, reprezentat de români, poate să facă acest exercițiu și poate să își dea seama că România înseamnă fiecare român, fiecare strigăt în limba română, fiecare copil care se naște și plânge românește, fiecare suflare de dor către țară.
România este suma iubirii fiecărui român.
Cei care au condus, conduc și vor conduce România trebuie să citească mai mult despre trădare. Nu e greu. Oglinda e aproape.
Se închide un centru cultural românesc din Spania.
România mai moare puțin. A murit câte puțin în fiecare an. Ce mai contează?
Românismul se închide și în țară și în străinătate. Anywhere.
Numai în mine nu se închide.
Câți mai suntem?


Se deschide, ba se inchide


DIN 30 IUNIE CENTRO CULTURAL ROMANATI ÎȘI ÎNCETEAZĂ ACTIVITATEA

În 31 Mai, Ziua Românilor de Pretutindeni, anunțam reluarea activităților sociale și culturale din Centro Cultural Romanati – La Tierra Tracia, după o lungă pauză generată de criza Covid 19.
Însă, din cauze independente de voința noastră, vă anunțăm că activitatea Centrului se va încheia la sfârșitul lunii iunie. Mulțumim tuturor celor care au făcut posibile toate evenimentele frumoase din ultimii aproape doi ani! Ne cerem iertare pentru că nu putem să continuăm!
„Alas Cortadas”– „Aripi frânte” este titlu semnificativ al unui editorial semnat JUAN GÓMEZ ALCAIDE, secretarul literar al Asociației, ce definește cel mai real situația actuală:
https://romaniinandalucia.wordpress.com/…/06/07/alas-corta…/
Diversitatea culturală
Există un fenomen natural al societății civile ce nu poate fi ignorat de nimeni, reglementat în art. 22 al Constituției Spaniei, prin care se recunoaște dreptul fundamental de asociere.
Asociațiile sunt formate prin acordul a trei sau mai multe persoane fizice sau juridice constituite legal, care se angajează să împărtășească cunoștințe, mijloace și activități pentru a atinge scopuri legale, de interes general sau de interes particular care reglementează funcționarea acestora.
Beneficiile obținute de asociații care rezultă din exercitarea activităților economice, inclusiv prestarea de servicii, sunt utilizate exclusiv pentru a-și îndeplini scopurile.
Dreptul de asociere presupune libera voință a cetățenilor de a se grupa pentru a participa la un scop comun, precum și pentru a împărtăși cunoștințe și activități.
Prin aceste considerente de bază ale fenomenului asociativ, cetățeanul reușește să se structureze în societate și contribuie decisiv la întărirea structurilor democratice ale instituțiilor politice și la îmbogățirea diversității culturale.
O constatare amară
Centro Cultural Romanati s-a vrut să fie o entitate vie, dinamică, plină de viață, în care cultura, tradițiile și spiritualitatea românească să ființeze și să motiveze comunitatea, să prezinte tuturor spiritul românesc. Am dorit să ne prezentăm și să fim cunoscuți în adevărata dimensiune și valoare a unui neam de prea mult timp amăgit și prigonit. Din păcate, un „experiment” nefericit ce se face de mulți ani pe poporul român a dus la o orbirea sentimentelor noastre și o superficialitate în a ne expune realist celorlalți. Este știut că românii din diaspora un reușesc să se coaguleze în participarea la viațapublicădin statele de reședință, că instituțiile statului român, indiferent de culoarea celor ce vremelnic le păstoresc, instituții responsabile prin Constituție de soarta românilor din afara țării, nu susțin și nu se implică activîn ajutorarea societății civile organizate și a celor “goniți” de acasă decât în mod discreționar și în funcție de interesele personale sau de grup a celor ce le conduc. O constatare amară o dovedește faptul că, după tot acest timp de activitate neîntreruptă, singurele locuri în care, la nivel instituțional, suntem vizibili sunt site-urile Oficiului Consular al României din Almería și cel al Primăriei din El Ejido, de altfel, singurele instituții ce ne-au acordat atenție și au luat în serios inițiativa noastră.
Neîncrederea și suspiciunea
Sunt câteva aspecte pe care vreau să le sesizez prin prisma activităților locale și regionale desfășurate în cadrul Centro Cultural Romanati. În ceea ce privește relația cu rezidenții români dar și autoritățile ce activează în Spania sunt câteva tipare de atitudine: încurajare și aprecieredar,din păcate, nu am reușit să transpunem aceste aprecieri venite de la membrii comunității în fapte concrete, respectiv participare, voluntariat sau finanțare. Un alt tipar este neîncrederea și suspiciunea. Există membrii ai comunității care se întreabă retoric „Voi ai cui sunteți?”. Și este pe bună dreptate, o suspiciune cronică vis-a-vis de orice inițiativă dedicată în cadrul mediului asociativ.
„Citește românește, gândește românește, trăiește și simte românește“
Centro Cultural Romanati-La Tierra Tracia, El Ejido, Almeria promovează cercetarea, cunoașterea și popularizarea patrimoniului cultural, istoric, etnografic și spiritual al rezidenților de origine română, diversitatea prin identitate și continuitate socio-culturală, facilitează schimburile culturale și dialogul social între rezidenți români din provincia Andalucia și integrarea acestora în societatea spaniolă fără a-și uita originile.
Proiectele socio-culturale „Citește românește, gândește românește, trăiește și simte românește“ și „Cultura populară și meșteșugurile tradiționale – punți de legătură pentru românii din Andalucia“ inițiate încă din 2018, au continuat prin participarea la diverse târguri de carte, evenimente, prezentări dar și prin seria de intâlniri săptămânale interculturale „Noche Temática Intercultural” din cadrul Centro Cultural Romanati, constituit ca un centru educațional-cultural și o platformă de expunere a scriitorilor, artiștilor și creatorilor români,din dorința de a facilita întâlnirea acestora cu comunitatea din zonă și publicul larg.
Centro Cultural Romanati adună într-un singur loc o bibliotecă (Biblioteca „El Libro Rumano”), o sală de expoziție pictură, etnografie și folclor, gastronomie tradițională, costume populare, ceramică, artizanat, o librărie cu carte românească, ateliere de creație, șezători de meșteșuguri tradiționale, dar și lectură pentru copii, în limba română și spaniolă.
Peste 40 de seri tematice săptămânale desfășurate, 30 de invitați speciali, 500 persoane participante directe la activități în cadrul Centrului reprezintă o certitudine în păstrarea şi afirmarea identităţii culturale a românilor, promovarea la nivel european a imaginii României, a valorilor comunităţilor româneşti din diaspora, precum şi întărirea legăturilor dintre România şi comunitatea românească din Andalucia.
O inițiativă de comunitate locală care, din păcate, ca multe altele ale celor plecați de Acasă se oprește la un moment dat!
„Alas Cortadas”