Sa nu uitam!

vineri, 8 februarie 2013

In perspectiva modificarii Constitutiei, Filiala SCMD Pitesti sustine ideea inserarii stemei Romaniei pe drapelul national


De-a lungul istoriei, Drapelul, steagul (vexillum) reprezintă simbolul suveranităţii statului asupra teritoriului naţional.
Stema unui stat este simbolul fiinţei sale istorice şi politice, care exprimă realizarea unor idei sau al unor aspiraţii înalte pe care statul sau poporul respectiv, în deplină unitate le-au urmărit în cursul timpurilor.
Stema actuală a României simbolizează statul unitar român, situaţia politică şi teritorială a ţării noastre în urma nesfârşitelor străduinţe şi lupte pe care le-a purtat poporul român pentru realizarea unităţii sale naţionale.
Stema întru totul cu drapelul reprezintă România ca stat naţional, suveran şi independent, unitar şi indivizibil, reprezintă deci, unitatea indestructibilă dintre statul român şi poporul său.
Originea drapelului României vine din îndepărtata istorie, de peste două milenii, având rădăcini în steagurile Romei şi ale Daciei. Drapelul (vexillum) dac consta dintr-o bucată de pânză pătrată fixată în vârful unei suliţe. În mijloc avea cusută o emblemă reprezentând un şarpe, şi pe margini franjuri. Stindardul dac (signum) era un balaur cu capul de lup şi gura deschisă. Pe corpul acestuia erau prinse benzi textile. Atât franjurile drapelului, cât şi benzile stindardului erau colorate în nuanţele curcubeului, dominante fiind roşu, galben şi albastru.
De regulă, ambele însemne se aflau alături şi, uneori, chiar combinate.
Mai târziu, abia în secolul al XIV-lea, documentele care s-au păstrat amintesc de steagurile oştirilor. Pe lângă documente scrise, s-au păstrat şi câteva steaguri din trecut.
Pentru Principatele Române, însemnele naţionale sunt cunoscute sub numele de steag. Ulterior, sub influenţa terminologiei apusene, steagul a luat numele de drapel  - pentru trupele pedestre şi stindard, pentru cele călări. În realitate ambele denumiri nu sunt decât signum şi vexillum. Acestea, respectiv, forma, culorile, conţinutul şi simbolistica lor au fost statuate prin legi, regulamente şi înalte decrete.
Numeroase mărturii scrise care s-au păstrat până în zilele noastre, ne dovedesc că existau pentru Muntenia, Moldova, Transilvania şi celelalte provincii, simbolistica heraldică şi vexilologică a fiecăreia, bine statornicită.
Pe toate aceste simboluri - steaguri, drapele, stindarde - erau aplicate elementele heraldice, iconografice, steme etc.
Sunt păstrate  şi în prezent steagul domnesc al lui Ieremia Movilă de la sfârşitul secolului al XVI-lea, steagul original al lui Ştefan cel Mare (sfârşitul secolului al XV-lea). De asemenea, se păstrează steagul muntenesc în formă pătrată din timpul lui Şerban Cantacuzino, de la jumătatea secolului al XVIII-lea şi de la începutul secolului al XIX-lea, în Ţara Românească, steagul pandurilor lui Tudor Vladimirescu. Reprezentative sunt şi steagul Agiei din Principatul Ţării Româneşti (1822-1828), steagurile din vremea domnitorilor Alexandru Ghica şi Gheorghe Bibescu.
După această perioadă steagul capătă aspectul Tricolorului naţional.
Pentru Ţara Românească s-au păstrat şase drapele şi două stindarde, aşezate astăzi alături de cele din perioada anterioară în Sala de Onoare a Muzeului militar. Aceste opt steaguri se aseamănă perfect între ele în ceea ce priveşte culorile. Toate sunt formate din câte trei fâşii orizontale din mătase, sus, roşu, la mijloc galben, jos, albastru. Steagurile sunt din vremea domnitorului Alexandru Ghica, Gheorghe Bibescu, ele simbolizând perioada din ultima parte a primei jumătăţi a secolului al XIX-lea.
În ceea ce priveşte Principatul Moldovei, tot din perioada de la jumătatea secolului al XIX-lea se păstrează două steaguri de pe timpul domniei lui Mihail Sturdza. Acestea au fost înlocuite, după jumătatea secolului, în timpul Căimăcămiei, cu alte 3 steaguri diferite de cele anterioare, fiind şi acum păstrate. Din cele prezentate, rezultă că steagurile Principatelor Române, pentru epoca 1830-1859, aveau stabilite, conform Regulamentelor Organice următoarele culori: pentru Moldova, albastru şi roşu, păstrate până în timpul domnitorului Alexandru Ioan Cuza, pentru Ţara Românească, albastru şi galben numai până în 1834, când sunt înlocuite cu roşu, galben şi albastru. Pe steagurile Moldovei erau inserate stemele cu capul de bour, iar pe steagurile Ţării Româneşti, încă din 1834, erau inserate stemele cu vulturul. În timpul domnitorului A.I. Cuza se adoptă pentru însemnele ambelor ţări, Tricolorul, compus din roşu, galben şi albastru. Steagul poartă cele trei culori şi acvila cu scutul pe care sunt reunite simbolurile Ţării Româneşti şi Moldovei.
Se constată că, absolut toate steagurile şi drapelele au aplicate stemele cu însemnele heraldice, hieroglifice, iconografice etc., fiind o condiţie sine qua non de reprezentare a suveranităţii statale şi ale unităţii poporului în jurul statului.
De asemenea, în 1840, domnitorul Ghica a adoptat noul model pentru cel dintâi tricolor - roşu, galben, albastru, cu roşu în partea superioară şi lăţimi egale ale benzuilor. În centru se afla un scut alb brodat cu aur şi mobilat cu acvila încoronată princiar şi cruciată. În 1848 steagul adoptat de către revoluţionari ca drapel al Ţării Româneşti a fost tricolorul albastru, galben, roşu, cu albastru sus şi, pe galben, era inserată deviza: "Libertate, Dreptate, Frăţie" . Acest tricolor apare şi în Moldova, în Ardeal (Adunarea de la Blaj) şi până la Paris (arborat la 26 aprilie 1848). În baza decretului nr. 1 din 14/26 iunie 1848 al guvernului provizoriu din Ţara Românească se prevede că "steagul naţional va avea trei culori: albastru, galben, roşu, precum şi deviza ʺDreptate, Frăţie". Aceste steaguri au fost sfinţite la 15/27 iunie 1848. În baza decretului 252 din 13/25 iulie 1848 se definea steagul ca având culorile dispuse pe verticală. Nuanţele erau albastru închis, galben deschis şi roşu carmin, cu albastru lângă hampă, galben la mijloc şi roşu fâlfâind.
Sunt reprezentative steagurile din 1861-1863 de sub domnitorul Cuza care se menţin şi sub principele Carol I, până în 1874, deşi, între timp Constituţia din 1866, ca şi legile din 1867 şi 1872. Conform acestor legi, culorile drapelului românesc sunt aşezate vertical în ordinea următoare: albastru, alături de hampa drapelului, galben la mijloc, iar roşu, la margine, "flotând". Aceleaşi legi mai prevăd că drapelul va avea la mijloc stema ţării. Această formă a drapelului a fost menţinută, atât în perioada regelui Carol I, cât şi în perioada regilor Ferdinand I şi Carol II, cu deosebirea că, după întregirea României, s-a pus la mijlocul drapelului stema cea nouă a ţării.
După 30 decembrie 1947, drapelul României îşi păstrează proporţia, culorile şi poziţionarea lor. fiind înlocuită stema istorică cu stema regimului din perioada 1948-1989. Din 1990 drapelul a fost vitregit de cel mai important simbol al fiinţei naţionale - stema României care, inserată pe drapel, reprezenta statul unitar român, naţional, suveran, independent şi indivizibil.
Este binecunoscut şi fundamentat că, de-a lungul istoriei, steagurile principatelor române aveau inserate steme care le individualizau, devenind în timp simboluri de necontestat pentru statele respective. Stema de azi este stema ROMÂNIEI MARI, ce a fluturat pe drapelele României până la jumătatea secolului XX. Prin construcţia stemei, specialiştii în heraldica românească, au reflectat unitatea statului român. Aceasta are legătură directă cu primul articol din:
  Constituţia Principatelor Unite Române 1866 - "Principatele Unite Române constituie un singur stat indivizibil, sub denumire România"; Constituţia Regatului României 1923 şi 1938 - "Regatul României este un stat unitar şi indivizibil";   Constituţia Republicii Populare Române 1948 "Republica Populară Română este un stat popular, unitar, independent şi suveran";   Constituţia României 1991- "România este stat naţional, suveran şi independent, unitar şi indivizibil"
DE ACEEA, STEMA - CA SIMBOL AL UNITĂŢII STATULUI  ROMÂN TREBUIE REPUSĂ ACOLO UNDE ISTORIA A AŞEZAT-O, PE DRAPELUL ROMÂNIEI, CARE, PRIN CULORILE ŞI SIMBOLURILE SALE ÎNSEAMNĂ SUVERANITATEA ŞI INTEGRITATEA STRĂMOŞESCULUI PĂMÂNT CARPATO-DUNĂREANO-PONTIC!
Cine nu acceptă reintroducerea stemei pe drapel nu recunoaşte istoria românilor şi neagă adevărul constituţional: ROMÂNIA este  STAT UNITAR!
De-a lungul istoriei, în vexilologia şi heraldica românească, drapelul tricolor a respectat culorile naţionale - roşu, galben, albastru . La mijloc, pe fondul galben, drapelul avea inserată STEMA ŢĂRII, care transmitea un mesaj istoric, distincţie şi unicitate între simbolurile statelor lumii.
După Constituţia din 1991, actualul drapel al României, purtând cele trei culori ce vin din istorie - dar fără stemă - se aseamănă întru totul cu drapelul statului african CIAD adoptat în 1960, când drapelul tricolor - roşu, galben şi albastru al României avea inserată  stema. Datorită asemănării dintre drapelul statului Ciad şi al României au fost stârnite discuţii la nivel internaţional. Ambasada Ciadului de la Moscova a înaintat la ONU un protest oficial prin care cerea ca drapelul României să nu mai fie arborat la ONU deoarece, dintotdeauna drapelul României avea aplicată stema, deci şi la momentul adoptării drapelului Ciad, în 1960. Tricolorul românesc este, de asemenea înrudit cu cel al Republicii Moldova, acesta din urmă având o proporţie diferită: 1/2 în loc de 2/3, un albastru mai deschis şi stema ţării în centru, stemă care se diferenţiază vizibil de cea a României. Înrudirea este firească, originea celor două popoare fiind aceeaşi.
Inserarea stemei României pe drapelul naţional reprezintă o cerinţă imperioasă susţinută şi de organismele mondiale în domeniul vexilologiei şi heraldicii. Aceste instituţii mondiale, Federaţia Internaţională a Asociaţiilor de Vexilologie, Confederaţia Mondială a Asociaţiilor de Vexilologie, Institul Mondial al Steagului etc. care garantează respectarea normelor vexilologice şi heraldice privind însemnele naţionale, respectiv, drapelul fiecărui stat, au intervenit cu prilejul diferitelor congrese internaţionale pentru respectarea individualizării drapelelor statelor, în principal problema diferendului însemnelor României şi Ciadului. În lume sunt cunoscute în jur de 200 de însemne vexilologice - drapelele naţionale ale statelor care au elemente specifice, făcând posibilă distincţia şi personalizarea fiecăruia. Între aceste steaguri naţionale, al României (1991) şi Ciadului (1960) sunt identice ca design, culori şi raport dimensional. Se ştie că societatea civilă din România, instituţii specializate, mass-media, comitete şi grupuri din cadrul parlamentului (legislaţiile anterioare) au cerut să fie inserată ca element heraldic specific stema României avizată de Comisia Română de Heraldică şi aprobată de Parlamentul României din 1992.
Inserţia stemei istorice a României pe drapelul naţional, semnifică unitatea indestructibilă între românii din întreaga ţară, sub acelaşi scut, sub acelaşi steag - TRICOLORUL şi nu are nimic comun cu însemnele heraldice de după 1948.
Stema cu acvila cruciată, în mijlocul căreia se află scutul scartelat, cu instiţiunea şi cele 4 cartiere - reprezentând simbolurile istorice ale celor 5 provincii româneşti (Ţara Românească, Moldova, Oltenia cu Banatul, Transilvania şi Dobrogea) - răspunde cerinţei fundamentale că România este stat  naţional, suveran, independent, unitar şi indivizibil şi trebuie să-şi reia locul sacru pe drapelul tricolor ca un drept istoric de netăgăduit. Nimeni nu se poate târgui cu istoria, nu o poate suprima şi nu poate atenta la integritatea simbolurilor naţionale.
Considerăm că adoptarea tricolorului românesc cu stemă nu poate constitui un impediment ca urmare a asemănării cu drapelul Republicii Moldova.
CEREM ÎN NUMELE ISTORIEI CA, PRIN LEGE ORGANICÃ, SÃ SE HOTÃRASCÃ  DISPUNEREA STEMEI PE DRAPEL!
Argumentele privind acest lucru au fost emise şi prezentate în MEMORANDUMUL ISTORICO-VEXILOLOGIC, având ca bază documentară o serie de materiale istorice, vexilologice şi heraldice, elaborate de către specialişti în domeniu. Tricolorul României - înnobilat de stema istorică - reprezintă o cerinţă vexilologică, în cadrul însemnelor statelor lumii.
Întrucât stema României a fost aplicată pe drapel de-a lungul istoriei, orice împotrivire este tendenţioasă şi lipsită de veridicitate, iar ideea vehiculată în prezent de unii, care susţin că "introducerea stemei pe drapel semnifică întoarcerea la comunism." este lipsită de orice temei. În acest sens se pot studia documentele vremii şi materialele vexilologice elaborate pe parcursul a peste un secol şi  jumătate.
În lume - din toate statele membre ale ONU,  peste 142 au inserate simboluri heraldice sau steme ale statelor respective, cu semnificaţii istorice, menite să le individualizeze.
Orice altă interpretare de nuanţă sau de raport dimensional este fără fundament real şi nu are susţinere din partea organismelor internaţionale de vexilologie.
În acest sens, în numele istoriei, unităţii românilor, al dreptului şi respectului faţă de simbolurilor naţionale, cerem ca DRAPELUL şi STEMA să constituie un tot unitar, într-un  STAT UNITAR  ROMÂN.
Fie ca INSERAREA STEMEI ISTORICE PE DRAPEL să fie definită ca un act de conştiinţă prin care steagul României să "primească" un însemn de identitate între naţiunile lumii, devenind cu adevărat un simbol al prezentului şi al viitorului nostru.
Dacă acest deziderat nu s-a realizat până în prezent, prin iniţiative legislative organice se impune modificarea Legii 75/1994. Astfel că, prin revizuirea Constituţiei, art. 12, alin. 1 să aibă următorul conţinut:
"Drapelul Naţional al României este un tricolor cu benzi verticale, începând de la lance  - albastru, galben, roşu. Are o proporţie de 2/3 între lăţime şi lungime şi are aplicată pe culoarea galbenă stema României adoptată în 1992".
Legea nr. 75/1994 să fie modificată respectând prevederile Constituţiei revizuite.

 Drapel și pavilion național.
Proporții
2:3
Adoptat
Desen
Tricolor albastru-galben-roșu cu benzile de lățime egală dispuse vertical și albastrul lângă hampă, cu stema României inserată în mijlocul benzii galbene
 
Propunere de proiect pentru modificarea CONSTITUȚIEI susținut de:
Istoric George Rotaru – Asociația Națională de Vexilologie ”Tricolorul”
Prof. dr. Cornel Popescu – Societatea de Științe Istorice din România – filiala Argeș
Col (r) Marius Balaban – Asociația Națională Cultul Eroilor – filiala Argeș
Col (r) Alexandru Țânțarcu – Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere

116 comentarii:

 1. referitor la …/Prima încălcare a fost acel stagiu fix de 20 de ani, care încalcă flagrant ”principiul egalităţii, care asigură tuturor participanţilor la sistemul public, contribuabili şi beneficiari, un tratament nediscriminatoriu ”, în loc de 25 cum ar fi fost normal./
  Priincipiul egalitatii se refera la cei care au conditii egale de munca ca si profesiuni. Stiti la ce varsta se pensioneaza balerinii si ce stagiu de cotizare au? Stiti la ce varsta se pensioneaza muzicantii din filarmonici de la instrumentele de suflat si ce stagiu de cotizare au?
  Deci militarii cu pensionarea la 55 de ani si stagiul de cotizare la 20 de ani nu cred ca reprezinta o discriminare. Cred ca este parte a unui contract social intre societate si persoana. Si acum cine vrea sa aiba un salariu mai bun si pensie mai mare poate aplica pentru armata. Culmea este ca marea majoritate a celor care ar putea aduce un plus armatei, desi stiu conditiile avantajoase de salarizare si pensionare, nu accepta sa se inroleze in uniforma si la ordin o viata intreaga.
  Asa ca din moment ce aleg altceva nu vad nici un motiv sa se planga ulterior ca militarii, CICA, gauresc bugetul de stat si cel de pensii.
  Iar pensionarea la 60 de ani a militarilor este o prostie. Daca s-ar aplica cu fermitate conditiile de silueta, rezistenta fizica, medicale, jumatate ar trebui pensionati anticipat cu efectul primirii unei pensii diminuate. Dvs atzi vazut la manifestari publice ce gogosari avem in randul militarilor? Atzi vazut cum arata militarii de orice grad din state occidentale, ca si silueta? O sa avem un procent ridicati de militari cu varsta de 59-60 de ani cu silueta lui Catalin Voicu!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Aici era vorba despre drapelul national , nu despre balerinii si suflatorii care-ti bantuie dumitale prin cap , cetatene...

   Ștergere
  2. Du-te bai cu drapelul tau cu stema de aici. Noi platim facturile cu bani nu cu steme. Dar daca insisti o sa-l gaurim din nou, ca ne-am cam saturat de escrocii astia din usl.

   Ștergere
  3. CUM SA PORNESTI O

   REVOLUTIE prin

   mijloace NONVIOLENTE:


   http://www.filmedocumentare.com/cum-sa-pornesti-o-revolutie/


   http://www.google.ro/#hl=ro&tbo=d&output=search&sclient=psy-ab&q=cum+sa+pornesti+o+revolutie&rlz=1R2ADSA_enRO463&oq=cum+sa+pornesti+o+revolutie&gs_l=hp.3...2156.10234.1.12031.27.24.0.0.0.0.1359.20282.2-1j1j2j4j6j10.24.0.ernk_timediscountc..0.0...1.1.2.hp.p0FBq4oH2EE&psj=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&bvm=bv.42080656,d.d2k&fp=da0caebffec92412&biw=1024&bih=603


   http://www.google.ro/#q=Cum+sa+pornesti+o+revolutie+(2011)&hl=ro&tbo=d&rlz=1R2ADSA_enRO463&psj=1&ei=dpYXUf6ZD4jdtAbb7YGABg&start=0&sa=N&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&bvm=bv.42080656,d.d2k&fp=da0caebffec92412&biw=1024&bih=603

   Ștergere
 2. Stiu ca o sa fiu blamat pentru ceea ce voi spune in continuare, dar prea putin imi pasa. Cineva spunea ca patria inseamna acolo unde ti-e bine. Ce bine poate sa insemne pentru mine Rromanica, pentru care m-am sacrificat 32 de ani, am suportat rigorile vietii de militar si nu arareori capriciile unor sefi ghiolbani, analfabeti si habotnici? Am iesit la pensie ca acum un presedinte bandit si un premier lingau sa-mi taie pensia dupa legi numai de ei stiute. Si-atunci sa mai cred in notiunea de patrie, patriotism, drapel national, stema, etc.? Nu, si o spun cu hotarare, traiesc intr-o tara de ka.kat, cu guvernanti de ka.kat si, ca atare, ma k.ak pe simbolurile acesteia, fie el drapel, stema,simbol sau orice asemenea, din moment ce am ajuns muritor de foame, neputincios in fatza cerintelor copiilor mei. Iar daca maine ar incepe un razboi si m-ar chema iarasi sub arme, voi trada in secunda 2 si-i voi impusca prima data pe banditii care ne conduc.Macar ma voi alege cu razbunarea.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Esti penibil . Categoria : " Onoare si pensie " ... " Vai de pensioara mea " - deviza bravilor militari in rezerva ai patriei . Asa ca , Dogarule , schimba deviza " Vae victis ! " a SCMD cu asta adevarata si actualizata . Politrucii vin si pleaca , idiotii - la fel . Patria ramane - cu bune si rele . Insa cu de alde astia ca tine s-ar putea ca si Patria sa aiba o problema in viitorul nu prea indepartat .

   Ștergere
  2. Stimate coleg!
   Ai scris aceste randuri sub impulsul furiei impotriva celor ce si-au batut joc de noi. De situatia noastra ei sunt vinovati - reprezentantii ciumei portocalii.
   Eu sunt convins ca nu esti suparat pe simbolurile nationale pe care le-ai purtat cu mandrie si le-ai aparat timp de 32 de ani si poate, de la o varsta frageda, de 14 ani!
   Nu pretinde intelegere de la niste fiinte care nu au cum sa inteleaga fiindca au alte interese, straine de cele nationale. Una declara si alta fac in realitate. Mizeaza pe faptul ca nu ne "prindem" si ca sunt sprijiniti de strainatate.
   Stiti dvs. bine ce-i patria. Patria nu o putem amesteca cu ei si actiunile lor iresponsabile. Pe teritoriul ei traiesc oameni buni si oameni rai. Si noua ne revine obligatia de a-i opri sa mai actioneze pe oamenii rai. Dar nu o putem face suparandu-ne pe simbolurile nationale.
   Revin si va spun ca nu va blamez. Omul spune multe la suparare.
   Va doresc o zi buna si multa liniste!

   Ștergere
  3. O zici cam dur,dar sa stii ca ai si tu dreptate.Sa stii totusi,ca nu simbolurile nationale si tara sunt de vina ,ci nemernicii tradatori si vanzatori de tara numiti politicieni.Sa stii ca acelasi lucru l-as face si eu "cu banditii care ne conduc" si au distrus aceasta tara. Un militar roman care si-a pierdut increderea in conducatorii politici

   Ștergere
  4. "Patria-i norodul iar nu tagma jefuitorilor", o spunea un 'lotru", astazi se numesc modern, "oameni de afaceri cu statul"( tot lotrii)-motiv care i-a facut pe austrieci in 1739 sa abandoneze "mica Valahie" , si sa puna ordine mai tirziu in Bucovina.

   Ștergere
 3. Nu va grabiti domnilor!In actualul context politic si cu actualii "conducatori"(mai corect,tradatori!)sa nu ne mire daca de pe "scutul scartelat"si de pe unul din cele patru "cartiere" ar putea disparea tocmai o parte a uneia din cele cinci provincii romanesti.Ma refer la transilvania,desigur.Fiti convinsi ca vom primii "ajutorul dezinteresat" al celor de la Uniunea Europeana si a unor "politicieni" ca Merkel si Barosso.Cat ii priveste pe "patriotii" nostri dornici de a fi supusii si vasalii acestora,nu mai este nevoie sa fie enumerati,fiindca ii stim cu totii. Un militar roman care si-a pierdut increderea in conducatorii politici

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. In sfirsit un camarad lucid! Prin urmare sa se puna stema pe Drapel dar SA NU SE FACA NICIO REGIONALIZARE ! IN CAZUL CA SE VA PREVEDE ASA CEVA IN NOUA CONSTITUTIE EU VOI BOICOTA REFERENDUMUL CE VA AVEA LOC ! NU AM NEVOIE DE O LEGE FUNDAMENTALA CARE SA PUNA BAZELE DISTRUGERII TARII ! SI NU ACCEPT NICI O EXPLICATIE, ARGUMENTATIE, DEMONSTRATIE ETC ! NU SI GATA !

   Ștergere
 4. CU tot respectul pentru organizatia Pitesti sa ne ocupam de problemele mari ale tarii dupa ce rezolvam problema pensiilor .

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Corect . Dumneata imi dai alta idee de deviza a SCMD : " PENSIA si PATRIA " !!!

   Ștergere
  2. Pusa nea Nae piciorul
   Sa nu cada compresorul,
   Si tot muntele cazu ,
   Numai compresorul NU.

   Ștergere
  3. Alta varianta :

   Semna nea Ponta acordul
   Sa nu cada dictachiorul .
   Si toata tara cazu,
   Numai dictachiorul - NU .

   Ștergere
 5. Dogarule, fugi imediat la Ponta si rezolva ordonantele.

  RăspundețiȘtergere
 6. Si imnul sa-l schimbam, a inceput sa sune a bascalie, sa dam dovada ca ne-am desteptat. Imnul "Trei culori cunosc pe lume" este mult mai reprezentativ. Si cind s-o regionaliza Germania, atunci sa ne regionalizam si noi. Timpenia cu regionalizarea este pentru tarilea astea mici, mai ales pentru Romania. Ce nu s-a reusit in '89 se va reusi prin regionalizare.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Citeste Istoria Romaniei,regionalizarea este propusa de Carol al II lea in 1938 chiar in forma de dezbatere actuala, si mai citeste si Strategia dezvoltarii durabile a Romanie ( 2006-2030).
   Ca militar este o rusine sa gandesti ca dumneata(citeste cu ochii mintii, sau printre rinduri!).

   Nu este o rusine sa te nasti prost,rusine e sa mori prost.

   olteanu

   Ștergere
  2. Si matale zici ca ai citit Istoria Romaniei!! Scrisa de cine????
   De aia a ajuns poporul asta in halul de decadere. De prea multe strategii.
   Da' de razboiul axiologic impotriva poporului roman auzita-i, desteptaciune, si care este scopul?
   Prietene nu pune botul la toate experimentele la care urmeaza sa fim supusi, nu mai crede dumneata in Strategia dezvoltarii durabile, dupa ce s-a distrus toata industria si agricultura. Auzita-i dumneata de notiunea de debuseu economic? Asta a ajuns Romania la ora actuala. Iar cu dictatura lui Carol al II-lea m-ai lamurit. Ca militar consider ca dupa regionalizare nu cred ca o sa mai semnezi cu "olteanu". Sa lasam organizarea asta teritoriala lasta de inaintasi asa cum au gindit-o ei, caci au stiut ce fac.

   Ștergere
  3. Stimate domn nu a venit nimeni din afara cu buldozerul sa ne distruga industria sau plantatiile de pomi,vii,etc, sistemele de irigatii ,procese care se desfasoara si acuma.
   Debuseu economic, sunt de acord cu dumneata pana la un momentdat, dar aveam noi tehnologiile care au fost acum importate(sunt si ing.TCM),produceam in afara de produse agoalimentare altceva vandabil in afara de utilaj greu? (bateai acasa o saptamana cu dalta si ciocanul sa faci o gaura in perete, si etc.).
   Despre 'razboiul axiologic" cel mai corect scrie Herodot in Istoriile,Cartea a III a ,Despre traci.
   Cu Emil Strainu am fost coleg il stiu.

   Unul ramas din 1739

   Ștergere
  4. Si apropo de regionalizare , nu vedeti ca nu reusim sa construim o autostrada mai mare decit lungimea unei strazi de cartier, construim mai mult centuri ocolitoare,si tot felul de maruntisuri , nimic strategic de la Transfagarasan
   pana azi.
   Fiecare cu satul lui, orasul lui , judetul lui.
   Nu vrem sa scapam de sindromul Mioritei,Baltagului,capra vecinului,etc.

   Tot eu,

   Ștergere
  5. Cum nu aveam tehnologii!!. Ce dracu faceau englezii in primul razboi mondial daca nu era un Gogu Constantinescu sa le puna la punct sistemul de tragere cu mitraliera de bord printre palele elicei si astfel sa recistige suprematia aeriana in fata germanilor, care de altfel erau dotati si ei cu un asemenea sistem, dar mult inferior inventiei romanului. Si ca sa raminem pe tarimul TCM, tot Gogu Constantinescu a pus la punct un convertizor hidraulic in locul ambreiajului mecanic la automobile, sistem ce a fost folosit pe scara larga de industriasul Malaxa pentru propulsia locomatvelor ce cu succes erau exportate in Europa. Si multe alte brevete de inventii furate de vajnicii anglo-saxoni, dar pe care nu le-au putut pune in opera deoarece erau prea incuiati sa priceapa principiul sonicitatii sau din reacredinta. Lista este lunga,dar puteti sa vizitati Muzeul Tehnicii si sa gasiti acolo o sumedenie de inventii romanesti........
   Nu vreau sa va plictisesc dar demolarea economiei, industriei si agriculturii noi romanii le-am facut sub indrumarea atenta a clasei politice autohtone. Transfagarasan, Canal, Casa Poporului, sistematizarea Dimbovitei prin capitala si multe altele tot noi le-am facut. Pe scurt debuseu economic este o tara care exporta materii prime si importa produse finite din materiile prime exportate dar la niste preturi mult mai mari. De sindromul Mioritei si Baltagul scapam cit de curind. Sindrom pentru cei care nu au citit printre rinduri si nu au sesizat cu cel de-al trei-lea ochi aspectul izoteric al fenomenului cunoasterii si mai ales al credintei in Dumnezeu. Ce sa facem daca Ceasca a desfiintat Facultatea de psihologie, in timp ce rusii si americanii faceau studii si experimente intense asupra manipularii maselor. Pai atunci nu murim prosti!!!

   Ștergere
  6. Dle. vad ca gindim la fel, atunci nu'nteleg de ce trebuie sa avem fiecare " bisericuta" lui?.CEASCA a fost acum 24 de ani,(ar fi 6 promotii), dar respectul fata de noi, nu se invata la nici o facultate , exista cursuri de moralitate?.
   Eu cred ca ne lipseste educatia de asta nu ne respectam,stima reciproca,.
   Despre "triunghi,compas,ochi", one dolar, etc. e mult de discutat.
   Multumesc pt. raspuns.
   Cu stima,
   I.B.

   Ștergere
  7. Eu nu fac parte din nici o bisericuta, nu impun nimanui conceptiile mele, dar cind vad ca din ianuarie 2011, nu s-a mai miscat mare lucru in rindurile sindicalistior, parca nu da bine. Probabil ca lumea a cam obosit sau este debusolata. Cred ca ne-ar trebui un mars al tacerii cu o pancarda in frunte pe care sa scrie "Dreptate pina la...." iar in coada coloanei o pancarda cu "...Capat". De gindit la fel nu poate fi vorba.

   Ștergere
 7. Mai aveti de gand sa rabdati mult stimati colegi?
  In opinia mea principalul vinovat de situatia creata
  este guvernatorul Romaniei, cel demis prin vot de poporul
  roman.Haideti sa ne mobilizam toate fortele si sa-l dam jos
  pe acest nemernic, tradator de tara si de neam.
  Somez C.D. al SCMD sa incepem campania de primavara
  cu pichetarea " a la long" a palatului Cotroceni.
  Sa ne mobilizam toate fortele , sa convingem opinia publica
  ca tradarea de tara si neam este cea mai grava fapta a actualului
  guvernator(pe langa multe altele) si ca este cazul ca
  Politia Romana sa-l plimbe in fiecare duminica prin tara
  inchis intr-o cusca cu gratii pentru a-si primi osanalele pe care
  le merita.
  Cu deosebita stima,
  Col(r)ing.Voinea Ion

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Isi merita soarta daca se lasa dusi cu vorba de Dogaru si Dusa.

   Ștergere
  2. Mai d-le tu d-ta chiar crezi ce spui? La carma sunt de aproape 1 an oamenii tai de bine si ce au facut ? Unicul lor gand este sa-l dea jos pe guvernator ca sa puna labele pe justitie. Pentru stiinta dumitale, justitia a incput cat de cat sa lucreze nu prea eficioent dar se misca. Marii rechini, cei care au jefuit bugetul tarii simt funia tot mai aproape si de aici ura lor nestinsa contra ultimului bastion in acapararea puterii totale. Acum oamenii de bine ai d-tale se pregatesc sa vanda pe nimic un gigant care are peste 1 mil vagoane si care costa la fier vechi peste 10 mld euroi. La nivelul d-tale ar trebui sa mai si gandesti nu numai sa muncesti .

   Ștergere
  3. Cu ce ca"i lipsesc n(euroi)!?

   Ștergere
 8. Ia uitati ce face USL cu banii vostri:
  Declaratie Dragnea: "Va trebui să mărim salariile din administraţia publică, la primari, consilieri, poate şi lui Traian Băsescu. Când vom ajunge la normativele de personal şi standardele de cost, nu vorbim de ani, ci de 2-3 luni, vom vedea de câţi angajaţi vom avea nevoie în sistemul public şi ce nivel de salariu este necesar. Vorbim de oameni care ştiu ce au de făcut, nu de oameni care au cumpărat o diplomă". Daca Ponta v-a vazut linistiti pe-acasa, a gasit imediat ce sa faca cu banii economisiti. Luati-va dupa Dogaru, ca-i bine. E bine de USL.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Parca Victor Ponta zicea ca nu sint bani sa mareasca salariile in 2013.

   Ștergere
  2. A gasit banii care trebuiau sa ajunga la rezervisti. Daca stau linistiti inseamna ca n-au nevoie, au pensie destula.

   Ștergere
 9. Pe astia de la Pitesti ii fute grija de steag, acuma ! Si de Forta a 3spea !
  Nu mai vezi nimic pe-aici, din cele ce "framanta" zi de zi si ceas de ceas viata si existenta pensionarilor militari, cu pensiile futute !
  Ne intereseaza Sforta a treia, lansarile de carte de la Toronto, locurile de munca de la firma ics, ce vraji a mai facut nevasta-mea, daca steagul national ar trebui sau nu sa aiba gaura in mijloc si punctele de vedere proletare ale secretarului general Rancioaga !
  Maine -poimaine o sa-l vedem pe Dogaru invitat si la "Mireasa pentru fiul meu" sau "Te pui cu blodilii" ! Ce sula calului, in varful dealului, nu ?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Sterge imediat Ranciog mesajele, ca se teme sa nu iesiti in strada. Pardon, aici nu e Ranciog, s-ar putea sa mai reziste.

   Ștergere
  2. Rusine celor de la Pitesti care cer revenirea tuturor pensiilor la cuantumul din dec 2010. Cum adica ? Sa revenim la pensiile alea de 9000-12000-14000 lei ? In ce baza , tovarasi ? In baza e la x?

   Ștergere
  3. Stai linistit "lasa baba sa se scarpine"!

   Ștergere
 10. De acord cu toti cei ce au exprimat opinii,documentate sau mai putin elaborate,ca sa nu spun pline de injurii si vulgaritati.Aduc in atentie unitatea in gand,simtire si actiune.Chiar nu realizati ca acesti monstri folossc cu arta principiul Dezbina si stapaneste?Lumea vede,aude si vorbeste...Din pacate vede rau,aude putin si vorbeste prea mult...

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Cine sunt "monstrii"?
   Multumesc.

   Ștergere
  2. Chiar nu realizezi ca Dogaru e un tradator mana in mana cu Ponta?

   Ștergere
 11. "Unde dai si unde crapa"!?
  Eu credeam ca dumneata ne "spui" cu nume si prenume, cum si cine nea lasat in 1989 cu "gaura" din Tricolor , si din Bogatia Romaniei(parca asta simboliza Stema Rromaniei din cite imi aduc aminte cind predam despre drapel?).
  Eu stiu ca Dl.Dogaru este istoric, nu fiul lui Bastos.
  Hai sa dam dovada de decenta.

  unul din Renania.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Foarte buna remarca. In mijlocul tricolorului in dec 1989 erau simbolistic prezentate cateva bogatii ale tarii, intacte la acea vreme. Cei care au dat gaura in tricolor au stiut foarte bine ce fac. Ei au pregatit populatia( populimea, dupa unii dar cam asa e !) pentru ce va urma. In momentul de fata drapelul nostru are o gaura neagra imensa: nu mai avem mii de fabrici si uzine, nu mai avem flota de pescuit oceanic, nu mai avem sistemele de irigatii( ce bune ar fi fost anul trecut !), nu mai avem padurile nesfarsite in centrul si nordul tarii, nu mai avem Bancorex, nu mai avem Petrom, nu mai avem rezervele noastre de gaz si petrol....nu mai avem Sidex......avem in schimb o democratie originala instalata de ilici in care fiecare face ce vrea muschiul lui.....avem o liniste relativa....hotilor le place sa fure in liniste.....avem bechtelul care ne inghite miliardele de euroi pe cativa km de autostrada....etc

   Ștergere
 12. Tinerii se calca in picioare sa fie primiti in armata. Cei care va cacati pe voi ca nu mergeti la mobilizare cacati-va si lingeti tot. Multumita lui Dogaru si corului de bocitoare al SCMD tinerii vor si ei sa aiba asemena pensii "furate". Pofta buna dogarieni !

  RăspundețiȘtergere
 13. AM SLUJIT ARMATA SI TARA 31 ANI, DE LA 14 ANI. ARMATA SI TARA DIN 2011 MI-AU FURAT 30% DIN PENSIE. NU MA MAI INTERESEAZA CINE SI CE STEMA PUNE PE UN STEAG. DACA UNGURII MA RESPECTA MAI MULT, SA MA CONDUCA EI, DECAT NISTE CRIMINALI ROMANI. IN CONCLUZIE IMI PARE RAU CA AM SLUJIT O TARA SI UN POPOR CARE M-AU "CIURUIT".IMI VOI URA PROPRIA OSTIRE, PANA CAND MA REPUNE IN DREPTURILE DATE DE O TARA SI UN POPOR DIN 2005.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Cu cati banisori ai plecat in tescherea in 2005? ia sa-mi spui stimabilule.
   Laso mai usor ca miroase.

   Ștergere
 14. Dogaru dute la Ponta si rezolva ordonantele promise!

  RăspundețiȘtergere
 15. Nu credeam acum 35 de ani ca voi vedea ca militar, ASEMENEA SITUATIE DE DEGRINGOLADA, intr-o tara cat de cat civilizata, cum era cotata, din afara, Romania anilor 1970. Pentru a restabili situatia este nevoie de eforturi substantiale din partea tuturor. Fara coeziune, luciditate si impunere nu se v-a rezolva nimic. Constientizati ca am fost o tara socialista, pendenta de marile structuri ale lumii comuniste, indatorata ca obligatie de razboi fata de rusi, zeci de ani si cu toate acestea am reusit sa ne mentinem pe linia de plutire. Astazi dupa 23 de ani de falsa democratie si de capitalism salbatic au reusit sa indatoreze acest popor pentru 5 generatii de aici in colo. Oare cu ce am gresit noi slujitori ai acestui stat, ca militari, sa ajungem sa fim tratati acum in ultima etapa a vietii noastre ca niste cersetori, cand cu totii acolo unde am fost ne-am facut datoria. Meritam oare acest tratament?, se cuvine din partea lor, a guvernantilor pe care si noi i-am ales, sa nu primim macar un mimim de respect?. Situatia in care ne aflam de ignorati, asistati sociali, marginalizati etc, a facut din noi niste oameni, care o parte, si-au pierdut demnitatea, au devenit indiferenti, afectati psihic si fizic. Oare acesti oameni tratati in acest fel mai conteaza pentru cei din varful piramidei?. Nu, nu mai conteaza, decat atunci cand mergem la vot. Oare v-a veni ziua aceea a adevarului si cand va fi sortita sa fie? Care sunt cei care vor lupta sa castige ce s-a pierdut si cand. Nu v-a fi prea tarziu? Orice zi care trece mai ia cu ea o farama de speranta. Ce pot spune este cat mai multa sanatate dragi camarazi.

  RăspundețiȘtergere
 16. A-ti innebunit! Ce treaba are SCDM-ul cu drapelul national?Tara arde si baba se piaptana! A-ti uitat ca s-a uitat a se mai emite orodantele!

  RăspundețiȘtergere
 17. domnilor astia isi bat joc de noi,,,vin cu fel si fel de subiecte,,,astia cu drapelul ...dogaru cu diversiuni descoperite....vezi ultima postare din seara aceasta..dar nu se face nimic din ce ar trebui...sa se faca...pai nu ei au zis ca s-au inteles cu usl-ul..drept urmare sa ii votam? i-am votat ..si??ce am primit? de ale lui basescu...circ, diveriuni si alte alea...se vede treaba ca astia au primit lectii de ,,cum sa prostesti prostii" de la basescu si chiar au ajuns sa il intreaca la aceast tema!DOMNULE DOGARU...ati uitat de ce a luat fiinta scmd?FITI DOMNULE COERENT LASATI PROSTEALA CA NE-AM SATURAT! ,,Prietenul" PONTA MAI NE FURA MULT? ca de restituit nici nu se mai spera...!

  RăspundețiȘtergere
 18. Rezervistii cu pensiile furate "ard", iar Dogaru se piaptana ! Se tine de analize de genul "Ce este bozgorii si ce vrea ei", pe care si le promoveaza prin intermediul paginii oficiale a sindicatului ! Marele diversionist striga "Marea diversiune" ! Lasa dracului tampeniile si treci la treaba ! Ori da dracului un comunicat si spune-ne ca putem crapa linistiti si sa nu ne mai facem fel de fel de sperante din partea sindicatului, ca scroafa-i moarta in cotet, deja !

  RăspundețiȘtergere
 19. Mai tipa cate unul pe blogurile astea, gen Tudor de la Filiala Sector 6, Naom de la Craiova, unul de pe la Sltina, altul de pe la Campulung Muscel sau, mai nou, Dumitrescu de la celalalt Campulung !
  Se pare ca s-au resemnat cu totii si s-au "aliniat" la politica Fondatorului !

  RăspundețiȘtergere
 20. Dogaru este diversionistul sef.Postarea din seara aceasta demonstreaza prioritatile lui. Acestea nu sunt si ale noastre.Cineva cu scaun la cap sa pria comanda Sindicatului .Sefii de filiale tac ,cu mici exceptii ,pentru ca lor le-a crescut pensia.

  RăspundețiȘtergere
 21. Pe adresa www.variantacojocaru.ro gasiti o solutie pentru Romania zilelor noastre.
  Era si in decembrie 2012 cand ati votat usl-ul mult iubit de dogaru "si-ai lui".Cititi mai jos:

  LEGEA COJOCARU
  privind construcţia economiei democratice

  (Proiect)

  Noi, Poporul Român,

  Ştiind, că, atât în România, cât şi în alte state ale lumii, grupuri minoritare s-au organizat în reţele politico-financiare, de tip mafiot, care controlează capitalurile, precum şi instituţiile statelor şi pe cele mediatice, pe care le folosesc pentru a-i înşela şi jefui pe cei mulţi, cei care, prin munca lor, produc avuţia,

  Ştiind că numai economia bazată, concomitent, pe proprietatea privată asupra capitalului şi pe principiul fundamental al solidaritaţii dintre oameni, poate asigura nu numai realizarea plenară a personalităţii fiecărei fiinţe umane, dar şi maxima valorificare a aptitudinilor tuturor oamenilor, ca şi a resurselor economice de care dispunem,

  Ştiind că singura soluţie, prin care noi, poporul român, ca şi alte popoare, ne putem câştiga şi păstra libertatea, bunăstarea şi demnitatea, prin care putem opri mafiile politco-financiare să ne deposedeze de avuţia pe care am creat-o şi pe care o creem, este construcţia economiei democratice, prin împroprietărirea cu capital a tuturor cetăţenilor, astfel încât majoritatea capitalului să rămână, pentru totdeauna, în proprietatea privată a majorităţii cetăţenilor, această majoritate a cetăţenilor constituind clasa mijlocie a societăţii, aceea care, deţinând puterea economică, va controla şi puterea politică, adică statul, cu toate componentele sale – legislativă, executivă, juridică, financiară, mediatică – şi îşi va impune şi propriile sale valori morale: munca, cinstea, competenţa, curajul, spiritul de iniţiativă, de solidaritate socială şi naţională, dragostea faţă de Dumnezeu, de familie, de neam şi de ţară,


  Prin voinţa noastră suverană, adoptăm prezenta lege:

  Art.1. Se constituie Fondul Naţional de Capital Distributiv, care se alimentează din următoarele surse:

  a) impozit progresiv pe proprietăţi;

  b) venituri din capitalul aflat în proprietatea statului;

  c) impozite, amenzi şi venituri încasate de stat prin aplicarea prevederilor legale referitoare la controlul averilor;

  d) alte surse prevăzute de lege.

  Art.2. Impozitul progresiv pe proprietăţi se stabileşte astfel încât, din sursele prevăzute la articolul 1, să se asigure preluarea la Fondul Naţional de Capital Distributiv a echivalentului a 20% din PIB, în fiecare an.

  Art.3. În termen de 60 zile, Guvernul va prezenta Parlamentului proiectul legii impozitului progresiv pe proprietăţi, proiectul legii privind controlul averilor şi proiectul legii privind revizuirea Constituţiei.

  Art.4. Fondul Naţional de Capital Distributiv este folosit pentru finanţarea de proiecte de investiţii, elaborate în conformitate cu prevederile Planului Naţional de Dezvoltare şi cu prevederile Programelor Operaţionale Sectoriale.

  Art.5. Proiectele de investiţii sunt elaborate, gratuit, de către Agenţia Naţională de Consultanţă pentru Investiţii şi sunt selectate, pentru finanţare, prin concursuri de proiecte, organizate de către autorităţile de management ale Programelor Operaţionale Sectoriale, în limita disponibilităţilor alocate de la Fondul Naţional de Capital Distributiv.

  continuare

  RăspundețiȘtergere
 22. continuare Partea 2

  Pe adresa www.variantacojocaru.ro gasiti o solutie pentru Romania zilelor noastre.
  Era si in decembrie 2012 cand ati votat usl-ul mult iubit de dogaru "si-ai lui".Cititi mai jos:

  LEGEA COJOCARU
  privind construcţia economiei democratice

  Partea 2:

  Art.6. În termen de 60 de zile, Guvernul va prezenta Parlamentului proiectul legii privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Consultanţă pentru Investiţii.

  Art.7. Sunt finanţate cu bani de la Fondul Naţional de Capital Distributiv proiectele de investiţii prezentate de cetăţeni români, ca persoane fizice autorizate, sau de persoane juridice române, care au ca asociaţi, sau acţionari, numai cetăţeni români: asociaţii familiale, societăţi cu răspundere limitată, societăţi pe acţiuni, cooperative, etc.

  Art.8. Capitalul rezultat din realizarea proiectelor de investiţii intră, gratuit, în proprietatea privată a celor care au solicitat finanţarea.

  Art.9. Activele achiziţionate cu bani primiţi de la Fondul Naţional de Capital Distributiv nu pot fi înstrăinate. Ele pot fi lăsate moştenire, conform legii.

  Art.10. În primii 10 ani de aplicare a prezentei legi, fiecare cetăţean major al României este îndreptăţit să primească, de la Fondul Naţional de Capital Distributiv, echivalentul sumei de 20.000 de euro, pentru finanţarea de proiecte de investiţii elaborate şi aprobate conform prezentei legi.

  Acest drept poate fi exercitat timp de 10 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, de către persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani înainte de sau la data intrării în vigoare a legii, respectiv, timp de 10 ani de la data când au împlinit vârsta de 18 ani, de către persoanele care vor împlini vârsta de 18 ani după data intrării în vigoare a prezentei legi.

  Art.11. Începând cu anul al 11-lea de aplicare a prezentei legi, fiecare cetăţean, după împlinirea vârstei de 18 ani, este îndreptăţit să primească, de la Fondul Naţional de Capital Distributiv, o sumă egală cu produsul dintre procentul de 20% şi PIB-ul din anul respectiv, împărţit la numărul cetăţenilor care împlinesc vârsta de 18 ani, în anul în cauză, sumă care va fi folosită pentru finanţarea de proiecte de investiţii elaborate şi aprobate conform prezentei legi.

  Acest drept poate fi exercitat de către persoanele în cauză timp de 10 ani de la data la care au împlinit vârsta de 18 ani.

  Art.12. Tinerii, în vârstă de până la 35 de ani, care nu au şi nu au avut o locuinţă în proprietate, pot opta ca jumătate din sumele cuvenite lor, conform art.10 şi art.11, să fie folosite pentru plata parţială sau integrală a preţului primei lor locuinţe.

  Art.13. Pe perioada aplicării prezentei legi:

  a) Masa monetară nu poate creşte într-un ritm mai mare decât cel al creşterii Produsului Intern Brut;

  b) Statul român nu poate contracta împrumuturi decât dacă ţara este în stare de mobilizare, de război, de asediu, sau de urgenţă;

  c) Cheltuielile bugetului general consolidat al statului român nu pot fi mai mari decât veniturile acestui buget, cu excepţia cazurilor în care ţara este în stare de mobilizare, de război, de asediu, sau de urgenţă.

  d) Persoanele fizice şi juridice române nu pot emite valori mobiliare decât contra aporturi în natură şi în numerar;

  e) Până la adoptarea monedei euro, persoanele fizice şi juridice române nu pot efectua operaţiuni de încasări şi plăţi, sau de creditare, decât în moneda naţională, leul.

  Art.14. Prezenta lege nu poate fi abrogată, completată, sau modificată, decât prin referendum, prin voinţa suverană a poporului român.

  Ianuarie 2013


  Pentru mai multe informaţii, vă invităm să luaţi contact cu celelalte rubrici ale acestui site = www.variantacojocaru.ro  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Bai asta, ai albit maimuta-n cur cu Cojocaru al tau!
   Nu vedeti ca nu sunteti in stare sa va faceti cunoscute platformele voastre?
   Unde existati voi?
   Daca era ceva de capul vostru obtineati si voi niste procente la alegeri.
   Am citit odata prostiile voastre si atat.
   Schimbati strategia fraierilor, luati-va langa voi oameni care se pricep, ca doar de la tastatura …
   Si mai lasati-ne-n pace!

   Ștergere
  2. Ce mai faci politrucule?
   De la ce partid esti? Din usl, pdl? Esti acelasi individ care a postat mai multe comentarii mai jos vrand sa creezi impresia ca sunt mai multi.
   Ca sa obtina Cojocaru procente la alegeri trebuie sa fie ceva de capul alegatorilor.La alegerile din dec.2012 PP-LC nu a participat.

   Ștergere
 23. Punct de vedere
  Initial SCMDRR era doar SCMD - sindicatul militarilor fisponibilizati .
  Ulterior , cand Basescu & PDL au declansat ofensiva impotriva pensionarilor militari , Dogaru a bagat in SCMD , de-a valma , pe toti pensionarii militari nemultumiti , indiferent din ce institutie proveneau , indiferent daca erau pensionati la termen sau disponibilizati .
  Initial , treaba asta a functionat , pt. ca RECALCULAREA a lovit in toti pensionarii si exista o coeziune intre ei .
  Basescu & Boc si-au dat seama ca si-au pus TOTI pensionarii militari in cap si au recurs apoi la REVIZUIRE . Miscare desteapta , care a spart unitatea pensionarilor militari .
  Acum , in SCMDRR avem pensionari cu vechime completa carora le-au crescut pensiile dupa revizuire ; pensionari proveniti din disponibilizati carora le-au crescut pensiile sau au ramas cam la fel ( m.m si subofiteri , in special ) ; pensionari proveniti din disponibilizati carora le-au scazut pensiile ( ofiteri , in special ) .
  Ei , si de aici a inceput circul . Fiecare dintre aceste categorii are acum alte interese si alte scopuri , diferite de ale celorlalte .
  Iar conducerea centrala nu mai e in stare sa uniformizeze sau sa armonizeze aceste interese .
  De aici haosul din sindicat , invectivele , injuraturile de pe net dintre membrii de sindicat aflati in " taberele ' diferite mentionate mai sus , propunerile contradictorii ale filialelor , frecusurile dintre filiale si conducerea centrala sau dintre filiale .
  Problema e simpla : daca pensionarii militari s-au divizat , conducerea centrala nu mai poate armoniza interesele lor , atunci :
  - ori SCMDRR redevine SCMD si lupta pt. drepturile DISPONIBILIZATILOR ;
  - ori noi , disponibilizatii , plecam din SCMDRR si refacem SCMD;
  Pentru ca balamucul actual , invectivele , injuraturile , scrisorelele , apelurile , panseurile , eseurile , frictiunile din prezent pur si simplu discrediteaza SCMDRR , spre satisfactia politrucilor , a basistilor , a presei si a poporenilor mai saraci cu duhul din tara asta .
  Daca unire nu mai e , daca " dragoste " nu mai e , atunci ar trebui sa despartim apele .
  Fara suparare .

  RăspundețiȘtergere
 24. Carti ale domnului Cojocaru fondatorul Partidului Poporului – Legea Cojocaru:

  1) http://www.variantacojocaru.ro/carti/Crima_numita_privatizare.pdf

  2) http://www.variantacojocaru.ro/carti/iesirea_din_prapastie.pdf

  3) http://www.variantacojocaru.ro/carti/Privatizarea-de_ce-cum-pentru_cine.doc

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Dispari , mai , cu Partidul Poporului , cu PPDD-ul si cu Cojocaru al tau ! N-ai sesizat ca alegerile au trecut ?! Ai ramas cuplat pe pozitia " campanie electorala " ?! Scoate-te din priza daca ti s-a blocat comutatorul .

   Ștergere
  2. De ce dezinformezi?

   Cojocaru nu are de a face cu partidul poporului-dan diaconescu.

   dan diaconescu a fost pus sa-l atraga in capcana pe Cojocaru la otv, pentru ca sa se poata infiinta inca un partid (Partidul Poporului)cu acelasi nume cu al lui Cojocaru pentru ca sa se creeze confuzie in randurile alegatorilor mai tarziu si ca sa discrediteze Legea Cojocaru cu acordarea a 20.000 de euro.

   PPDD a aparut pentru ca mai tarziu, sa nu poata sa-si puna Cojocaru in practica Legea Cojocaru. Cojocaru are alt partid si anume Partidul Poporului-Legea Cojocaru, chiar asa se si numeste in forma prescurtata este PP-LC.

   Tocmai din cauza asta a fost aruncat dan diaconescu in politica: pentru a-l discredita pe Cojocaru si a da ocazia celor ca tine sa spuna ca PPDD are legatura cu Cojocaru. Ori nu stii si atunci este scuzabil. Ori stii si dezinformezi.

   Te intreb care alegeri? Tu numesti alegeri alea organizate de catre niste hoti si castigate tot de catre niste hoti? Pe ce lume traiesti?

   "Baga-ti" mintea in priza, cat nu ti se termina "curentul".

   Ti-e frica sa nu se orienteze membrii scmd catre Partidul Poporului - Legea Cojocaru condus de catre Cojocaru?

   Partidul Poporului - dan diaconescu a aparut ca sa se creeze confuzie intre PPDD si PP-LC (al lui Cojocaru).

   www.variantacojocaru.ru

   Alegerile au trecut ai dreptate. Numai ca tara nu este guvernata. Se continua politica de jaf national dupa preluarea stafetei de la pdl-isti.

   Sper sa fii de buna credinta si sa fi inteles ce am scris mai sus.

   Intra pe
   www.variantacojocaru.ro
   si ai sa vezi mai multe detalii despre cum a fost furat Cojocaru de catre dan diaconescu de cele un milion de semnaturi stranse de la populatie pentru Legea Cojocaru.

   Cu bine

   PS. Membrii ai scmd.
   Cititi cele 3 carti de mai sus.
   Ati fost manipulati sa votati cu usl. Acum nu se doreste sa cunoasteti ca exista Partidul Poporului-Legea Cojocaru. De ce ? Pentru ca politicienii actuali cunosc faptul ca sunteti o forta si puteti sa schimbati balanta politica in Romania in defavoarea celor care au condus de 23 de ani Romania. Cosmarul "politicienilor" care au condus Romania din dec.1989 este Legea Cojocaru care pana la urma se va aplica. Este o chestiune de timp pana cand romanii vor afla adevarul despre diferenta intre ppdd si PP-LC si mai ales de ce a aparut ppdd.

   Actualii politicieni s-au folosit de dan diaconescu pentru a-i bloca accesul lui Cojocaru la alegerile din 2012. Dupa ce si-au indeplinit planul l-au aruncat pe dan diaconescu impreuna cu otv-ul ca pe un gunoi. Si cu membrii scmd tot asa au procedat. Nu cumva o simtiti pe pielea dvs membrilor scmd?

   Ștergere
  3. Stimate domn , n-ati putea sa va bagati in kur varianta Cojocaru si sa dispareti de aici ?! Cu bine !

   Ștergere
  4. 09.02.2013; 00,13

   Stimate domn, dar cu ce te deranjeaza varianta Cojocaru? In mod sigur esti un politruc basist, pdl-ist sau usl-ist, care monitorizeaza ce scriu membrii scmd.

   Politrucule, de ce iti este frica de aia nu scapi, adica de varianta Cojocaru.

   Site-ul asta este cumva mosia lui mata si lui tactu?

   Nu-ti convine nu citi. Foarte simplu.

   Numai politicienilor le este frica de legea Cojocaru.

   Ștergere
  5. Da cine "mata" si "tactu" esti tu, bre koila, sa dai indicatii pretioase ?
   Omul ti-a spus sincer: sa-ti bagi varianta-n cur ! Nu-ti convine, nu citi. Nu-i simplu ?
   Din partea mea poti sa ti-l bagi si pe Cojocaru ala in cur !

   Ștergere
  6. Pentru obsedatul de la 05.45 :

   Tu te-ai trezit la 5 dimineata ca s-o iei iar de la capat cu obsesiile tale -PP si Cojocaru ?! Varianta cea mai plauzibila e ca esti dus cu capul , cetatene . Aici lumea discuta despre problemele care-i apasa , iar tu o dai langa - danga cu Cojocaru si cu PP-ul . Ia-l acasa pe Cojocaru , voteaza PP-ul pana nu mai poti si gata , las-o balta si zburda pe alte site-uri , unde lumea o fi interesata de obsesiile tale .Si cauta-te la cap . Urgent . Spre binele tau .

   Ștergere
  7. Mai sus, te-am rugat ceva. Acum te-ai luat de gat cu SCMD-istii. Deja te-au "citit" multi dintre noi si si-au dat seama cate parale faci. Dar ce este sigur, faci multe deservicii PP-LC. Daca noi suntem nemultumiti, crezi ca ne vom inregimenta in PP-LC si sa stam la mila voastra cand veti ajunge la putere? Ne-am convins cu partidele...
   Sterge-o de-aici iavas, iavas! (in Lb. turca: incet, incet.)

   Ștergere
  8. Bai asta cu "Partidul Putzii" si "Legea Cacanaru" ! Tu ori esti tembel, ori esti tembel !
   Itzi tot spun oamenii ca te-ai dilimandrit, insa nu te lasi frate !
   Lasa-l dreacu de partid si "intra" in problemele care "ne doare", bre !

   Ștergere
  9. Oameni buni, ce aveti cu omul? E loc pentru toata lumea.

   Nu pot sa ma intreb care e tembelul? Dansul sau voi membrii scmd care ati votat usl-ul si acum v-ati dat seama CE GRESEALA URIASA ATI FACUT si timp de patru ani o sa va macinati nervii pentru ca nu veti avea ce sa faceti.

   Nu stiu daca omul cu legea Cojocaru trebuie sa se caute la cap, in schimb stiu sigur ca voi scmd-istii trebuie sa va cautati la cap. Era la mintea copilului ca nici usl-ul nu va repara problema pensiilor militare.

   Si totusi VOI I-ATI VOTAT. Oare de ce? Pentru ca sunteti sanatosi la cap? Asumati-va votul pe care l-ati dat natingilor?

   ASA SE INTAMPLA CAND VOTEZI PENTRU BINELE INDIVIDUAL SI NU PENTRU BINELE COLECTIV.

   Cel mai greu razboi este cel cu tine insuti, pentru ca esti in ambele tabere.In situatia asta sunteti voi acum membrii scmd. Sunteti de fapt in razboi cu voi insiva. Nu puteti sa acceptati ca ati gresit si va legati de oameni care nu v-au facut nici un rau.

   Vorbiti foarte urat. Oare copiii si nepotii vostri ce ar zice daca ar vedea ce puteti scoate pe gura.Pe dinauntru sunteti oameni buni, dar ati fost adusi in situatia de a scoate "VENIN" pe gura.

   Pacat de voi.

   Pace voua.Fiti mai toleranti.

   Ar fi foarte bine daca ati asa de virulenti cu cei care v-au facut rau si nu cu civili nevinovati care nu v-au facut nici un rau.

   Ștergere
  10. E plin de politruci de la partidele mafiote care au condus si conduc Romania de 23 de ani. Acestia monitorizeaza acest site si le este frica de orientarile politice ale membrilor scmd.

   La politrucii actuali LE ESTE FRICA DE PARTIDUL POPORULUI - LEGEA COJOCARU. Exemple de politruci de acest fel vedeti mai sus. Acestia nu sunt militari, ci sunt politruci.

   Ar fi indicat ca posibilitatea de a face comentarii sa se faca numai cu parola si dupa logare. Sa poata intra aici numai membrii scmd sa comenteze. Asa nu se vor mai putea strecura nici cei cu legea Cojocaru si nici ceilalti politruci din pdl, usl,udmr, etc.

   Ștergere
 25. Tot cel de la 21.15 :
  POST SCRIPTUM :
  Ar mai fi o varianta : pentru a pastra unitatea pensionarilor militari in SCMDRR , deoarece vor mai fi sigur situatii in care guvernantii ne vor ataca din nou si vom fi din nou uniti in aceste situatii , am putea desparti sindicatul in 2 : SCMRR si SCMD ;cu un presedinte unic si 2 vice-presedinti ai celor 2 ramuri ;
  In acest caz cele 2 categorii de pensionari pot sa-si promoveze interesele proprii , fara a leza insa interesele celeilalte parti .
  Si atunci noi, disponibilizatii , vom putea solicita guvernului revenirea numai pt. noi la pensiile de la 31.12. 2010 si cumulul pensiei cu salariul , lucruri neagreate de cealalta categorie de pensionari .
  Daca nici asa nu e bine , atunci separare si gata cu haosul . Repet , in conditiile actuale in care conducerea centrala nu mai e in stare sa ne armonizeze interesele .

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Ar mai fi o varianta : sa-l despartim si pe corpuri de cadre, iar in cadrul fiecarui corp pe arme si specialitati militare, cu un presedinte unic, adica Dogaru si cu cate un prim-vice-presedinte la fiecare subramura a ramurii !
   Ba, cred ca s-ar putea merge si mai departe: fiecare ramura sa fie despartita pe criterii de provenienta (MApN, MAI, SRI, SPP, STT, PCR)si pe esantioane de varsta si sex !

   Ștergere
  2. Pentru postacul de la 22.05 :

   Ai omis o subramura : cea a idiotilor . In asta tu ai fi " varsat " sigur . Ai avea sanse sa devii chiar vice-presedintele acestei subramuri , cu toate ca aici concurenta e crancena rau ... :))

   Ștergere
  3. Te-ai ofticat ? Hai, recunoaste ! Esti ofticos, ca n-ai ajuns vice !

   Ștergere
  4. @ postacul de la 09.54 :

   Felicitari pt. ca ai ajuns tu vice , in schimb ! :)) Fara concurenta serioasa ! :)) Vezi , asadar , ca nu ma oftic , eu pretuiesc si recunosc " valoarea " ta ! :)) Felicitari din nou si succes in subramura ! :))

   Ștergere
  5. Inca vreo 2-3 idioti alde asta de la 8 februarie 2013, 21:33 si chiar ca se duce dracului totul ! Si asa scartaie din toate incheieturile sindicatul asta, iar Dogaru gafaie ca o locomotiva cu aburi !
   Care cu varianta Cojocaru, care cu varianta "despartirii" sindicatului...
   Cred ca v-ati tampit ! Ce probleme au pensionarii si ce rahati mananca unii !

   Ștergere
  6. Nu este bine cum va certati! Am mai spus-o si alta data ca suntem monitorizati, dar nu de SCMD ci de PUTERE, ca sa vada daca-si mai fac probleme cu noi. Adica ne iau "pulsul".
   Tineti-o tot asa fratilor, intr-o cearta, intr-o discordie, jigniri, dati-va poalele peste cap etc. pentru ca sa ii convingem pe dusmani si pe virtualii dusmani, de ce suntem noi in stare!
   Atentie la SOCUL VIITORULUI!

   Ștergere
  7. Vrei si tu un cap in gura ?
   De unde dracu tot apareti, bai "sfatuitorii" lu' peste ?
   Daca-ti halesc o dibla-n mestecau, iti sare SOCUL urgent !
   Ai grija sa nu intarzii la ora de invatamant politico-ideologic !

   Ștergere
  8. @ cel de la 12.05 :

   SCMD e deja dus dracului , unde sa se mai duca ?! Brambureala , harmalaia , gargara si dezbinarea se mai pot numi sindicat ?! Aiurea ! Adio si un praz verde ! Dar puteti latra si injura linistiti inainte , ca si asa de altceva nu sunteti buni . Succesuri ! " PENSIE , ONOARE SI PATRIE ! " + " VAI DE CAPUL SCMD " !

   Ștergere
  9. Pentru imbecilul dela 12.22 :

   Superb...Esti un adevarat membru SCMD ! Cata fermitate , cata determinare , cata barbatie ! Cu de alde astia ca tine SCMD va inregistra noi si importante succese in lupta cu guvernantii cei rai ! Imi inchipui ce panica ai provoca in randul guvernantilor daca te scapa din lant SCMD-ul si ai incepe sa-i musti de kur , asa cum il musti pe comentatorul Casandra ! Bravo , dom'ne ! Spor la dat cu fruntea in buricul tuturor celor care te deranjeaza !

   Ștergere
 26. Voi, cei de la Chitesti ati putea lua exemplu de la brasoveni care au cerinte mai clare si mai la obiect. Voi, prin comandantii vostri cereti revenirea tuturor pensiilor militare la cuantumul din dec 2010, cuantum care va avantaja pe voi, cativa din conducerea chitesteana. In fond, in dec 2010 cam 12-15% erau favorizati iar restul defavorizati. Prin legea noua, raportul s-a inversat: 12-15% defavorizati si 85-87% in avantaj. In plus, cei mai vocali dintre voi sunt cei care in dec 2010 aveau pensii de peste 8000 lei, nejustificate , obtinute prin combinatii ale legii militare cu legea civila.Am citit pe undeva postarea unui suparat ca prin noua lege, multi au cresteri uriase la pensie, absurd. Tovarasi politruci chitesteni, o crestere de cateva sute de lei este uriasa? Dupa zeci de ani de privatiuni si neimpliniri? Sa va fie rusine ! De ce amestecati totul, de ce nu puneti punctul pe i? De ce nu aratati cu degetul spre pensiile de peste 10.000 lei din dec 2010? De ce nu aratati cu degetul spre pensiile de peste 10000 lei din momentul de fata? Aici pot apare smecherii si inginerii financiare. Lasati abrambureala si abureala cu pensia mm de 9600 lei ca nu tine. el comandante a turnat gogosi pe care multi le-au infulecat pe nemestecate.E stilul dogghharrian, diversiuni, dezbinari si aruncarea pe piata a unor gogorite.De ce nu solicitati ca pentru cei carora le-au scazut pensiile dupa recalculare, sa fie facut o expertiza conform L164 initiala, fara adaugirile destinate smecherilor? Ar rezulta ca acei cu pensii de peste 8000-9000 lei ajung la jumatate cel mult .Va deranjeaza adevarul, vocalilor?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Tu spui ca "... in dec 2010 cam 12-15% erau favorizati iar restul defavorizati." Acum procentul s-a intors.
   O fi corect oare ca m.m. si sof. sa aiba pensii cat comandantii de regimente si brigazi?
   Eu cred ca... nu e bine, domnu` anonim, nu e bine!

   Ștergere
  2. Dle. este imposibil ca un cdt.de regiment cu 10-15 ani(nu luni) la comanda sa aibe o pensie mai mica decit a plt.de Cp.
   Dar la noi dupa 2000, a fost luna si comandantul.
   Ba mai mult erau UM incadrate doar cu Cdt , cazarmar si paznicii.
   Pai a fost bine dle.

   Ștergere
 27. Dle si Gl.Mandu si col.Popescu au aceiasi tobita la care bat, revenirea pensiilor militare in dec.2010" .La Mandu "forma" articolului este sorcovita(si dai si scrie), la Popescu , daca dl.Dogaru scrie de doua ori Vae Victis ,Popescu scrie de tri ori, s.a.m.d..Popescu imi aminteste de prozatorul Ion Popescu Sohodol cu un volum despre doi vecini , olteni.Cred ca-l gasiti prin biblioteca, eu l-am citit prin anii "84-"85.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Ca să comentezi într-o astfel de manieră la adresa Gl. Mandu, este un act de autodescalificare!
   Domnia sa şi-a exprimat clar poziţia în ultimele intervenţii începând din decembrie 2012: <>
   Dl. Gl. Mandu nu are nevoie de apărător, drept pentru care îl rog să mă ierte dar, asemenea comentatori, sunt convins că nu au citit cu atenţie şi nu au înţeles nimic din intervenţiile domniei sale.
   Dă-ne doamne minte, că pe celelalte le cumpărăm noi!

   Ștergere
  2. Ca să comentezi într-o astfel de manieră la adresa Gl. Mandu, este un act de autodescalificare!
   Domnia sa şi-a exprimat clar poziţia în ultimele intervenţii începând din decembrie 2012: <>
   Dl. Gl. Mandu nu are nevoie de apărător, drept pentru care îl rog să mă ierte dar, asemenea comentatori, sunt convins că nu au citit cu atenţie şi nu au înţeles nimic din intervenţiile domniei sale.
   Dă-ne doamne minte, că pe celelalte le cumpărăm noi!

   Ștergere
 28. Imi cer scuze, nu stiu unde am gresit! Pozitia exprimata de Dl. Gl. Mandu era "Acest material nu este adresat lichelelor sociale pentru ca, dauneaza grav sanatatii. Nu puteti voi lichelelor sa pacatuiti, prin conduita si exprimarea suburbana, cat pot eu, sa iert."
  Acesta este textul care lipseste di paranteze <>

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Merci dle. Copy Paste.
   Se observa ca toata viata ai fost, esti, si vei fi Ghiocel sau Strut.
   " Daca ma tot caciulesc la ce dracu mai traiesc" (autor necunoscut).
   Dl.GL.Mandu a inteles, Matale esti mai greu de cap!?

   Ștergere
 29. Despre Mandu asta vorbiti sau e alt dogarian ?

  „VICTOR PONTA nu va dezamagi niciodata POPORUL ROMAN !”
  joi, 3 mai 2012
  Preşedintele Filialei 1 SCMD Braşov
  Preşedintele Asociaţiei ”Alianţa Pentru Respectarea Democraţiei – Octavian Paler”
  Gl.mr.(r). Prof.univ.dr. Petrişor Mandu

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Asta-i, asta-i ! Al de posteaza, de fiecare data, cate-un "Fratii Jderi" intreg ! Omu-i de doua ori presedinte, o data general, o data maior, un pic de doctor si ceva profesor ! Insa cu pensia mai mica decat a unui fost sef de depozit chiloti-izmene !

   Ștergere
 30. Iată de ce unii îşi petrec sărbătorile în Covasna...
  Moldova e ruptă în două, la fel - Transilvania. Ce este mai dubios? Una din cele 8 vehiculate cuplează 6 judeţe: CV, HG, MS cu BV, SB, AB. Deci, leagă forţat judeţele secuieşti exact de aurul din Apuseni şi divide Transilvania istorică, astfel încât ponderea populaţiei maghiare sau maghiarizate să domine o regiune. E rupere aici: la un referendum regional, cu 3 judeţe secuieşti şi 3 - româneşti, declararea independenţei e chestie de rutină. Cu tot cu aurul din Apuseni. O astfel de regiune poate fi destabilizata extrem de uşor, în aşa fel încât să îşi declare independenţa.
  În fapt, Transilvania, ca regiune istorică, are 9 judeţe: în afara de cele 6, mai sunt şi HD, CJ, BN. Într-o astfel de regiune, cu 3 judeţe maghiare şi 6 româneşti, un referendum în scopul declarării independenţei nu are succes. Regiuni de dezvoltare economica exista în toată UE. Dacă analizaţi însă administrativ diverse state din UE, niciunul nu a renunţat la regiunile administrative pe principiul istoric, astfel încât regiunile economice să devină şi regiuni administrative. Este şi logic de ce: configuraţia economică poate varia de la o zi la alta, de la un an la altul. Azi poate fi necesară o configuraţie economică care să cupleze mai multe unităţi administrative, iar peste 5 ani - o altă configuraţie economică şi care să cupleze cu totul alte unităţi administrative. Or niciun stat nu îşi schimbă configuraţia administrativă, după regiuni de dezvoltare.
  Ponta a picat şi el în plasă, nereuşind să realizeze că nimeni în UE nu are organizare administrativă pe regiuni economice de dezvoltare, ci pe regiuni administrativ-istorice. Până în iulie 2013, a spus că va modifica Constituţia şi apar cele 8 regiuni ale lui Băsescu. Dacă lucrurile rămân aşa, imediat după modificarea Constituţiei, viitoarea regiune 7 Centru îşi va declara independenta cu tot cu aur, fără să se poată opune nimeni. Şi nu numai,va destabiliza şi 5 Vest şi 6 Nord-Vest. În acest context, doar o armată puternică poate rezolva problema. O armata puternică are, însă şi o componentă de mobilizare puternică. Cea de mobilizare e terminata, s-a încheiat, iar cea activă - ne-a spus dl. ministru ce i se întâmplă: e decimata şi aceasta. Planul e perfect!
  Sursă: BistriţaNews
  Autor: Constantin Trică

  Iata ce propun eu sindicatului , presedintelui sau, eminentului istoric militar col. Mircea Dogaru
  Modelul presedintelui Basescu, adica 8 regiuni. UDMR-ul vor 12 regiuni, altii….
  Propun spre reflectie stimati domni, asta ar putea fi o idée mai mult decat buna. Luati o harta administrata.
  Astfel:
  1. Zona NORD cu; Botosani, Suceava, Iasi, Neamt, Galati , cu capitala adm. la Iasi,
  2. Zona SUD-EST cu; Braila, Tulcea, Constanta, Ialomita, Calarasi cu c.a. la Constanta
  3. Zona SUD cu; Prahova, Dambovita, Arges, Teleorman, Giugiu, Olt cu c.a. la Ploiesti
  4. ZonaSUD-VEST cu; Valcea, Dolj, Gorj, Mehedinti, Sibiu, Alba , cu c.a. la Sibiu
  5. Zona VEST cu;Timis, Caras-Severin, Hunedoara, Arad, Bihor, cu c.a. la Timisoara
  6. Zona NORD-VEST cu; Maramures, Satu-Mare, Salaj, Mures, Bistrita-Nasaud, Mures, cu c.a. la Cluj
  7. Zona CENTRU-EST cu; HARGHITA, COVASNA, BACAU, VRANCEA, BUZAU, BRASOV cu c.a. in Brasov
  8. Zona Bucuresti
  Eu sunt bacauan (Onesti) de loc, nu ma incurca sa merg la Brasov, adica maxim 130km.
  Cu stima

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Pai bine hombre, da' c.a. pentru "ZONA BUCURESTI", unde-i ?
   Eu propun sa fie la "Curva de Arama" sau la "Cuibul Randunelelor" !
   Stiu ca Dogaru ar vrea la alta crasma !

   Ștergere
  2. La tine in pat, intre tine si nevasta.
   Daca vrei zeflemea in chestiuni ce tin de soarta natiunii, dute mai rezervistule(asistatule) la "curva ta". Se pare ca ai slujit, dar nu stii ce, sau juramantul pentru tine o fost o badjocura.
   Rusine domnule fost activ. Sloganul "Onoare si Patrie" iti spune ceva !?!

   Ștergere
 31. Bai sindicalistii lu' peste ! Sa-l trezeasca cineva pe Dogaru si sa-i spuna ca suntem, deja, in 9 februarie ! Cat mai asteptam "precizarile" ? Unul care esti mai aproape de FONDATOR, pe-acolo prin Poligrafiei nr.4, trage-i frate una peste cap, ca sa se trezeasca ! Sau sa ne lase !

  "vineri, 1 februarie 2013
  Informare privind discutiile purtate la Craiova cu ministrul Apararii Nationale
  (..............)

  Referitor la ceea ce s-a inteles din pozitia exprimata la Craiova, cu privire la cele doua ordonante de urgenta solicitate de catre SCMD, vom reveni cu precizari, probabil luni, 04.02.2013, dupa ce vom avea o discutie cu domnia sa.

  PRESEDINTELE SCMD,
  Col. (r) dr. Mircea DOGARU "

  RăspundețiȘtergere
 32. Ponta: "In sedinta de guvern de marti, 12 februarie, vom da ordonanta de revenire a pensiilor militare, diminuate ilegal, la nivelul lunii decembrie 2010. Am promis pensionarilor militari ca vom face dreptate, pana la capat, si ma voi tine de cuvant".
  Sursa: https://www.ponta pensii.ro/search?q=guvern+bucuresti&aq=0&oq=sedinta&aqs=chrome.1.57j0l2j5j62l2&sourceid=chrome&ie=UTF-8

  RăspundețiȘtergere
 33. Stie cineva procentul concret citi au avut de cistigat si citi au avut de pierdut in urma recalcularii sau revizuirii pensiilor militare .Daca ponta spune ca la 90% ,pensiile militare au crescut ,fiind acelasi procent cu care se lauda si izmenarul oprea prin celebrul purtator de cuvint care imi provoca greata la fiecare interventie ,apropo a ramas acelasi ca si cel de la jandarmi ? Sincer daca 90% dintre militari au avut de cistigat ce mai conteaza 10% care au pierdut ,si imi este teama ca daca se revine la pensiile din decembrie 2010 ,atunci 90% dintre militari vor fi nemultumiti si sa vezii alte procese .Rog pe domnul Dogaru sa ne spuna daca are posibilitate de documentare in acest sens sa ne spuna cifra exacta sau apropiata ,din numarul total de pensionarii militarii MAp.N si MAI citi au cistigat si citi au pierdut .

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Tu esti normal la cap? Cum adica sa-ti spuna procentul concret cu castigatorii si perdantii pensiilor speciale? Pai la ce haos, brambureala, dezordine si mizerie e la Casa Sectoriala de Pensii, nici intr-o 100 de ani nu se vor sti exact aceste cifre. A avut grija izmenarul oprea si pipula sa, curva de generaleasa maria lupu, ca sa faca praf si pulbere situatia clara a dosarelor de pensii. Totul este hei-rupism iar principiul de baza "dupa noi, potopul!".

   Ștergere
  2. Cred ca voi nu sunteti in stare sa realizati un lucru clar:revenirea la penziile din dec 2010 nu mai este posibila. Cat ati sufla voi din goarna, cat ati face matanii , cat v-ati plange asa ceva nu mai e posibil.Legile actuale ale pensionarii au trecut legal prin toate etapele .Renuntati la ideile aiuristice cu neretroactivitatea, neconstitutionalitatea etc.Legea actuala nu s-a aplicat retro.Aplicarea retro ar fi impus sa restituiti cei cu pensiile scazute toate sumele in plus de la aplicarea ultimei legi adica L164.Dimpotriva, vi s-a acordat o amnistie fiscala pentru anul 2011 ceea e ceva. Nu va mai lasati aburiti de tot felul de doctori si mari comandanti de osti care va manevreaza ca pe niste papusi. Puteti cere cateva lucruri clare gen: lege speciala pentru militarii rezervisti si/sau revizuirea pensiilor scazute dupa Legea 164 nemodificata de zecile de articole care au permis includerea in ultima luna de activitate a unor sporuri fanteziste si venituri cumulate pe cativa ani de zile( concedii neefectuate etc) precum si revizurea cf L164 a pensiilor obtinute in urma unor hotarari judecatoresti( si aici sunt multe nereguli ).

   Ștergere
 34. Mai aveti de gand sa rabdati mult stimati colegi?
  In opinia mea principalul vinovat de situatia creata
  este guvernatorul Romaniei, cel demis prin vot de poporul
  roman.Haideti sa ne mobilizam toate fortele si sa-l dam jos
  pe acest nemernic, tradator de tara si de neam.
  Ati vazut cum se hahaia cu premierul Orban, felicitandu-se
  reciproc ca au mai lansat o fumigena pentru popoarele lor?
  Somez C.D. al SCMD sa incepem campania de primavara
  cu pichetarea " a la long" a palatului Cotroceni.
  Sa ne mobilizam toate fortele , sa convingem opinia publica
  ca tradarea de tara si neam este cea mai grava fapta a actualului
  guvernator(pe langa multe altele) si ca este cazul ca
  Politia Romana sa-l plimbe in fiecare duminica prin tara
  inchis intr-o cusca cu gratii pentru a-si primi osanalele pe care
  le merita.Politistii au fost prima categorie socio-profesionala care
  l-a etichetat asa cum merita(javra ordinara).
  Cu deosebita stima,
  Col(r)ing.Voinea Ion

  RăspundețiȘtergere
 35. De ce nu intelegem ca principalul nostru dusman,
  cel care ne-a adus in situatia in care suntem
  (desi la adunarea de bilant a SMG a promis ca
  nu se va atinge de pensiile militarilor),
  iar acum prin latraii lui ne asmute impotriva USL
  este guvernatorul Basescu.
  Haideti sa-l dam jos , sa asiguram
  o gura de oxigen guvernului Ponta pentru
  a-si indeplini promisiunile facute.
  Cu deosebita stima,
  Col(r)ing.Voinea Ion

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Hai sa-l dam jos ! Ne intalnim, la 23.00, la Monumentul "Leul" ?
   Sa nu uiti sa-ti iei si "gura de oxigen" cu tine !
   Hai, la lupta, nu la tastatura !

   Ștergere
  2. Hai la Lupta cea Mare ! Hahalera cu haha sa ne unim, Pensioara balaioara, Din nou s-o smecherim !

   Ștergere
  3. Stima noastra si mandria, Colonelul si Romania.

   Ștergere
 36. Nu este numai dusmanul nostru base este dusmanul a sapte milioane de romanii ,si ce nu au putut iei sa faca chiar crezi ca putem face noi ,eu zic ca nu si mai si obosim dupa atita lupta.Vad ca razboinicul de ponta a devenit mielusel in relatia cu basescu nu cumva i sa aratat pisica si se poarta precum boc . Vad ca nu a mai dat cu pumnul in piept cine sa mearga la consiliul europei ,si eu cred ca trebuia sa mearga el pentru ca era vorba de banii europenii ,din razboinic a devenit mielusel si joaca batuta pe loc. Dreptate in cazul nostru poate se va face ,dar nu in acest mod , ci iesind in strada ,si va asigur ca ni se va alatura si alte categorii de oamenii care sunt nemultumitii pe actualii guvernantii ,ca una au promis si alta fac.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Dl. Ponta este de nerecunoscut!
   Din ce ne-a promis, nu a finalizat nimic important, cu excepţia amnistierii "sumelor încasate ilegal!?".
   Pe zi ce trece face plăcerea guvernatorului, fapt ce confirmă că a fost pus la colţ cu ceva.
   Domnule Ponta, mai bine spune-ne şi nouă despre ce este vorba, că poate te iertăm. Fii sigur că guvernatorul nu o să te ierte şi, la momentul oportun, nici nu vei şti ce te-a lovit. Nu ai înţeles nimic din păţania lui Năstase: "Adriane nici nu ştii cât de mic începi să fii". Şi nu s-a lăsat până nu l-a băgat în puşcărie. Cred că ţi-a arătat şi ţie pisicu` şi vei ajunge lângă Năstase.
   Mai bine fii alături de noi, de popor şi poate te scăpăm.
   Dar spune-ne şi nouă, care-i... motanul!

   Ștergere
  2. Dle. mai dat gata cu chemarea "fii alaturi de noi de popor" saracu Nenea Iancu se tavaleste pe jos de ras.Astia sunt in stare sa-ti ia si sarea din paine si matale, dai si dai cu pupatu in Piata Constitutiei.
   Dupa ce cresura RETROACTIV taxele si impozitele cu 16% matale vrei banisori din urma adica, RETROACTIV , dar invoci NERETROACTIVITATEA legii!?
   Care"i MOTANUL?

   Ștergere
  3. Pt. 10 februarie 12.07
   Matale ai probleme cu capul. Pui pe picior de egalitate mărirea taxelor cu 16% pe an care, pentru o casă şi o maşină nu depăşeşte 150 de lei, cu prăduirea, de către boc(!) şi continuarea de către ăştilalţi, a pensiei mele cu 37% pe lună.
   Îmi cer scuze autorului articolului, celorlalţi comentatori de bună credinţă despre ce o să zic dar MATALE EŞTI PORTOCALIU IMBECIL!
   Poţi să spui ce vrei, nu te mai iau în calcul cu vreun răspuns.

   Ștergere
  4. Pai aia 37% sunt fuati, nemunciti, spaguiti,
   Atata bani, atata peste.

   " nu mult ci multi "!?, dle Destept.=16%X............fara numar

   Ștergere
 37. va faceti de tot risul. sunteti penibili .nu rezolvati nimic certindu-va,si jignindu-va.

  RăspundețiȘtergere
 38. Mai nene anonimule de la ora 15:14 cind nu ai argumente la ce spun unii ,incepi sa jignesti sa te dai cocos cit de tare esti matale afectat ca ti-a luat 37% ,si celelalte taxe pe care le pun astia nu conteaza ,probabil ai vre-un cont separat de unde le platesti pe astea, nu din pensie .Orice taxa pe care o mermelesc astia conteaza , ne afecteaza traiul de zi cu zi ,chiar si pe matale te afecteaza banuiesc eu .Tot ce nu iti convine in comentariile pe care le fac o parte din colegii nostrii ,vezi numai portocaliu in fata ochiilor ,o visezi pe udrea dezbracata cum iti ciguleste din pensie , pe boc cum vine cu coasa la matale imbracat in negru si retine nu sint basist .Este josnic din partea matale bre nea gradatule sa iti faci colegii imbecili ,sau allte epitete pentru simplul fapt ca nu gindesc ca matale .Pacat, credeam ca armata a creat caractere nu le-a distrus cum faci dumneata. Ai posibilitatea sa scii petitii acolo unde trebuie nu sa te ratoiesti si sa ne jignesti pe noi care sintem in aceeasi situatie ,dor ca noi ceasta umilinta o suportam cu demnitate si cu bun simt.

  RăspundețiȘtergere
 39. tot pt. dl. Dstept-" Iertare inseamna a te ridica mai presus decit cei ce te-au insultat" - N. Bonaparte,
  Ajuta-l Doamne.

  RăspundețiȘtergere
 40. Acum imi dau eu seama cine esti matale , de ce nu zisesi asa ca ai fost pe frontul de vest si luptasi in trupele lui Bonaparte ,sau esti vre-un studios si ca sa uiti de cei 37% cit ti-au ciordit astia aplici tactica lui Napoleon .Apropoo chiar Napoleon a zis asta daca imi spui si unde chiar te cred , eu stiam ca Burebista a rostit acest slogan vezi ca ai incurcat istoria .

  RăspundețiȘtergere
 41. Burebista!? O fi scris in greaca veche nu stiu , n-am vazut Tablitele de scris ale lui Burebista de la Tartaria.
  Nu eu sunt cu 37%, citeste mai atent.(12.07; 16.47; 17.25), aici am scris eu.

  RăspundețiȘtergere
 42. CUM SA PORNESTI

  O REVOLUTIE PRIN

  MIJLOACE NONVIOLENTE:


  http://www.filmedocumentare.com/cum-sa-pornesti-o-revolutie/


  http://www.google.ro/#hl=ro&tbo=d&output=search&sclient=psy-ab&q=cum+sa+pornesti+o+revolutie&rlz=1R2ADSA_enRO463&oq=cum+sa+pornesti+o+revolutie&gs_l=hp.3...2156.10234.1.12031.27.24.0.0.0.0.1359.20282.2-1j1j2j4j6j10.24.0.ernk_timediscountc..0.0...1.1.2.hp.p0FBq4oH2EE&psj=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&bvm=bv.42080656,d.d2k&fp=da0caebffec92412&biw=1024&bih=603


  http://www.google.ro/#q=Cum+sa+pornesti+o+revolutie+(2011)&hl=ro&tbo=d&rlz=1R2ADSA_enRO463&psj=1&ei=dpYXUf6ZD4jdtAbb7YGABg&start=0&sa=N&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&bvm=bv.42080656,d.d2k&fp=da0caebffec92412&biw=1024&bih=603

  RăspundețiȘtergere
 43. Pe stema aia este si drapelul secuilor, soarele de aur cu semiluna de argint pe fond albastru de pe stema Transilvaniei, exact asta înseamnă.

  RăspundețiȘtergere
 44. Buna,

  Căutați un împrumut de consolidare a datoriei, negarantate împrumut, împrumut de afaceri, împrumut acasă, credit auto, student de împrumut, credit de nevoi personale, de capital de risc, etc! Sunt un creditor privat, am acorda împrumuturi companiilor și persoanelor fizice la rată scăzută și rata dobânzii la prețuri accesibile de 2%. e-mail la: mlloancompany201@gmail.com sau sa ne contant https://web.facebook.com/morris.leo.39/about?section=work

  RăspundețiȘtergere
 45. Bună ziua tuturor, sunt doamna Maria din Ohio SUA, vreau repede să folosesc acest mediu pentru a da o mărturie despre modul în care Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat legitim și adevărat care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare Așa că am solicitat o sumă de împrumut de 300.000,00 dolari SUA cu o rată a dobânzii scăzută de 2%, așa că împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și toate pregătirile au fost făcute cu privire la transferul împrumutului și în mai puțin de două 2 zile împrumutul a fost depus în banca mea, așa că vreau să sfătuiesc pe oricine are nevoie de un împrumut să îl contacteze rapid pe domnul Ilie: numărul WhatsApp: +393510483991
  E-mail: (loancreditinstitutions00@yahoo.com) nu știe că fac asta, mă rog ca Dumnezeu să-l binecuvânteze pentru lucrurile bune pe care le-a făcut în viața mea.
  loancreditinstitutions00@yahoo.com

  RăspundețiȘtergere
 46. MĂRTURIE PRIVIND CUM AM OBȚINUT ÎMPRUMUTUL DE (AED 450.000,00 Dirham) DE LA O COMPANIE DE FINANȚĂ GENUITĂ SĂPTĂMÂNA trecută Email pentru răspuns imediat: loancreditinstitutions00@yahoo.com

  Numele meu este Qutiba alsaleh din Abu Dhabi
  Instituțiile de credit de împrumut vă pot ajuta, de asemenea, cu o ofertă legitimă de împrumut. El a ajutat și alți colegi de-ai mei. Dacă aveți nevoie de un împrumut autentic fără costuri / stres, acesta este creditorul potrivit pentru a vă șterge problemele financiare și criza de astăzi. Instituțiile de credit de credit dețin toate informațiile despre cum să obțineți bani rapid și nedureros prin WhatsApp: +393510483991 Email:
  loancreditinstitutions00@yahoo.com

  RăspundețiȘtergere