luni, 5 martie 2018

A inceput razboiul SCMD - MApN

                                                                
         SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE
Sediul social: Bucuresti, str. Bogota,  nr. 6, Sector 1, Cod postal 013642
Telefoane mobile: 0736600973, 0736601143 Cont: BRD, Agentia Carol, RO41BRDE441SV79262374410, Cod fiscal:26096263

     Nr. 118 din 05.03.2018                                                                                                  Ex.nr. 1
Către,
                                MINISTERUL APARARII NATIONALE
-          In atentia domnului ministru Mihai-Viorel Fifor -
cu sediul in Bucuresti, str. Izvor nr.110, sector 5

Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate (în continuare SCMD), cu sediul in Bucuresti, str. Bogota,  nr. 6, Sector 1, in temeiul dispozitiilor art. 28, alin (2) din Legea nr. 62/2011, privind dialogul social, in numele membrilor de sindicat, in temeiul Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, modificata si completata ulterior, formulam prezenta

PLANGERE ADMINISTRATIVA PREALABILA

avand in vedere urmatoarele motive:
I. Incepand cu anul 2010, Ministerul Apararii Nationale - prin conducerea acestui minister, a Directiei Generale Financiar-Contabile si a Directiei Generale Juridice au initiat, sustinut si pus in aplicare masuri in domeniul pensiilor militare:
1.Emiterea deciziilor de recalculare in temeiul art.1 lit. a) si b) din Legea nr.119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor si ulterior a deciziilor de revizuire in conformitate cu dispoziţiile art.1 din O.U.G. nr.1/2011, care au condus la reducerea semnificativa a cuantumului unor pensii ca urmare a calculului acestora pe baza principiului contributivitatii, cu incalcarea unor principii fundamentale constitutionale: principiul neretroactivităţii legii, prevăzut la art.15 alin. (2) din Constituţia României, republicată, conform căruia: „legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile” si principiul drepturilor câştigate, avand in vedere practica[1] Curţii de Justiţie a Uniunii Europene: „dacă prestaţiile acordate în temeiul regulamentului vechi sunt mai favorabile decât cele plătite în conformitate regulamentul nou, acestea nu trebuie să fie reduse” si a Curtii Constituţionale: „în cazurile în care din recalculare rezultă un cuantum mai mare al pensiei, se va plăti acesta, iar dacă noul cuantum rezultat este mai mic, se va acorda în continuare pensia anterior stabilită şi aflată în plată, fără a se aduce vreo atingere drepturilor legal câştigate anterior”.
            2.Adoptarea Legii nr.241/2013 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala, care a intrat in vigoare la 01.10.2013 si care a reparat incalcarea celor doua principii fundamentale constitutionale mai sus-aratate, fara restituirea diferentelor de bani retinute abuziv in baza OUG nr.1/2011.
            3.Adoptarea Legii nr.223/2015 privind pensiile militare de stat, care a reparat transformarea naturii juridice a pensiilor militare si a restituit conform art.121 diferentele de bani retinute abuziv in baza OUG nr.1/2011.
4.Adoptarea O.U.G. nr. 57/2015 si O.U.G. 59/2017, care au modificat Legea nr.223/2015, fara ca acestea sa fie pana in prezent ratificate de Parlament, astfel:
- prin O.U.G. nr. 57/2015: diminuarea bazei de calcul a pensiilor militare de la 80 la 65%, excluderea din baza de calcul a unor sporuri aferente particularitatii activitatilor desfasurate, baza de calcul raportata la 31.12.2009, sporul pentru contributia la fondul pentru pensia suplimentara si/sau contributia individuala la buget a fost inclus in baza de calcul si limitat la 85% din cuantumul pensiei.
- prin O.U.G. 59/2017: actualizarea pensiilor militare cu rata inflatiei si nu in raport de cresterile salariale ale cadrelor militare in activitate, modificarea bazei de calcul a pensiilor militare a celor trecuti in rezerva dupa 15.09.2017 prin includerea Ordinului Meritului Militar in baza de calcul si stabilirea cuantumului pensiei la suma neta a bazei de calcul rezultata, ceea ce a condus la o diminuare a drepturilor de pensie fata de modul de calcul stabilit prin Legea nr. 223/2015.
5.Neacordarea ajutoarelor prevazute de art.20 din Legea nr.284/2010 la trecerea in rezerva a cadrelor militare si adoptarea Legii nr.153/2017 in care acordarea ajutoarelor la trecerea in rezerva nu mai este prevazuta in mod explicit.
6. Incetarea platii indemnizatiilor cuvenite cadrelor militare in rezerva si in retragere, conform prevederilor Legii nr.8/2006 privind instituirea indemnizatiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membrii ai uniunilor de creatori legal constituite si recunoscute ca persoane juridice de utilitate publica din 22.11.2006, incepand cu 01.01.2016 pana la punerea in aplicare a Legii nr. 83/29.04.2016, publicata in Monitorul Oficial nr.341/04.05.2016.

Toate aceste modificari legislative, urmate de norme metodologice, au afectat si afecteaza drepturile cadrelor militare trecute in rezerva si retragere, in conditiile in care acestia s-au supus tuturor rigorilor specifice vieţii militare, cu promisiunea certă din partea statului că vor beneficia de un cuantum al pensiei care să compenseze restricţiile pe care le-au suferit: interzicerea activitatilor care le puteau aduce venituri suplimentare si riscul pe care l-a implicat exercitarea profesiilor de catre cadrele militare din toate structurile de aparare, ordine publica si securitate nationala, pe plan intern si extern.
Masurile luate nu au respectat Decizia Curtii Constitutionale a Romaniei nr.20/2000, dosar nr.5A/2000, care a decis ca nu se poate identifica o ratiune suficienta care sa justifice aplicarea unui tratament diferit intre pensia magistratilor si pensia militarilor, precum si dispozitiile art.60 din Conventie, potrivit caruia „nicio dispozitie din prezenta conventie nu va fi interpretata ca limitand sau aducand atingere drepturilor omului si libertatilor fundamentale care ar putea fi recunoscute conform legilor oricarei parti contractante sau oricarei alte conventii la care aceasta parte contractanta este parte”.
Reglementarile mai sus-mentionate au constituit o incalcare a principiului egalitatii in fata legii si o diferentiere a regimului juridic de pensionare fata de regimul stabilit pentru alti asigurati, care nu sunt supusi acelorasi exigente, restrictii si riscuri. O asemenea interpretare tinde sa nege in substanta un drept prevazut de legiuitor in favoarea tuturor rezervistilor militari, inclusiv membrilor nostrii de sindicat, devenit cert si lichid odata cu incetarea raporturilor lor de serviciu.
Nu s-a avut in vedere nici faptul ca militarii constituie singura categorie profesionala cu obligatii de serviciu dupa trecerea in rezerva, intrucat in caz de necesitate rezervistii sunt obligatoriu concentrati, refuzul constituind infractiune sanctionata de Codul penal.
Modul de calcul al pensiilor militare stabilit prin actele normative invocate mai sus au condus la o incalcare flagranta a egalitatii in drepturi, garantata de art.16 alin.1 si 2 din Constitutia Romaniei, potrivit caruia cetatenii sunt egali in fata legii si a autoritatilor, fara privilegii sau discriminari, nimeni nefiind mai presus de lege.
II. Totalitatea considerentelor mentionate in prezenta plangere au fost sustinute de Ministerul Apararii Nationale, de fiecare ministru aflat la conducere dupa anul 2010, de conducerea si angajatii Directiei Generale Financiar-Contabile, Directiei Generale Juridice si Casei de Pensii Sectoriale a Ministerului Apararii Nationale, care si-au incalcat atributiile statutare, au contribuit si au acceptat la modificarea drepturilor patrimoniale ale pensionarilor militari in functie de interese si strategii politice.
Mai mult, au acceptat ca Ministerul Muncii si Justitiei Sociale, prin ministrul Lia Olguta Vasilescu, sa aibe initiative legislative si interventii in domeniul apararii, ordinii publice si securitatii nationale, desi domeniul pensiilor militare nu intra in subordinea acesteia.
Consecintele demersurilor de la nivelul Ministerului Apararii Nationale – prin reprezentantii mai sus aratati, au prejudiciat constant atat imaginea cat si calitatea vietii pensionarilor militari, unele efecte fiind ireversibile.
In acest sens, aducem in atentie adresa M.Ap.N. catre Ministerul Finantelor  inregistrata cu nr. A-4330/18.05.2012, catre secretarul de stat Gheorghe Gherghina, cu privire la decesele rezervistilor, ocazie cu care solicitam sa ne comunicati care a fost ratiunea si scopul acelei adrese, in conditiile in care consideram ca nu evidenta celor decedati trebuie sa fie o prioritate a ministerului de resort.
Totodata, subliniem faptul ca o consecinta directa a acestei fluctuatii legislative in domeniul pensiilor militare a condus la o crestere semnificativa a numarului de contestatii, memorii, plangeri prealabile administrative, actiuni in instanta atat in tara cat si la CEDO, mitinguri, interventii in mass-media, retele de socializare, toate in paralel cu adancirea diferentelor de tratament si de imagine intre cadrele militare in activitate si cele in rezerva/retragere.
Impactul negativ s-a manifestat, se manifesta si se va manifesta in ceea ce priveste demnitatea, starea de sanatate a celor trecuti in rezerva si retragere, precum si in perceptia acestora in raport cu atitudinea pe care statul prin reprezentantii sai din Ministerul Apararii Nationale o au fata de cei care isi inceteaza raporturile de munca.
In drept, ne intemeiem prezenta pe dispozitiile art.7 din Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, modificata prin Legea nr.76/2012, coroborate cu dispozitiile art.1 din Intaiul Protocol Aditional la Conventia Europeana pentru Apararea Drepturilor Omului si Libertatilor Fundamentale ale Omului, in care Romania este parte, intrucat consideram ca membrii SCMD - cadre militare in rezerva si in retragere am fost vatamati in drepturile noastre, ca urmare a atitudinii si masurilor luate de Ministerul Apararii Nationale in calitate de reprezentant cu initiativa legislativa a sistemului de aparare, ordine publica si securitate nationala – prin conducerea acestui minister, a Directiei Generale Financiar-Contabile si a Directiei Generale Juridice.

Presedintele S.C.M.D.                                                    
                  Col.(r) dr. Mircea DOGARU
[1] Cauzele Saieva v Caisse de compensation des allocations familiales - 32/76 şi Mărio Viva v Fonds National de Retrăite des Ouvriers Mineurs - 83/87

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu