Stiri din campania pentru alegeri locale

Inteviu cu Maia Sandu

joi, 3 iulie 2014

Documente ale Asociatiei Romanilor din Olanda referitoare la scandalul PD/PMP.....cu implicarea magistraturii

Excelență,

Cu tot respectul cuvenit, revenim la documentul pe care l-am transmis Excelenței Voastre privind unele aspecte legate de grave abateri comise de magistrați și înalți funcționari din România, al căror victimă  este partidul nostru. Din documentele deținute de noi, reiese că aspectele semnalate nu numai ca nu au fost îndreptate, dar, prin continuitatea lor și gravitatea urmărilor, se poate dovedi că în spatele acestor fapte există un grup bine organizat, care are ca scop preluarea puterii politice din Romania, în vederea exercitării acesteia împotriva ordinii de drept. Atașăm acestui e-mail următoarele documente:
1A. – 1B. Petiția Partidului Democrat (PD);
1C – 1D. Tribunalul București recunoaște culpa privind „întârzierea depunerii actelor la dosar” – sau ceea ce spune NCPP: Art. 321 (Falsul intelectual) (1) Falsificarea unui înscris oficial cu prilejul întocmirii acestuia, de către un funcţionar public aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu, prin atestarea unor fapte sau împrejurări necorespunzătoare adevărului ori prin omisiunea cu ştiinţă de a insera unele date sau împrejurări, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani. (2) Tentativa se pedepseşte.
2. Certificatul de Grefă care atestă motivația pentru care Partidul Democrat a intervenit în interesul respectării art. 5 din Legea 14/2003, Art. 5.(1): „Fiecare partid politic trebuie să aibă denumire integrala, denumire prescurtata si semn permanent proprii. Denumirea integrala, denumirea prescurtată și semnul permanent trebuie să se deosebească clar de cele ale partidelor anterior înregistrate, fiind interzisa utilizarea acelorași simboluri grafice, oricare ar fi figura geometrica în care sunt încadrate”.
3. Cererea de copiere documente a PMP, din care reiese ca aceasta cerere a primit numărul uneia dintre filele copiate (255), deci dosarul prezintă modificări.
4. Certificatul de Grefă care atestă că la data de 05.09.2013 Partidul Democrat (PD) nu mai avea de îndeplinit nici-o condiție, toate documentele cerute de instanță fiind prezente la dosar.
5. Dovada că la data de 17.09.2013, orele 16.10 instanța a luat la cunoștință de existența documentelor la dosar. Din acest moment, instanța nu mai putea invoca anularea cererii noastre ca netimbrată, orice document care a fost emis din acest moment fără îndreptarea neregulilor de procedură fiind lovite de nulitate (art. 174-179 si art. 442-445 din NCPC) dar și a NCPP (Art. 322 Falsul în înscrisuri sub semnătură privată (1) Falsificarea unui înscris sub semnătură privată prin vreunul dintre modurile prevăzute în art. 320 sau art. 321, dacă făptuitorul foloseşte înscrisul falsificat ori îl încredinţează altei persoane spre folosire, în vederea producerii unei consecinţe juridice, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.(2) Tentativa se pedepseşte.
În acest sens, deținem și dovada sonoră (eliberata de Tribunalul București) a faptului că instanța care a judecat, a fost informată de încălcarea procedurilor chiar în momentul efectuării procedurilor prealabile, dar a refuzat să pună în aplicare legea.
De asemenea, până la aceasta fază, petenții nu au depus întâmpinarea obligatorie (art. 205 NCPC).
6. Deși la data de 17.09.2013 instanța a semnat de existența actelor doveditoare timbrării încă de la data de 04.09.2013, după mai bine de 30 de zile, este emisă Sentința Civila 30DEC din care rezulta în fals că cererea de intervenție a Partidului Democrat (PD) a fost anulată ca… netimbrată!
7. Certificat de Grefă care dovedește ca la data de 09.11.2013 exista o cerere privind constatarea nulității absolute a Sentinței Civile 30DEC. Cu toate acestea, dosarul a plecat incomplet către Curtea de Apel București.
7A – 7B - 7C. PMP realizează că dosarul pe care Primul Grefier la transmis către Curtea de Apel București nu este complet, existând documente nedepuse la dosar, deși acestea fuseseră consemnate. Deși la data de 01.11.2013 verificaseră existența la dosar a plații taxei juridice a Partidului Democrat (atașament 3, copierea filelor 220 si 221) PMP nu sesizează instanța, FAPT CARE DOVEDEŞTE ŞI REAUA CREDINȚĂ. Întâmpinările făcute de către PMP nu au fost adresate și Partidului Democrat.
8, 9A -9B. Continuă susținerea în fals a netimbrării cererii.
10. Contestație împotriva Rezoluției 1307/II/2/2014, prin care procurorii nu numai ca au orbul găinilor și nu au efectuat nici-o anchetă, dat mai ne impun și taxa nemuncii lor în sarcină. Prin această Rezoluție, noi am rămas cu banii FURAȚI din dosar și NEFOLOSIȚI, ABUZAȚI și DISCRIMINAȚI, ba mai trebuie să și plătim infracțiunile magistraților.
11. Dovada ca FURTUL documentelor noastre din dosarul 25684/3/2013 a produs efecte cu consecințe juridice (art. 320 NCPP), cererea noastră fiind respinsă deoarece… nu aveam calitate procesuală activa (adică nu plătisem… banii plătiți).
Considerăm că cele relatate sunt  suficient de bine structurate pentru a reda cât mai real situația gravă a comportamentului neadecvat a celor implicați în toate faptele pe care le-am dovedit cu înscrisurile atașate. Deținem, bineînțeles, și alte documente, pe care le vom pune cu plăcere la dispoziția celor interesați, în condițiile în care ni se acorda protecția relativă împotriva abuzurilor comise de cei implicați în aceste fapte regretabile.
Noi apreciem foarte mult modul exemplar în care au fost tratate petițiile noastre și sperăm într-o colaborare viitoare la fel de cordială ca și până acum.
Vă asigurăm de bunele noastre intenții și de faptul că toate aceste acțiuni sunt generate doar de dragostea noastră pentru țara și pentru cetățenii ei, care merită întotdeauna mai mult.
Cu sinceră considerație,

Viorel Rînghilescu

Președintele Partidului Democrat (PD).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu