vineri, 25 iulie 2014

SUSȚINEȚI AFIRMAREA UNUI EVENIMENT DE IMPORTANȚĂ NAȚIONALĂ - 31 AUGUST, SARBATOAREA LIMBII ROMANE!În anul 2013 a fost promulgată Legea Zilei Limbii Române (Lege 53/2013), instituind data de 31august, așa cum se sărbătorește de peste două decenii la Chișinău și cum, organizațiile care lansează acest apel, au sărbătorit-o an de an prin manifestări locale și internaționale, căpătând tot mai multă experiență în conjugarea forțelor societății civile. Fapt pentru care avântul a crescut, o mare manifestare centrală întrunind câteva mii de români din țară și de peste hotare a avut loc la 31.08.2013 pe Valea Prahovei, pe Platoul Bucegilor, în parcul casinoului Sinaia, realizând transmisii în toată lumea și din toate comunitățile românești prin sistemul „Internet-Streaming”, cu alte mari manifestări din țară și străinătate în înregistrări video de peste 400 de minute. În București au avut loc, de asemenea, manifestări importante de înfrățire a studenților români și basarabeni, o expoziție și un simpozion la Muzeul Național al Literaturii și inaugurarea Festivalului de Ecranizări Literare. Manifestări similare s-au organizat la nivel județean și în mai multe sute de comune și orașe. Desfășurate sub semnul ideii de „LIMBA ROMÂNĂ ȘI CULTURA EI - PATRIE A TUTUROR ROMÂNILOR” manifestările (a căror descriere completă se află în „Broșura-îndrumar”ca și în filmul documentar realizat, pe care le ținem la dispoziție) au căpătat amploare prin adeziunea spontană a sutelor de mii de participanți care au susținut diverse manifestări și ne-au încurajat pentru o organizare și mai bună, pornită din timp, pentru anul 2014, după cum urmează:

     Pe aceeași temă generoasă și de larg interes în afirmarea culturii naționale care îi leagă spiritual pe toți românii, amplificând mijloacele tehnice ale internetului, prin care toate manifestările din țară și din lume se pot lega unitar putând fi consemnate și prezentate în timp real pe ecrane individuale sau din marile săli, ca un unic spectacol pe care-l realizează vorbitori ai limbii române din toată țara și de pe alte meridiane, noi ne propunem să dăm o și mai mare anvergură, adresându-ne unui public și mai larg, de numărul milioanelor.
     Vom strădui astfel să punem și mai mult în valoare fiecare manifestare, mai mare sau mai mică, prin retransmiterea în direct a unor aspecte de la unele către celelalte, în așa fel încât, la fiecare manifestare existentă fizic în diverse locuri geografice, să participe și cei care apar pe internet în spațiul virtual de pe ecrane și vice-versa, totul devenind o mare manifestare multiplex a tuturor românilor.

     Perioada nu va mai fi, ca anul trecut, numai cea a zilei respective, ci ne propunem ca, pe tot parcursul lunilor iulie și august ( luni care, fiind și de vacanță, încurajează excursiile către diverse manifestări tradiționale impunând-o astfel și pe aceasta, dar îi aduc și pe cei din străinătate la familii), să exersăm sistemul nostru de comunicare multiplex pe internet organizând on-line diverse întruniri comune, între diverse reviste și instituții de cultură în limba română din diverse localități ale țării și din comunitățile românești, cu work-shopuri, sesiuni de comunicări, cenacluri și șezători. Vom edita în aceste luni revista „Creșterea limbii românești” dedicată evenimentului, vom organiza mai multe expoziții itinerante și vom pune la punct un calendar cu toate manifestările din „Festivalul de Ecranizări Literare” (concursul internațional, concursuri naționale, gale, dezbateri cu publicul, marea retrospectivă cu selecții din cele peste 100 de ecranizări românești). Tot în această perioadă: iulie-august, în județe vor avea loc concursuri pentru selecționarea formațiilor artistice care vor participa la manifestarea centrală.

     În săptămâna 25-31 august, pe Valea Prahovei, se va organiza o mare tabără întrunind particpanții la concursurile și dezbaterile pe tema studierii, dezvoltării și cinstirii culturii în limba română – concursurile Festivalului de film și concursurile formațiilor artistice selecționate - toate desfășurate în spațiul public al localităților din județele Prahova și Brașov. Folosind diminețile pentru întruniri cu publicul și dezbateri între participanți, după-amiezile pentru concursuri artistice pe estrade, iar serile pentru gale de film, completând programul cu expoziții pe teme de cultură și patriotism, cu prezentări și recitări ale actorilor români și străini veniți la Festival, programul acestor zile va fi pus la dispoziția firmelor de turism pentru includerea din timp în pachetele turistice pe care le oferă și primăriilor respective, cu care suntem în parteneriat, pentru folosul local al turismului. De asemenea, prin Consiliile Județene și Inspectoratele Școlare județene, se vor organiza excursii școlare în acea perioadă pentru participarea la evenimente.  

     În ziua de 31 august 2014  vor avea loc manifestările centrale – cea de pe Valea Prahovei întrunind participanți din toată țara și din străinătate, precum și cea din Capitală, la Academia Română, la Muzeul Național al Literaturii, cu studenții în Piața Romană și gala de film de la cinematograful „Studio”.  Aceste manifestări vor fi ample, desfășurându-se pe parcursul întregii zile și aflându-se în legătură on-line cu multe alte manifestări din țară și străinătate, diseminând prin internet această întâlnire virtuală între toți vorbitorii de limba română.

     În perioada septembrie-octombrie va continua în diverse localități din țară itinerarea galelor de film, prezentând lucrările premiate și colectând, pentru „Retrospectiva ecranizărilor”  premiile publicului ca și ale unor jurii locale, ce vor deveni „Premiile localităților”. Concomitent cu aceste gale se vor itinera expozițiile realizate și, în așezămintele culturale care doresc, se vor reedita unele dintre  simpozioanele și work-shopurile din tabăra de pe Valea Prahovei.
     În ultima săptămână a lunii octombrie, în București, cinematograful „Studio”  va organiza „Gala premiilor retrospectivei de ecranizări românești”, cu care prilej se vor anunța și proiectele pentru anul 2015.

AVEM ONOAREA SĂ VĂ SUPUNEM ATENȚIEI ACEST APEL INVITÂNDU-VĂ SĂ INTRAȚI ÎN PARTENERIAT CU NOI SUGERÂND ALTE ACTIVITĂȚI, PROPUNÂNDU-NE PROGRAME DE PUBLICITATE, ÎNSCRIINDU-VĂ LA A ACORDA PREMII, A SPONSORIZA PARTICIPAREA UNOR CONCURENȚI, SAU A SUSȚINE PRIN PREZENȚA DUMNEAVOASTRĂ UNELE DINTRE ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI NOSTRU.

Sponsori si organizatori ai evenimentului:

Scrisoarea trimisa Primului ministru, dl. Victor Ponta:


        DOMNIEI SALE DOMNULUI VICTOR PONTA
PRIM-MINISTRU AL GUVERNULUI ROMÂNIEI

               
STIMATE DOMNULE PRIM-MINISTRU,

Așa cum V-am informat și anul trecut, Grupul nostru de inițiativă în structura căruia se află mai multe organizații cărora Guvernul României le-a acordat statut de utilitate publică, reprezintă acea parte a societății civile românești care, de nouă ani a inițiat atât demersuri pentru legiferarea  Zilei Limbii Române la aceeași dată cu manifestările care au loc de 25 de ani in Republica Moldova cât și acțiuni de sărbătorire a ei prin entuziasmul popular, prin Hotârâri ale Consiliilor locale, prin antrenarea primăriilor și instituțiilor culturale  de a manifesta această voință civică ce s-a extins an de an căpătând caracter tradițional în multe dintre localitățile țării și din comunitățile românilor de pretutindeni.
            În anul 2013, când a fost promulgată Legea 53/2013 privind Ziua Limbii Române, tot noi suntem cei care am încercat să antrenăm atât forțe oficiale cât și forțe civice pentru punerea în aplicare a Legii, organizând, pe lângă sute de manifestări locale, două manifestări centrale : Una în București și una pe Valea Prahovei, la Sinaia și la Sfinxul din Bucegi, adunând câteva mii de participanți din toate colțurile țării și dintre etnicii români din afara granițelor, manifestări pe care, prin mijloacele internet Skipe-Streaming le-am pus în legătură cu altele, ce se desfășurau în diferite localități sau în comunități de pe diverse meridiane, realizând astfel o amplă idee de unitate românească în jurul limbii unice, lansând un imn al unității noastre prin cultură și vorbire și realizând pe ecrane din întreaga lume un spectacol multiplex în care evoluau concomitent aspecte și mesaje din 10-12 locuri din țară și din lume unde românii își desfășurau cele mai importante sărbătoriri. Pentru o documentare în acest sens anexăm în atașament broșura-îndrumar de anul trecut și culegerea de versuri dedicate limbii române, în volumul căreia se găsesc date mai amănunțite despre componența Grupului nostru de inițiativă și despre istoricul acestei inițiative, dar, în același timp, Vă ținem la dispoziție un film realizat cu prilejul evenimentelor.
            Tot în anul 2013, întrucât ministerele și instituțiile centrale ne-au refuzat sprijinul prin faptul că nu există norme de aplicare a Legii, iar de la Cancelaria Domniei Voastre nu am primit răspuns la rugămintea de a ne acorda Înaltul Patronaj, am mai obținut promulgarea unei Legi – Legea nr. 290/2013 privind completarea Legii 53/2013, ale cărei prevederi privind elaborarea normelor de aplicare nu s-au îndeplinit nici astăzi.
            În aceste condiții ne-am văzut obligați să ne asumăm și pentru anul în curs, tot noi, cu modestele noastre forțe  în societatea civilă, organizarea unor acțiuni de interes național și a altora de interes local sau comunitar, organizare pe a cărei cale avansăm astăzi, rugându-Vă ca, totuși, aceste acțiuni din anul 2014 să se desfășoare sub Înaltul Dumneavoastră Patronaj.
            Dacă, pe lângă această onoare pe care V-o solicităm, Veți avea și bunăvoința de a dispune sprijinirea noastră de către unele dintre organismele pe care le aveți în subordine, Vă informăm că efortul principal pe care îl facem în momentul de față este organizarea unei instituții de interes public denumită „CASA LIMBII ROMÂNE” care să asigure activități permanente dedicate întreținerii ideii de unitate națională prin limbă și cultură editând publicațiile pe care noi, de fapt, le-am și lansat, organizând dezbateri pe teme de istorie și cultură națională și folosind procedeul de comunicare multiplex și teleconferință modernă oferit de internet prin programe de tip „Streaming”, pentru ca la ele să participe virtual personalități românești din toate colțurile lumii și toate localitățile țării, organizând astfel întruniri și cenacluri ale ziariștilor, autorilor de studii, scriitorilor și oamenilor de artă preocupați de dezvoltarea culturii și spiritualității românești, expoziții virtuale, schimburi de experiență artistică, publicații virtuale și alte acțiuni din sfera comunicării moderne.
Asemenea întruniri periodice ale unor personalități, redacții și instituții de prestigiu, cărora tehnica le asigură astăzi prețuri foarte mici, vor contribui la realizarea unui imens portofoliu intelectual prin care, manifestările sărbătorești pe care le organizăm să aibă asigurat de acum, de la începuturi, un nivel cultural-patriotic de înaltă ținută, fundamentat prin studii, dezbateri și contribuții artistice de anvergură, evitând formalismul și penibilul demagogiei birocratice sau politice în care a decăzut tradiția mai multor sărbători asemănătoare. Și, tocmai din acest motiv, considerăm că organizarea lor în spațiul unei Case a limbii române merită preocupare din partea Secretariatului General al Consiliului de Miniștri, a Direcției pentru Strategii Guvernamentale, a Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale.
Pentru o imagine a tot ce ne propunem să organizăm astfel în anul acesta și să dezvoltăm în anii viitori, avem onoarea să Vă supunem atenției  apelul public pe care l-am lansat luna trecută.

Cu cele mai alese sentimente,
                                                Corneliu LEU

Scrisoarea transmisa autoritatilor administratiei publice locale si reprezentantilor societatii civile:

  DOAMNĂ ȘI DOMNULE PRIMAR,

            DOAMNĂ ȘI DOMNULE PREȘEDINTE AL FILIALEI ASOCIATIEI 
            DOAMNELOR SI DOMNILOR REPREZENTANTI AI SOCIETATII
 
            La 31 august, în urma eforturilor legislative pe care chiar Domniile voastre le-ați susținut, urmează să sărbătorim, pentru a doua oară, conform Legii 53 /2013, Ziua Limbii Române la aceeași dată la care o serbează și frații noștri din Republica Moldova. În localitățile care V-au ales ca demnitari ai lor, ca și în manifestările centrale, fiecare dintre Dumneavoastră este chemat să organizeze acțiuni de cât mai mare trăire culturală și național-patriotică. De asemenea, fiecare dintre Dumneavoastră este chemat să propage ideea acestei sărbători menită să stimuleze aici dragostea de țară și de cultura ei și, pretutindeni unde mai trăiesc români, ideea de unitate națională prin limbă și cultură, în așa fel încât să nu existe localitate sau comunitate românească în care, prin participarea cât mai multor cetățeni la manifestări, să nu se cinstească toată memoria națională pe care o evocă o asemenea zi. Acum, la al doilea an de la legiferarea manifestărilor, depinde de Dumneavoastră și de inițiativele Dumneavoastră ca să impunem această sărbătoare de vară a românilor în tradiția care ne va marca viitorul și, în același timp, printre evenimentele asemănătoare cu care cele mai prestigioase popoare ale lumii își definesc existența și civilizația pe care o reprezintă.
            După cum v-am informat, pentru asigurarea unui nivel artistic și cultural al sărbătoririi, revista electronică intitulată „CREȘTEREA LIMBII ROMÂNEȘTI” pe care o găsiți pe coloana din stânga a portalului internet www.cartesiarte.ro  , publică în permanență articole și extrase din cărți cu tot ce apare nou despre limba și istoria noastră, oferindu-vă astfel, la alegere, sute de titluri pe care le puteți folosi ca bibliografie sau ca texte date spre prezentare unor conferențiari, ca și programe artistice pentru formații, prin care să puteți da un conținut cultural oricărui fel de manifestare. În plus, 500 dintre dumneavoastră au primit, iar restul pot cere în continuare, la Adunarea Generală AcoR din 26 iulie, să primească „ANTOLOGIA DE POEZIE ROMÂNĂ DEDICATĂ LIMBII ROMÂNE” din care puteți alege, printre mai bine de 200 de poezii, versurile care să fie recitate la manifestări. De asemenea, pentru cei care vor să organizeze în localitățile lor gale de film, ținem la dispoziție 3 DVD-uri cu câte 12 filme-ecranizări după cele mai cunoscute opere literare românești care, apoi, pot folosi în școli la lecțiile de literatură.
            Organizând asemenea manifestări în fiecare dintre comunele județelor noastre, vă invităm să participați în același timp la cele două manifestări centrale care vor avea loc în București și pe Valea Prahovei, putând să vă alegeți de pe acum un loc în care să veniți cu concetățeni și formații artistice în aceleași condiții ca și anul trecut.
            Vă oferim apelul prin care descriem ce vrem să realizăm prin asemenea manifestări, iar în atașament, spre rememorare și orientare anul acesta, broșura care descrie acțiunile din anul 2013 .
            Nu uitați: Depinde de Dumneavoastră, de fiecare primar și inițiator de manifestări, modul în care această sărbătoare va contribui la prestigiul poporului român și a aspirațiilor sale!
 
 
Cu cele mai alese sentimente,
                                               Corneliu LEU


2 comentarii:

  1. Adevaratii romani patrioti,adevaratii intelectuali,adevaratii parinti ai urmasilor nostri iata cu ce se ocupa ! Sunt un colonel mandru de asemenea colegi.Bravo DOMNILOR,felicitari din adancul inimii ! Este pamantul plin de lichele,gen liiceanu,plesu,patapievici,blandiana,maries,cartarascu care se dau intelectualii planetei iar in ultimii 10 ani s-au pus exclusiv in slujba loazelor basiste pentru a se catara in functii bine platite si a se imbogati .Ce treaba au ei cu tara ? Gheorghe Stanciu ,Bucuresti

    RăspundețiȘtergere
  2. Cred ca filialele SCMD din apropierea celor doua zone principale de actiune ar trebui sa participe in totalitate la aceste festivitati:
    1. Cea din Capitală, unde se va bloca Bulevardul Dacia între Calea Victoriei și Piața Romană pentru a se putea desfășura programe special dedicate, cu transmisii de imagini din Chișinău și de la alte manifestări românești ;
    2. Cea de pe Valea Prahovei – în parcurile Casinoului din Sinaia și Casei de cultură din Bușteni, precum și pe munte, la Sfinx, unde participanții vor beneficia de reducerea cu 50% a biletului de teleferic.

    RăspundețiȘtergere